Toegang 11

 

Invt.

Akte

 

 

Baan van der

Feddrik Aukes

* 07-11-1804 Benedenknijpe

Bedelaar

8315

1240/5

17-12-1840

Ommerschans,Sign.

Baan van der

Frederik Aukes

* 07-11-1804

Bedelaar

8350

171/6

19-02-1841

Ommerschans

Baan van der

F. A.

 

Bedelaar

8360

402/17

26-04-1841

Ommerschans

Baan van der

Frederik Aukes

Schoterland

Bedelaar

8375

716/3-2 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Baan van der

Fedderik Aukes

Schoterland

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Bader

Johannes

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 A.

20-06-1838

Ommerschans

Bader

Johannes

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Bader

Johannes

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 B

20-06-1838

My. Weldadigheid

Bader

Johannes

* 14-05-1784

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Bader

Johannes

* 17-05-1784

Bedelaar

8226

1261/16 A

13-12-1839

Ommerschans

Bakker

Tetje Arjens

* 28-09-1817

Kolonist

7977

137/7

02-02-1837

My. Weldadigheid

Bakker

H. en kind

Leeuwarden

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

7978

170/4

17-02-1837

My. Weldadigheid

Bakker

T. A.

Harlingen

Wezen Vondelingen en Verlaten Kindern

7985

305/6

28-03-1837

Kindergesticht

Bakker

Tetje Arjens

Harlingen

Wezen Vondelingen en verlaten Kinderen

8089

470/22

14-05-1838

My. Weldadigheid

Bakker

Cornelis

Ameland

Bedelaar

8095

597/2 A.

20-06-1838

Ommerschans

Bakker

Cornelis Wietzes

Lemmer

Bedelaar

8095

597/2 A.

20-06-1838

Ommerschans

Bakker

Tjeerd hylkes

Hindelopen

Bedelaar

8095

597/2 A.

20-06-1838

Ommerschans

Bakker

Cornelis

Ameland

Bedelaar

8095

597/2 B.

20-06-1838

Ommerschans

Bakker

Kornelis Wietzes

Lemmer

Bedelaar

8095

597/2 B.

20-06-1838

Ommerschans

Bakker

Tjeer Hylkes

Hindelopen

Bedelaar

8095

597/2 B.

20-06-1838

Ommerschans

Bakker

Aste

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Bakker

Haije

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Bakker

Cornelis

Ameland

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel I

30-06-1838

My. Weldadigheid

Bakker

Tjeerd Hylkes

Hindelopen

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel I

30-06-1838

My. Weldadigheid

Bakker

Cornelis Wietzes

Lemmer

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel I

30-06-1838

My. Weldadigheid

Bakker

Tetje Arjens

Harlingen

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Bakker

Sibbele Romkes

Harlingen

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Bakker

Hinke Sjoerds

Harlingen

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Bakker

Zutske Sjoerds

Harlingen

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Bakker

Cornelis

* 17-08-1803 Lwd.

Vrijwillig

8126

1171/1

24-11-1838

Ommerschans sign.

Bakker

Pieter

* 28-09-1828 Lwd.

Vrijwillig

8126

1171/1

24-11-1838

Ommerschans sign.

Bakker

Rienk

* 31-10-1832 Lwd.

Vrijwillig

8126

1171/1

24-11-1838

Ommerschans sign.

Bakker

Sybren

* 29-03-1835 Lwd.

Vrijwillig

8126

1171/1

24-11-1838

Ommerschans sign.

Bakker

Tjitske

* 05-11-1837 Lwd.

Vrijwillig

8126

1171/1

24-11-1838

Ommerschans sign.

Bakker

Tjeerd Hylkes

Hindelopen

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Bakker

Ate

* 27-05-1823

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Bakker

Haye

* 22-02-1786

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Bakker

Cornelis

* 1801 of 1802

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Bakker

Cornelis Wietzes

* 29-09-1807

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Bakker

Cornelis zie ook Wagenaar Pietje

* 17-08-1823

Bedelaar

8158

33/2

10-01-1839

Ommerschans

Bakker

Pieter kind van Cornelis x Wagenaar

* 28-09-1828

 

8158

33/2

10-01-1839

Ommerschans

Bakker

Sybren kind van Cornelis x Wagenaar

* 29-03-1835

 

8158

33/2

10-01-1839

Ommerschans

Bakker

Rienk kind van Cornelis x Wagenaar

* 31-10-1832

 

8158

33/2

10-01-1839

Ommerschans

Bakker

Tjiske kind van Cornelis x Wagenaar

* 05-11-1837

 

8158

33/2

10-01-1839

Ommerschans

Bakker

Sibbele Romkes

* 16-12-1820

Bedelaar

8161

68/6

19-01-1839

Wateren

Bakker

Sibbele Romkes

Leeuwarden

Bedelaar

8175

296/15

19-03-1839

My. Weldadigheid

Bakker

S.

 

Bedelaar

8181

402/08

17-04-1839

Bedelaarskolonie

Bakker

Cornelis Tjipkes

* 10-08-1802

Bedelaar

8190

552/1

30-05-1839

My. Weldadigheid

Bakker

T.

Leeuwarden

Bedelaar

8190

552/2

30-05-1839

My. Weldadigheid

Bakker

C.

Ameland

Bedelaar

8190

552/2

30-05-1839

My. Weldadigheid

Bakker

C. W.

Lemmer

Bedelaar

8190

552/2

30-05-1839

My. Weldadigheid

Bakker

Cornelis

Ameland

Bedelaar

8195

646/2

00-00-1838

Ommerschans

Bakker

Jetske Arjens

Drente/Friesland

Kinderen Meisjes

8196

675/11

03-07-1839

My. Weldadigheid

Bakker

Kornelis Wytzes

* 09-09-1807

Bedelaar

8201

777/2, 26

31-07-1839

Ommerschans

Bakker

Cornelis Wietzes

Dedemsvaart

Bedelaar

8203

816/1, 26

10-08-1839

Ommerschans

Bakker

K. F.

Leeuwarden

Bedelaar

8206

882/2, 26

28-08-1839

Ommerschans

Bakker

C.

 

 

8211

975/13, 89

23-09-1839

My. Weldadigheid

Bakker

Dirk Jans

 

Ouder

8214

1036/3

10-10-1839

Veenhuizen

Bakker

Jan

* 23-04-1824 Leeuwarden

Kinderen

8214

1036/3

10-10-1839

Veenhuizen

Bakker

Pieter

 

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Bakker

Sybren

* 29-03--------

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Bakker

Cornelis x Pietje Wagenaar

* 17-08-1803

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Bakker

Rienk

* 31-10-1832

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Bakker

Tjeske

* 05-11-1837

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Bakker

Jan

Leeuwarden

Bedelaar

8228

1319/11

31-12-1839

Gedeserteerd My. Weld

Bakker

C.

Leeuwarden

Bedelaar

8255

34/3

11-01-1840

7e afdeling

Bakker

P.

Leeuwarden

Bedelaar

8255

34/3

11-01-1840

7e afdeling

Bakker

Sibbele Romkens

* 16-12-1820

Wezen Vondelingen en Verlaten Kinderen

8262

140/28

10-10-1840

My. Weldadigheid

Bakker

Jouke

* 19-10-1826

Kinderen

8264

184/6-

blad 19

22-02-1840

My. Weldadigheid

Bakker

Trijntje Jelgers

* 14-04-1824 Joure

Kinderen

8264

184/6 blad 16

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Bakker

Jan Klaas

*00-00-1823 Stiens

Kinderen

8264

184/6 blad 23

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Bakker

Rinske Hylkes

* 26-08-1824

Vrijwillig

8268

259/7

14-03-1840

Frederiksoord sign.

Bakker

Jan

Gedeserteerd 3e maal

Bedelaar

8271

320/30

01-04-1840

Veenhuizen

Bakker

Jan

Gedeserteerd

Bedelaar

8277

440/11

06-05-1840

Veenhuizen

Bakker

Jan

* 23-04-1824 Lwd.

Jongens

8281

534/17

25-05-18940

Veenhuizen

Bakker

Jan

Kind

Gedeserteerd

8287

672/10

06-07-1840

Kindergesticht

Bakker

Jan

 

Gearresteerde Deserteur

8290

712/15

17-07-1840

Veenhuizen

Bakker

Jan

Gedeserteerd

Kind

8298

861/20

29-08-1840

Kindergesticht

Bakker

Dirk Jans x Dirkje Harms

* 27-03-198

Bedelaar

8313

1172/2

27-11-1840

My. Weldadigheid

Bakker

Grietje

* 00-00-1826

Bedelaar

8313

1172/2

27-11-1840

My. Weldadigheid

Bakker

Johanna

* 00-00-1830

Bedelaar

8313

1172/2

27-11-1840

My. Weldadigheid

Bakker

Antonia

* 00-00-1835

Bedelaar

8313

1172/2

27-11-1840

My. Weldadigheid

Bakker

Cornelis Wietzes

* 09-09-1807

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Ommerschans

Bakker

Cornelis

*1801 of 1802

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Ommerschans

Bakker

Cornelis Wietzes

* 29-09-1807

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Ommerschans

Bakker

Pieter

* 28-09-1828

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Bakker

Sybrien

* 29-03-1835

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Bakker

Cornelis x Pietje Wagenaar

* 17-08-1803

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Bakker

Rienk

* 31-10-1832

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Bakker

Tjeske

* 05-11-1837

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Bakker

Hinke Sjoerds

* 10-09-1821

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8348

147/19

12-02-1841

My. Weldadigheid

Bakker

Luitje

* 15-06-1821

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8348

147/19

12-02-1841

My. Weldadigheid

Bakker

(J?) H.

* 14-05-176

Bedelaar

8352

228/8

08-03-1841

My. Weldadigheid

Bakker

H. S.

Harlingen

Wezen, Vondelingen en Verlaten Kinderen

8355

278/26

22-03-1841

Kindergesticht

My. Weldadigheid

Bakker

Tjeerd Hylkes

Hindelopen

Bedelaar

8355

294/6

26-03-1841

My. Weldadigheid

Bakker

Henke Sjoerds

Harlingen

Wezen, Vondelingen en verlaten Kinderen

8369

585/20

16-06-1841

My. Weldadigheid

Bakker

F. H.

Hindelopen

Bedelaar

8371

623/8 (2)

26-06-1841

7e Afdeling

Bakker

Sibbele Romkes

* Harlingen

Jongens in Kolonie of Gesticht

8374

703/15 (3)

19-07-1841

Veenhuizen Gemeente Norg

Bakker

Jouke

* Warns

Jongens in Kolonie of Gesticht

8374

703/15 (3)

19-07-1841

Veenhuizen Gemeente Norg

Bakker

Dirk Jans

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-2 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Bakker

Grietje kind van Dirk Jans Bakker en Dirkje Harms

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-2 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Bakker

Johanna kind van Dirk Jans Bakker en Dirkje Harms

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-2 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Bakker

Antonia kind van Dirk Jans Bakker en Dirkje Harms

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-2 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Bakker

Dirk Jans gehuwd met Dirkje Harms

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-3 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Bakker

Grietje kind van Dirkje Harms en Dirk Jans Bakker

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-3 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Bakker

Janna kind van Dirkje Harms en Dirk Jans Bakker

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-3 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Bakker

Antonia kind van Dirkje Harms en Dirk Jans Bakker

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-3 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Bakker

Jouke

Hindelopen

Bedelaar

8375

716/3-4 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Bakker

Tjeerd Hylkes

Hindelopen

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Bakker

Dirk Jans X Dirkje Harms

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Bakker

Grietje kind van Dirk Jans Bakker en Dirkje Harms

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Bakker

Johanna kind van Dirk Jans Bakker en Dirkje Harms

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Bakker

Antonia kind van Dirk Jans Bakker en Dirkje Harms

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Bakker

Cornelis Wietzes

Lemsterland

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Bakker

?inke Sjoerds

Harlingen

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Bakker

Zietske Sjoerds

Harlingen

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Bakker

Jouke

Hindelopen

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Bakker

Jan

Leeuwarden

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Baksma

Akke Douwes

Harlingen

Bedelaar

7972

144 60/13

18-01-1837

Ommerschans

Baksma

A. M.

*14-01-1806

 

8082

353/4

11-04-1838

My. Weldadigheid

Baksma

 

Harlingen

Bedelaar

8085

402/12

25-04-1838

My. Weldadigheid

Baksma

Akke Doekes (Douwes)

Harlingen

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel I

30-06-1838

My. Weldadigheid

Baksma

A. D.

Harlingen

Bedelaarkolonist

8106

816/4

20-08-1838

My. Weldadigheid

Baksma

Akke Douwes

* 14-01-1806

Bedelaar

8226

1261/16 A

13-12-1839

Ommerschans

Baksma

A. D.

Harlingen

Bedelaar

8313

1172/2

27-11-1840

My. Weldadigheid

Baltus

Geertjen Joh.

* 08-11-1825 Noordwolde

Kinderen

8264

184/6 blad 49

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Banda

Lodewijk

* 28-11-1812

Bedelaar

8265

201/1

27-02-1840

Ommerschans

Banda

Lodewijk

* 26-11-1812

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Ommerschans

Banda

L.

Leeuwarden

Bedelaar

8371

623/8 (2)

26-06-1841

7e Afdeling

Banda

Lodewijk

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Banda van

L.

 

Vrijwillig

8353

241/11

11-03-1841

My. Weldadigheid

Barger

Jan Berends

* 27-07-1826 Wolvega

Kinderen

8264

184/6 blad 49

22-08-1840

My. Weldadighei 16-04-1824d met de namen van de ouders

Barger

Neeltje Berends

* 21-08-1823 Wolvega

Kinderen

8264

184/6 blad 49

22-08-1840

My. Weldadighei 18-10-1822d met de namen van de oude 04-06-1829rs

Barteles

Wimke

 

Kolonist

7980

198/9

25-02-1837

Ommerschans

Bartels

Wemke

Smallingerland

Bedelaar

7972

144 60/13

18-01-1837

Ommerschans

Bartels

Wimke

 

Kolonist

7980

198/8

25-02-1837

Ommerschans

Bartels

W.

Drachten

Bedelaarskolonist

7982

238/7

07-03-1837

My. Weldadigheid

Bartels

W.

 

Bedelaar

7987

348/9

08-04-1837

My. Weldadigheid

Bartels

Wemke

* 00-0-1810

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Bartho???

?

Hindelopen

Wezen, Vondelingen en Verlaten Kinderen

8355

278/26

22-03-1841

Kindergesticht

My. Weldadigheid

Bartholm

Dirk

Hindelopen

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Bartholm

Luikje jans

Gedeserteerd

Bedelaar

8257

65/12

20-01-1840

Veenhuizen

Bartholm

Luitje

* Hindelopen

Jongens in Kolonie of Gesticht

8374

703/15 (3)

19-07-1841

Veenhuizen Gemeente Norg

Bartholm

Luitje

Hindelopen

Bedelaar

8375

716/3-4 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Bartholm

Dirk Jans

Hindelopen

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Barttels

Wimke

Drachten

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel I

30-06-1838

My. Weldadigheid

Bastiaan

Wypke (Wypkje) Jans

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Bastiaan

Wypke Jans x Jurrien Betzouw

* 17-01-1793

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Batzits

A.

Leeuwarden

Bedelaar

8345

79/7

25-01-1841

7e Afdeling

Batzitsof

A.

Leeuwarden

Bedelaar

8348

147/4

11-02-1841

My. Weldadigheid

Bauda

Lodewijk

* 26-11-1812 Lwd.

Bedelaar

8226

1265/2

13-12-1839

Ommerschans,Sign.

Baukes

Herndrik Jans

* 00-00-1825 Woudsend

Kinderen

8264

184/6 blad 16

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Beer de

Gosse

Dokkum

Bedelaar 41 jaar

8178

342/5

02-04-1839

Ommerschans

Beer de

Gosse gerrits

* 00-00-1804 Dokkum

Bedelaar

8216

1053/3

14-10-1839

Ommerschans,Sign.

Beer de

Gosse Gerrits

* 00-06-1804

Bedelaar

8224

1229/1

03-12-1839

My. Weldadigheid

Beer de

Gosse Gerrits

* 00-07-1804

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Ommerschans

Beer de

Gosse Gerrits

Dokkum

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Beesen v.d.

Catharina

* 06-03-1801

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Bek

Jacob Leendert

* 17-09-1821 Rtd.

Bedelaar

8175

291/20

18-03-1839

Weststellingwerf

Bek

Jacob Leendert

* 17-09-1821 Rotterdam

Jongelingen

8271

303/28

27-03-1840

Weststellingwerf

Bek

Jacob Leendert

 

Kolonist

8293

768/10

03-08-1840

My. Weldadigheid

Bek

Jacob Leendert

* 17-09-1821 Rtd.

Jongenskolonist

8361

424/17

01-05-1841

Weststellingwerf

Belder

Grietje

 

 

8132

89/228

08-01-1838

 

Belder

Johannes

 

 

8132

89/228

08-01-1838

 

Belkenga

Jan

Leeuwarden

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Belkinga

Jan

* 03-12-1818 Lwd.

Kolonist

7990

403/12

24-04-1837

My. Weldadigheid met vermelding van de ouders

Belkinga

Anna

* 26-03-1798 Lwd.

Vrijwillig

8128

1234/6

12-12-1838

Ommerschans sign.

Belkinga

Jan

* 03-12-1818 Lwd.

Vrijwillig

8128

1234/6

12-12-1838

Ommerschans sign.

Belkinga

Anna

* 26-03-1798

Bedelaar

8163

118/6

02-02-1839

My. Weldadigheid

Belkinga

Jan

* 03-12-1818

Bedelaar

8163

118/6

02-02-1839

My. Weldadigheid

Belkinga

Jouke Gerbens

* 01-09-1795 Lwd.

Bedelaar

8177

329/5

28-03-1839

Ommerschans Sign.

Belkinga

Janke Gerben weduwe (H. B. Harbert?)

* 11-09-1795

Bedelaar

8190

552/1

30-05-1839

My. Weldadigheid

Belkinga

Jan

Drente/Friesland

Kinderen Jongens

8196

675/11

03-07-1839

My. Weldadigheid

Belkinga

Anna

* 26-03-1798

Bedelaar

8226

1261/16 B

13-12-1839

Ommerschans

Belkinga

Jan

* 03-12-1818

Bedelaar

8226

1261/16 B

13-12-1839

Ommerschans

Belkinga

J. G.

Leeuwarden

Bedelaar

8265

197/7

26-02-1840

Bedelaarsgesticht

Belkinga

J.

Leeuwarden

Bedelaar

8275

400/2

24-04-1840

Bedelaarsgesticht

Belkinga

Jan

* 03-12-1818

Bedelaar

8281

546/6

29-05-1840

Ommerschans

Belkinga

A.

Leeuwarden

Bedelaarkolonist

8281

546/7

29-05-1840

My. Weldadigheid

Belkinga

Anna x Johannes Meijer

* 26-03-1798

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Belkinga

Jan

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-2 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Belkinga

Jan

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-3 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Belkinga

Anna X Jan Jannes Meyer

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Belkinga

Jan kind van Jan Jannes Meyer en Anna Belkinga

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Belkinga

Jan

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Bellinga

Anna x Johannes Meyer

* 26-03-1798

Bedelaar

8315

1228/15

14-12-1840

Van Ommerschans naar Veenhuizen overgeplaatst

Berends

Hendrik

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Berends

Hendrik

* 04-05-1768

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Berends

H.

 

Bedelaar

8160

56/9

16-01-1839

My. Weldadigheid

Berg v.d.

Maria L. H.

* 06-07-1820

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8348

147/19

12-02-1841

My. Weldadigheid

Berg v.d.

Albert Roelofs

Haskerland

Eenlopende Persoon

8375

716/3-6 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Berg v.d.

Meindert Alberts kind van Albert Roelofs v.d. Berg

Haskerland

Eenlopende Persoon

8375

716/3-6 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Berg v.d.

Magnus Alberts kind van Albert Roelofs v.d. Berg

Haskerland

Eenlopende Persoon

8375

716/3-6 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Berg van de

H. (?) H.

Haskerland

Wezen, Vondelingen en Verlaten Kinderen

8355

278/26

22-03-1841

Kindergesticht

My. Weldadigheid

Berg van den

Lamina (Lominde) Hillegonda

Joure

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Berg van den

Maria Lumina Hillegarda

* 06-07-1820

Wezen Vondelingen en Verlaten Kinderen

8262

140/28

10-10-1840

My. Weldadigheid

Berg van den

Maris Zamina Hillegonda

* 06-07-1820

Wezen Vondelingen en Verlaten Kinderen

8262

140/28

10-10-1840

My. Weldadigheid

Berg van den

Albert Roelofs

 

 

8267

246/9

11-03-1840

My. Weldadigheid

Berg van den

Albert Roelofs

* 02-07-1803

Oude Haske

Vrijwillig

8268

259/7

14-03-1840

Frederiksoord sign.

Berg van den

Meindert Alberts

* 23-05-1836 Sneek

Vrijwillig

8268

259/7

14-03-1840

Frederiksoord sign.

Berg van den

Roelof Alberts

*23-05-1836

Vrijwillig

8268

259/7

14-03-1840

Frederiksoord sign.

Berg van den

Magnus Alberts

*17-12-1838

Vrijwillig

8268

259/7

14-03-1840

Frederiksoord sign.

Berg van den

Maria Simona Hillegonda

Joure

Kolonist

8351

208/31

02-03-1841

My. Weldadigheid

Berg van den

Johanna

* 02-09-1824 Lwd.

Kind

8360

390/7

22-04-1841

Veenhuizen Sign.

Berg van den

M. L. H.

 

gedeserteerd

8377

752/4 (2)

02-08-1841

7e Afdeling

Berg van den

M. L. H.

 

Kolonist

8379

789/14

12-08-1841

Gedeserteerd en gezocht

Berg van den

J.

In leven gehuwd met Maria Lucia Attama

Bedelaar

8379

801/4 (3)

16-08-1841

Ommerschans

Berg van den With

Kerst Minzes

Joure

Kolonist

8351

208/31

02-03-1841

My. Weldadigheid

Berger

Antje

* 00-12-1796

Bedelaar

8184

458/1

02-05-1839

Ommerschans Sign.

Berger

A.

Leeuwarden

Bedelaar

8190

552/2

30-05-1839

My. Weldadigheid

Berger

Antje

Leeuwarden

Bedelaar

8195

654/3

27-06-1839

Ommerschans

Berger

Antje

* 00-00-1796

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Berger

Antje x J. J., Wassenaar

* 00-12-1796

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Ommerschans

Berger

Antje x A. J. Wassenaar

* 00-00-1796

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Berger

Antje X J. J. Wassenaar

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Berges (Selle?)

Antje

* 00-00-1796

Bedelaar

8080

320/5

02-04-1838

Ommerschans

Bergh v.d.

Maria Lamina Hillegonda

Haskerland

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Bergman

Petronella x G. Feik

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Bergman

T.

Leeuwarden

Bedelaar

8227

1285/2

19-12-1839

Bedelaarsgesticht

Bergman

Petronella X G. Feit

* 09-01-1782

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Bergsma

W. G.

*00-00-1814

 

8082

353/4

11-04-1838

My. Weldadigheid

Bergsma

W. G.

Leeuwarden

Bedelaar

8089

486/4

18-05-1838

My. Weldadigheid

Bergsma

Wypke Gerbens

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Bergsma

W. G.

Leeuwarden

Bedelaarkolonist

8106

816/4

20-08-1838

My. Weldadigheid

Bergsma

Wytske Gerbens

* 01-05-1786

Bedelaar

8225

1245/8 A

07-12-1839

Veenhuizen

Bergsmans

Petronella

Leeuwarden

Bedelaar

7972

144 60/13

18-01-1837

Ommerschans

Bestevaar

Hanneke Klazen

Wolvega

Bedelaar

8115

996/2

09-10-1838

Ommerschans

Bestevaar

H. K.

Wolvega

Bedelaar

8158

33/3

10-01-1839

Ommerschans

Bestevaar

H. K.

* 21-01-1839

Bedelaar

8161

73/9

21-01-1839

My. Weldadigheid

Bestevaar

H. K.

 

Bedelaar

8163

123/10-41/75

04-02-1839

Ommerschans

Betzouw

Jurriaan

 

Bedelaar

7969

18/4 70/814

06-01-1837

 

Betzouw

Jurrien

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Betzouw

Antje

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Betzouw

Hermanus

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Betzouw

Janke (Jouke)

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Betzouw

Jurrien x Wypke Jans Betzouw

* 05-01-1794

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Betzouw

Antje

* 06-12-1827

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Betzouw

Hermanus

* 20-06-1831

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Betzouw

Jouke

 

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Beusckamp

Johanna

* 19-06-1791 Zutphen

Bedelaar

7989

379/7

17-04-1837

Ommerschans

Beusckamp

Johanna x E. Kuve (Juve?)

* 19-06-1791

Bedelaar

8225

1245/8 A

07-12-1839

Veenhuizen

Beusekamp

Johanna

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 A.

20-06-1838

Ommerschans

Beusekamp

Johanna

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 B.

20-06-1838

Ommerschans

Beusekamp

Johanna x E. Kuke

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Beusekamp

Johanna

* 19-06-1791

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Beylkjes

Klaas Baukes

 

Bedelaar

7969

18/4 59/729

06-01-1837

 

Biekomst

Sophia weduwe van Bloemsma

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-2 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Biekonch

S.

Leeuwarden

Kolonist

8375

712/4 (2)

21-07-1841

My. van Weldadigheid

Biekonet

Sophia

* 03-08-1796 Harlingen

Vrijwillig

8299

889/5

07-09-1840

Ommerschans Sign.

Bies

Hendrikje

* 07-02-1825 Gorredijk

Kinderen

8264

184/6-

blad 28

22-02-1840

My. Weldadigheid

Biesen

Catha.

* 08-03-1801

Bedelaar

8225

1245/8 A

07-12-1839

Veenhuizen

Biesen v.d.

Catharina

Leeuwarden

Bedelaar

7972

144 60/13

18-01-1837

Ommerschans

Biesen van

Catharina

* 08-03-1801 Den Haag

Bedelaar

8119

1055/1

25-10-1838

Ommerschans sign.

Biesen van der

Catharina

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Biesen van der

C.

Leeuwarden

Bedelaarkolonist

8106

816/4

20-08-1838

My. Weldadigheid

Biesen van der

Cath.

* 08-03-1801

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Veenhuizen

Biesen van der

Catharina

 

Bedelaar

8157

15/2

05-01-1839

Ommerschans

Biezen van der

C.

*08-03-1801

 

8082

353/4

11-04-1838

My. Weldadigheid

Biezen van der

C.

Leeuwarden

Bedelaar

8089

486/4

18-05-1838

My. Weldadigheid

Biezen van der

Catharina

* 08-03-1801

Bedelaar

8128

1234/4

12-12-1838

Ommerschans

Bijl

Constant

 

Bedelaar

8095

597/2 D

20-06-1838

My. Weldadigheid

Bijl

Constant

Dokkum

Eenlopende Persoon

8375

716/3-6 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Bijlma

Klaasje

Leeuwarden

Moeder Bedelaar

8202

804/6, 56

06-08-1839

 

Bijlouw

Johannes Reinks

* 14-04-1821

Jongens

8281

534/17

25-05-18940

Veenhuizen

Bijlsma

C. A.

* 15-12-1791

Bedelaarskolonist

7976

128/8

06-02-1837

My. Weldadigheid

Bijlsma

C. A.

Leeuwarden

Bedelaarkolonist

7985

305/7

28-03-1837

My. Weldadigheid

Bijlsma

Arjaan Arjaans

* 12-11-1819 Lwd.

Jongens

8060

106/10874

12-12-1837

Ommerschans

Bijlsma

Arjaan Arjaans

* 12-11-1819 Leeuwarden

Kolonist

8083

362/18

13-04-1838

Ommerschans

Bijlsma

Arjan Jans Arjaans

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 A.

20-06-1838

Ommerschans

Bijlsma

Arjaan

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Bijlsma

Arjaan Jans of Arjaans

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Bijlsma

Claaske Arjens

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel I

30-06-1838

My. Weldadigheid

Bijlsma

Hendrik

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel I

30-06-1838

My. Weldadigheid

Bijlsma

Arjaan Jans Arjaans

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 B

20-06-1838

My. Weldadigheid

Bijlsma

Joh. Rienks

Achtkarspelen

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Bijlsma

Pietje Jacobs

Menaldumadeel

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Bijlsma

Juliana Jacobs

Menaldumadeel

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Bijlsma

Klaaske Arjens

* 15-12-1791

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Bijlsma

Hendrik

* 05-02-1824

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Bijlsma

Arjaan

* 12-11-1819

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Bijlsma

Grietje

* 08-01-1828 Lwd.

Vrijwillig

8128

1234/6

12-12-1838

Ommerschans sign.

Bijlsma

Jantje

* 03-01-1838 Lwd.

Vrijwillig

8128

1234/6

12-12-1838

Ommerschans sign.

Bijlsma

Arjaan Jans

* 12-11-1819

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Bijlsma

B. A.

Zie ook Terpstra Lipkjen Bokkes

8163

118/6

02-02-1839

Bijlsma

Grietje

* 08-01-1838

Bedelaar

8163

118/6

02-02-1839

My. Weldadigheid

Bijlsma

Jantje

* 03-01-1831

Bedelaar

8163

118/6

02-02-1839

My. Weldadigheid

Bijlsma

Pietje Jacobs

* 30-07-1819

Wezen Vondelingen en Verlaten Kinderen

8163

118/6

02-02-1839

My. Weldadigheid

Bijlsma

Pietje Jacobs

 

Bedelaar

8172

242/4

05-03-1839

My. Weldadigheid

Bijlsma

Johannes Reinkes

 

 

8181

403/11

17-04-18739

Wezen, Vondelingen en verlaten kin deren.

Bijlsma

Arjaan Arjaans

* 12-11-1819

Vrijwillig

8202

804/6, 56

06-08-1839