Toegang 11

Invt.

Akte

 

 

Raddor

Johannes Hendrikus

* 30-03-1824

Den Haag

Kolonie 2

8082

349/8

10-04-1838

My. Weldadigheid

Raddoz

Johannes Hendricus

* 30-03-1824

Den Haag

Jongelingen

8271

303/28

27-03-1840

Weststellingwerf

Radema

Feike Baukes

Harlingen

Bedelaar

6303

532-i,  332-a

10-09-1823

Ommerschans

Radema

Feike Baukes

Harlingen

Bedelaar

6303

533-d

23-10-1823

Ommerschans

Ram

Jantje Hendriks

* 00-00-1829 Leeuwarden

Kinderen

8264

184/6 blad 16

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Ram

Martentje Hendriks

* 00-00-1831 Leeuwarden

Kinderen

8264

184/6 blad 16

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Raterman

Harmen

Lemmer

 

6299

586/826  826-a, 193

24-10-1821

Armvoogdy

       Rotsterhaule

Ravenstein van

Hendrikus

Philippus

* 04-02-1810 Delfzijl

Vrywillig

 

7970

26/5

09-01-1837

Ommerschans,Sign.

Reeen

Gerrit Jans

Wymbritseradeel

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Reemers

J. zie ook Tichelaar Aaltje Gerks

 

 

8131

1281/5

27-12-1838

 

Reen

Gerrit Jans

*  00-00-1781

Bedelaar

8217

1075/8

21-10-1839

Ommerschans

Reen

Gerrit Jans

* Oosterend

Bedelaar

8218

1112/1

31-10-1839

Ommerschans

Reen

Gerrit Jans

* Oosterend

Bedelaar

8220

1146/3

09-11-1839

Ommerschans,Sign.

Reen

Gerrit Jans

Sneek

Bedelaar

8224

1220/2

30-11-1839

Ommerschans

Reen

Gerritje Jans

* 00-00-1781

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Reensma?

Sjoerd Steffens

Franeker

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Reetsma

Hesel Martens

* 25-06-1796

Bedelaar

8350

171/6

19-02-1841

Ommerschans

Reidings

Baukje

Sneek

WezenVondelingen  en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Reidings

Baukje

* 06-07-1819

Wezen Vondelingen en Verlaten Kinderen

8163

118/6

02-02-1839

My. Weldadigheid

Reidings

Baukje

* 06-07-1819 Sneek

Meisjes

8281

534/17

25-05-18940

Veenhuizen

Reiksma

Isaac

* 18-05-1797

Bedelaar

8224

1229/1

03-12-1839

My. Weldadigheid

Reineman

Koos zie ook Eigelder Aaltje Gerards

Joure

Bedelaars

8095

597/2  F-Deel I

30-06-1838

My. Weldadigheid

Reinshoven

Baukje (Bauke) Fokkes

Heeg

Bedelaars

8095

597/2  F-Deel I

30-06-1838

My. Weldadigheid

Reinsma

Sjoerd Steffen

* 27-01-1806

Bedelaar

8171

227/3

28-02-1839

Ommerschans Sign.

Reinsma

Sjoerd Steffens

 

Bedelaar

8169

194/2

21-02-1839

Ommerschans

Reinsma

Sjoerd Steffens

* 27-11-1806

Bedelaar

8181

402/9

17-04-1839

Ommerschans

Reinsma

Sjoerd Steffens

Beetgum

Bedelaar

8210

963/8

19-09-1839

Ommerschans

Reinsma

Sjoerd Steffens

* 27-11-1806

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Reinsma

Yeb

Wonseradeel

WezenVondelingen  en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Reinsma

Yeb Minzes

Wonseradeel

Bestedeling (Wees)

8378

776/15   (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Reitsma

Andries Gerbens

St. Jacobaparochie

Bedelaar

8095

597/2 – A.

20-06-1838

Ommerschans

Reitsma

Andries Gerbens

St. Jacobaparochie

Bedelaar

8095

597/2 – B.

20-06-1838

Ommerschans

Reitsma

Andries Gerbens

St. Jacobaparochie

Bedelaars

8095

597/2  F-Deel I

30-06-1838

My. Weldadigheid

Reitsma

Hessel Martens

Franekeradeel

Bedelaar

8375

716/3-2   (5)

22-07-1841

Ommerschans

Reitsma

Hessel Martens

Franekeradeel

Bedelaar

8375

716/3-3   (5)

22-07-1841

Ommerschans

Reitsma

Hessel Martens

Franekeradeel

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Reitsma

Isaac

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Reitsma

Izaac

* 18-05-1797

Vrijwillig

8212

1000/5

30-09-1839

Ommerschans

Reitsma

Izaak

* 19-01-1791

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Ommerschans

Reitsma

Pieter

*04-08-1824 St.Jacobaparochie

Kinderen

8264

184/6 blad 6

22-02-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Reitsma

Wessel Matens

Franeker

Bedelaar

8377

759/1   (2)

04-08-1841

My. van Weldadigheid

Reitsma

Wytse Baukes

* 03-12-1833 Exmorra

Kinderen

8264

184/6 blad 15

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Reitsma

Wytse Baukes

Harlingen

Bedelaar

8375

716/3-4   (5)

22-07-1841

Ommerschans

Reitsma Post

Pieter

 

Bedelaar

7969

18/4      17

06-01-1837

 

Reitsma Post

Pieter

Sneek

Bedelaar

8115

991/3

08-10-1838

Ommerschans

Remmers

Remmert Duden

 

Kolonist

8378

785/31

11-08-1841

7e Afdeling

Remmerts

Johannes

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2  F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Renard

Johannes Petrus Jacobus

* 15-02-1830

  Den Haag

Jongenskolonist

8361

424/17

01-05-1841

Weststellingwerf

Rewitsma

Wytse Baukes

* Exmorra

Jongens in Kolonie of Gesticht

8374

703/15 (3)

19-07-1841

Veenhuizen Gemeente Norg

Reyer

Doove

Sneek

WezenVondelingen  en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Reyer

Dooze

Sneek

Bestedeling (Wees)

8378

776/15   (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Riedstra

Jan Sierds

*21-08-1832 Tzummarum

Kinderen

8264

184/6 blad 5

22-02-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Riedstra

Pieter Sierds

* 19-07-1827 Tzummarum

Kinderen

8264

184/6 blad 5

22-02-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Riedstra

Ymkje Sierds

* 00-00-1829 Franeker

Kinderen

8264

184/6 blad 5

22-02-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Riemersma

Fokeltje Klazes

 

Bedelaar

7980

207/7

28-02-1837

Veenhuizen

Riemersma

Fokeltje Klazes

 

Bedelaar

8095

597/2 D

20-06-1838

My. Weldadigheid

Riemersma

H. A.

Leeuwarden

WezenVondelingen  en Verlatenkinderen

7978

170/4

17-02-1837

My. Weldadigheid

Riemersma

H. A.

* 27-05-1789

Bedelaar

8352

228/8

08-03-1841

My. Weldadigheid

Riemersma

H. A.

Leeuwarden

Bedelaar

8374

691/3      (2)

15-07-1841

Ommerschans

Riemersma

H. Annes

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Riemersma

Hendr. Annes

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 – B.

20-06-1838

Ommerschans

Riemersma

Hendrik Annes

Leeuwarden

Bedelaar

7972

144    60/13

18-01-1837

Ommerschans

Riemersma

Hendrik Annes

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2  F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Riemersma

Hendrik Annes

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2  F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Riemersma

Hendrik Annes

* 27-05-1789

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Riemersma

Hendrik Annes

* 25-06-1823

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Riemersma

Hendrik Annes x

Tjetske Brons

* 27-05-1798 Leeuwarden

Bedelaar

7989

379/7

17-04-1837

Ommerschans

Riemersma

Klaas S.

 

Bedelaar

7980

207/7

28-02-1837

Veenhuizen

Riemersma

Klaas Sjoerds

 

Bedelaar

8095

597/2 D

20-06-1838

My. Weldadigheid

Riemersma

Sjoerd Klazes

 

Bedelaar

7980

207/7

28-02-1837

Veenhuizen

Riemersma

Sjoerd Klazes

 

Bedelaar

8095

597/2 D

20-06-1838

My. Weldadigheid

Riemertsma

Hendrik Annes

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 – A.

20-06-1838

Ommerschans

Rienksma

Trierntje Rienkes

* 17-03-1822 Lemmer

Kinderen

8264

184/6 blad 24

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Riensma?

Sjoerd Steffens

Franeker

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Rijke

Alida

* 11-06-1825

Meisjeskolonist

8361

424/17

01-05-1841

Weststellingwerf

Rijnders

P.

Harlingen

Bedelaar

8369

589/12   (2) 

17-06-1841

7e Afdeling

Rijnders

Pieter

*  13-02-1797

Bedelaar

8275

400/3

24-04-1840

Bedelaarsgesticht

Rijnders

Pieter

Harlingen

Bedelaar

8375

716/3-2   (5)

22-07-1841

Ommerschans

Rijnders

Pieter

Harlingen

Bedelaar

8375

716/3-3   (5)

22-07-1841

Ommerschans

Rijnders

Pieter

Harlingen

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Rijpstra

Akke Jans

29-04-1791 Lwd.

Vrijwillig

8341

5/6

04-01-1841

Ommerschans Sign.

Rijpstra

Akke Jans

* 29-04-1791

Bedelaar

8350

171/6

19-02-1841

Ommerschans

Rijpstra

G. S.

Leeuwarden

Wezen, Vondelingen en Verlaten Kinderen

8355

278/26

22-03-1841

Kindergesticht

 My. Weldadigheid

Rijpstra

Grietje Sybrens

* 16-07-1811

Kolonist

7977

137/7

02-02-1837

My. Weldadigheid

Rijpstra

Grietje Sybrens

 

Bedelaar

7981

220/9

03-03-1837

My. Weldadigheid

Rijpstra

Grietje Sybrens

Leeuwarden

WezenVondelingen  en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Rijpstra

Grietje Sybrens

* 16-07-1811

Wezen Vondelingen en Verlaten Kinderen

8163

118/6

02-02-1839

My. Weldadigheid

Rijpstra

Grietje Sybrens

 

Bedelaar

8172

242/4

05-03-1839

My. Weldadigheid

Rijpstra

Grietje Sybrens

* 16-06-1811

Wezen Vondelingen en Verlaten Kinderen

8262

140/28

10-10-1840

My. Weldadigheid

Rijpstra

Grietje Sybrens

* 16-07-1811

WezenVondelingen  en Verlatenkinderen

8348

147/19

12-02-1841

My. Weldadigheid

Rijtsma

Wytze Baukes

Harlingen

Bestedeling (Wees)

8378

776/15   (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Rijtsma Post

Pieter

* 24-01-1784

Bedelaar

8106

816/5

20-08-1838

Ommerschans

Rinkema

 

 

Bedelaars

8133

26/783

29-01-1838

 

Rinkema

 

 

Bedelaars

8133

26/783

29-01-1838

 

Rinkes

Jeltje

Hennaarderadeel

 

6303

493/849

17-06-1823

Gesticht

Rinksma

Johannes Egberts

Heerenveen

Bedelaar

8371

627/3      (3) 

28-06-1841

Ommerschans

Rinshoven

Bauke Fokkes

* 27-07-1814

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Rinsma

Albert Alles

Gehuwd met

Grietje Lolkes Calbeek

6861

17-B

04-12-1824

Ommerschans

Robert

J.

Leeuwarden

Bedelaar

8190

552/2

30-05-1839

My. Weldadigheid

Robert

J. F.

Leeuwarden

Bedelaar

8190

552/2

30-05-1839

My. Weldadigheid

Robert

Ji\ohannes franciscus

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 – A.

20-06-1838

Ommerschans

Robert

Joh. Franc.

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 B

20-06-1838

My. Weldadigheid

Robert

Joh. Franc.

* 02-11-1794

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Robert

Joh. Franc.

* 02-11-1794

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Robert

Joh. Franc.

* 02-11-1794

Bedelaar

8226

1261/16 C

13-12-1839

Veenhuizen

Robert

Johanes Franciscus

* 02-11-1794 

Kolonist

8227

1285/1

19-12-1839

Ommerschans

Robert

Johannes Franciscus

* 02-11-1794

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Ommerschans

Robert

Johannes Franciscus

* 02-11-1794

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Robert

Johannes Franciscus

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Robert

Johannes Frans…

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2  F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Robert

JohannesFranciscus

 

Bedelaar

8215

1048/3

08-10-1839

Ommerschans

Robert

JohannesFranciscus

* 02-11-1794 Leeuwarden

Kolonist

8217

1088/3

24-10-1839

Ommerschans,Sign.

Robert

Josep

* 20-03-1821

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Robert

Joseph

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 – A.

20-06-1838

Ommerschans

Robert

Joseph

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 B

20-06-1838

My. Weldadigheid

Robert

Joseph

* 20-03-1821

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Robert

L. G.

Leeuwarden

Bedelaar

8190

552/2

30-05-1839

My. Weldadigheid

Robert

Louwrens

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 B

20-06-1838

My. Weldadigheid

Robert

Louwrens G.

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 – A.

20-06-1838

Ommerschans

Robert

Louwrens Gee….

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2  F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Robert

Louwrens Gerrit

* 15-12-1822

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Robert

Louwrens Gers

* 15-12-1822

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Robert

Willem Franciscus

Kind van bedelaar

 

8215

1048/3

08-10-1839

Ommerschans

Robert

Willem Franciscus

* 14-12-1831

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Ommerschans

Robert

Willem Franciscus kind van Johannes Franciscus Robert

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Robert

Willem Fredericus

* 14-12-1831

Kolonist

8227

1285/1

19-12-1839

Ommerschans

Robijn

Everardus B. J.

* 16-01-1822

Bedelaar

8175

291/20

18-03-1839

Weststellingwerf

Robijn

Everardus Bastiaan Josephus

Rotterdam

Bestedeling

8352

228/20

08-03-1841

Frederiksoord

Robijn

Everardus Bastiaans Josephus

* 16-01-1822 Rtd.

Jongenskolonist

8361

424/17

01-05-1841

Weststellingwerf

Robijn

Everhardus B. J.

* 16-01-1822 Rotterdam

Kolonie 2

8082

349/8

10-04-1838

My. Weldadigheid

Robijn Kuipers

Willem

Sneek

Bedelaar

8115

996/2

09-10-1838

Ommerschans

Rodenberg

Grietje Baukes

* 00-00-1802

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Rodenburg

D. B. zus van G. B. Rodenburg

Leeuwarden

Kolonist

7990

395/7

21-04-1837

My. Weldadigheid

Rodenburg

Dirk  Baukes

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 – A.

20-06-1838

Ommerschans

Rodenburg

Dirk Baukes

Franeker

Bedelaar

7969

18/4  70/865    

06-01-1837

 

Rodenburg

Dirk Baukes

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Rodenburg

Dirkje

Zie Toevalsvondsten

Bedelaar

 

 

 

 

Rodenburg

Dirkje

Dronrijp

Kolonist

8371

618/4

25-06-1841

My. Weldadigheid

Rodenburg

Dirkje Baukes

Leeuwarden

Bedelaar

8087

440/2

05-05-1838

Ommerschans

Rodenburg

Dirkje baukes

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 – B.

20-06-1838

Ommerschans

Rodenburg

Dirkje Baukes

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2  F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Rodenburg

Dirkje Baukes

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2  F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Rodenburg

Dirkje Baukes

* 00-00-1799

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Rodenburg

Dirkje Baukes

* 01-12-1780

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Rodenburg

Dirkje Baukes

* 01-12-1780

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Rodenburg

Dirkje Baukes

* 01-12-1780

Bedelaar

8226

1261/16 C

13-12-1839

Veenhuizen

Rodenburg

G. B. . zus van D B. Rodenburg

Franeker 

Kolonist

7990

395/7

21-04-1837

My. Weldadigheid

Rodenburg

Grietje baukes

Zie Toevalsvondsten

Bedelaar

 

 

 

 

Rodenburg

Grietje Baukes

 

Bedelaar

7969

18/4  70/865    

06-01-1837

 

Rodenburg

Grietje Baukes

Franeker

Bedelaar

7972

144    60/13

18-01-1837

Ommerschans

Rodenburg

Grietje baukes

Franeker

Bedelaar

8095

597/2 – A.

20-06-1838

Ommerschans

Rodenburg

Grietje Baukes

Franeker

Bedelaar

8095

597/2 – B.

20-06-1838

Ommerschans

Rodenburg

Grietje Baukes

* 00-00-1801

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Rodenburg

Grietje Baukes

* 00-00-1802

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Rodenburg

Grietje Baukes x P. v.d. Stal

* 00-00-1802

Bedelaar

8226

1261/16 C

13-12-1839

Veenhuizen

Rodenburg

Grietje Baukes x P. van der Stal

Franeker

Bedelaars (Ontslagen)

8095

597/2  F-Deel I

30-06-1838

My. Weldadigheid

Rodenburg

Grietje Baukes x P. van der Stal

Franeker

Bedelaars Weer terug 3 dagen na Ontslag

8095

597/2  F-Deel I

30-06-1838

My. Weldadigheid

Rodenburg

Grietje Baukes X P. van der Stal

Franeker

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Rodenburg

Hendericus

Zie Toevalsvondsten

Bedelaar

 

 

 

 

Rodenburg

Margaretha

Zie Toevalsvondsten

Bedelaar

 

 

 

 

Rodenburg

Sophia Hendriks de weduwe van

Zie Toevalsvondsten

Bedelaar

 

 

 

 

Rodenhuis

Sjouke

* 17-09-1827 Vrouwenparochie

Kinderen

8264

184/6 blad 6

22-02-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Roelofs

Johanna Hendrika

*03-06-1834

Den Haag             

Meisjeskolonist

8361

424/17

01-05-1841

Weststellingwerf

Roelofs

Louisa Catharina

* 28-09-1830     Den Helder

Kolonist

8302

958/2

26-09-1840

Ommerschans

Roelofse

Harman Duurt

* 15-09-1818

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Roelofse

Harmen Duis

* 05-09-1818 Lwd.

Bedelaar

8104

775/2

08-08-1838

Ommerschans Sign.

Roelofse

Harmien Duis

* 15-09-1818

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Roelofze

H. D.

Leeuwarden

Bedelaar

8206

882/2, 26

28-08-1839

Ommerschans

Roels

Willem Antje

Wonseradeel

Bedelaar

6303

538/948, 22

08-11-1823

Ommerschans

Rokkes

Ytje

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2  F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Rokkes

Ytje

* 11-11-1782

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Rommerts

Anne

* 00-00-1824

Ferwerd

Kinderen

8264

184/6 blad 6

22-02-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Rommerts

J.

Leeuwarden

Kolonist

7990

395/7

21-04-1837

My. Weldadigheid

Rommerts

J.

 

Bedelaar

8363

468/6

12-05-1841

My. Weldadigheid

Rommerts

J.

 

Vrijewillige kolonist

8367

542/6

04-06-1841

My. Weldadigheid

Rommerts

Johannes

Leeuwarden

Bedelaar

7969

18/4 70/

06-01-1837

 

Rommerts

Johannes

Leeuwarden

Bedelaar

7972

144    60/13

18-01-1837

Ommerschans

Rommerts

Johannes

* 20-05-1800

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Rommerts

Johannes

* 20-05-1800

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Rommerts

Johannes

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Rood Dronrijp de

Abraham

* 13-02-1825 Lwd.

Kinderen

8264

184/6 blad 22

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Roorda

P. H.

 

Kolonist

8316

1248/2

19-12-1840

Ommerschans

Roorda

Pieter Hanzes

Sneek

Bedelaar

8268

263/6

16-03-1840

Bedelaarsgesticht

Roorda

Pieter Hanzes

Leeuwarden

Bedelaar

8271

307/2

28-03-1840

My. Weldadigheid

Roorda

Pieter Hanzes

* 04-02-1795 Lwd.

Bedelaar

8285

611/4

18-06-1840

Ommerschans sign.

Roorda

Pieter Hanzes

* 04-09-1795

Bedelaar

8298

865/4

31-08-1840

Ommerschans

Roorda

Pieter Hanzes

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-2   (5)

22-07-1841

Ommerschans

Roorda

Pieter Hanzes

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-3   (5)

22-07-1841

Ommerschans

Roorda

Pieter Hanzes

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Roos de

Petronella

Bolsward

Bedelaar

3684

I,  40,  205

29-08-1826

Ommerschans

Roos de

Petronella

Harlingen

Bedelaar

3684

VII,  11

17-08-1826

Hoorn

Roos de

Petronella

Harlingen

Bedelaar

3684

VII,  397,  11.

14-03-1827

Hoorn

Roos de

Pieternel

Harlingen

Bedelaar

6303

346/599

25-07-1823

Ommerschans

Rootje

Jan Klazes

* 03-09-1811 Harlingen

Bedelaar

7988

352/13

10-04-1837

Steenwijkerwold

Rooy de

Anna

Harlingen

WezenVondelingen  en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Rooy de

Anna

Drente/Friesland

Kinderen  Meisjes

8196

675/11

03-07-1839

My. Weldadigheid

Rooyen

Betje Jacobs

Harlingen

WezenVondelingen  en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Rooyen

Pietje Jacobs

Harlingen

Kinderen

8095

597/2 C

20-06-1838

My. Weldadigheid

Rooyen van

Betje Jacobs

* 00-00-1820

Wezen Vondelingen en Verlaten Kinderen

8262

140/28

10-10-1840

My. Weldadigheid

Rooyen van

Betje Jacobs

 

Meisjes in Kolonie of Gesticht

8374

703/15 (3)

19-07-1841

Veenhuizen Gemeente Norg

Ros

G.

Leeuwarden

BedelaarKolonist

8201

781/7

11-08-1839

My. Weldadigheid

Ros

G.

Harlingen

Weeskind

8308

978/15

02-10-1840

Ommerschans

Ros

Grietje

* 11-11-1797 Lwd.

Vrijwillig

8089

478/2

16-05-1838

Ommerschans,Sign.

Ros

Grietje

Drente/Friesland

Kinderen  Meisjes

8196

675/11

03-07-1839

My. Weldadigheid

Ros

Grietje

Harlingen

Wees

8307

1038/9

20-10-1840

Veenhuizen

Ros

Grietje

 

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Ommerschans

Ros

Grietje

Harlingen

Bestedeling (Wees)

8378

776/15   (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Ros

Grietje weduwe J. de Vries

* 11-11-1797

Bedelaar

8226

1261/16 B

13-12-1839

Ommerschans

Ros

Jan

Drente/Friesland

Kinderen Jongens

8196

675/11

03-07-1839

My. Weldadigheid

Ros

Jan

Harlingen

Wees/Vondeling

8217

1076/7

21-10-1839

Kindergesticht

Ros

Jan

* 26-10-1829 Harlingen

Jongens

8281

534/17

25-05-18940

Veenhuizen

Rosier

Renske

Wonseradeel

Bestedeling (Wees)

8378

776/15   (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Rossum van

Martinus

* 29-05- 1797

Bedelaar

7986

322/10

01-04-1837

Weststellingwerf

Rostin

C.

Workum

Bedelaar

8200

742/7, 89

22-07-1839

 

Rottema

Rinze

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2  F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Roucount

Johannes Jacabus

* 26-03-1790 Lemmer

Bedelaar

8177

329/5

28-03-1839

Ommerschans Sign.

Roucount

Michiel

* 23-04-1836 Lwd.

Bedelaar

8177

329/5

28-03-1839

Ommerschans Sign.

Roucount 

Simon

* 22-12-1832 Lwd.

Bedelaar

8177

329/5

28-03-1839

Ommerschans Sign.

Roucourt

Joh. Jacobs

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Roucourt

Johannes Jacobus

* 26-03-1795

Bedelaar

8190

552/1

30-05-1839

My. Weldadigheid

Roucourt

M.

Leeuwarden

Bedelaar

8374

691/3      (2)

15-07-1841

Ommerschans

Roucourt

Michel

* 23-04-1836

Bedelaar

8190

552/1

30-05-1839

My. Weldadigheid

Roucourt

Michel kind van Joh.  JacobsRoucourt

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Roucourt

Pieter

* 20-05-1829

Bedelaar

8190

552/1

30-05-1839

My. Weldadigheid

Roucourt

Pieter Roucourt  kind van Joh.  JacobsRoucourt

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Roucourt

Symon

* 22-12-1832

Bedelaar

8190

552/1

30-05-1839

My. Weldadigheid

Roucourt

Symon kind van Joh.  JacobsRoucourt

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Roucourts

Johannes Jacobs

* 26-03-1790

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Roucourts

Michiel

* 23-04-1837

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Roucourts

Pieter

* 20-05-1829

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Roucourts

Sijmon

* 22-12-1832

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Roukes

Hendrik

* 1790

Bedelaar

8345

84/4

26-01-1841

Ommerschans

Roukes

Hendrik

Dokkum

Bedelaar

8375

716/3-3   (5)

22-07-1841

Ommerschans

Roukes

Hendrik

Dokkum

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Royen van

Betje Jacobs

* 00-00-1820

M eisjes

8107

829/8

23-08-1838

Veenhuizen

Rozendal

Jarig

*03-09-1825 St.Annaparochie

Kinderen

8264

184/6 blad 6

22-02-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Rozendal

Sybrigje

*23-02-1831 St.Annaparochie

Kinderen

8264

184/6 blad 6

22-02-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Ruiter

A. J.

 

Wees/Vondeling

8200

768/14, 89

29-07-1839

My. Weldadigheid

Ruiter

A. J.

Haskerland

Wees/Vondeling

8201

782/6, 280

01-08-1839

 

Ruiter

Arend Jan

* 29-10-1820

Bedelaar

8161

68/6

19-01-1839

Wateren

Ruiter

Arend Jans

* 19-10-1820 Nijehaske

Jongens

8281

534/17

25-05-18940

Veenhuizen

Ruiter

Hilligjen Jacoba Jacobsdr.

 

Bedelaar

8095

597/2 D

20-06-1838

My. Weldadigheid

Ruiter

Hilligjen Jacobs

Weststellingerwerf

Eenlopende Persoon 

8375

716/3-6         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Ruiter

Tanne

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 – A.

20-06-1838

Ommerschans

Ruiter

Wobbigjen

 

Bedelaar

8095

597/2 D

20-06-1838

My. Weldadigheid

Ruiter

Wobbigjen

Weststellingerwerf

Eenlopende Persoon 

8375

716/3-6         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Ruiter de

J.

* 13-05-1826

Bedelaar

8352

228/8

08-03-1841

My. Weldadigheid

Ruiter de

A. J.

Joure

Kolonist

8203

816/6, 89

10-08-1839

 

Ruiter de

A. J.

Haskerland

Wezen, Vondelingen en Verlaten Kinderen

8355

278/26

22-03-1841

Kindergesticht

 My. Weldadigheid

Ruiter de

Arend Jans

Haskerland

WezenVondelingen  en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Ruiter de

Arend Jans

Joure

Bedelaar

8263

168/6

18-02-1840

Gedeserteerd

Ruiter de

Arend Jans

Beets

Bedelaar

8265

209/10

29-02-1840

Veenhuizen

Ruiter de

Arend Jans

* 20-10-1820

WezenVondelingen  en Verlatenkinderen

8348

147/19

12-02-1841

My. Weldadigheid

Ruiter de

Arend Jans

Joure

Kolonist

8351

208/31

02-03-1841

My. Weldadigheid

Ruiter de

Arend Jans

Haskerland

Wezen, Vondelingen en verlaten Kinderen

8369

585/20

16-06-1841

My. Weldadigheid

Ruiter de

Arend Jans

 

Jongens in Kolonie of Gesticht

8374

703/15 (3)

19-07-1841

Veenhuizen Gemeente Norg

Ruiter de

Arend Jans

Haskerland

Bedelaar

8375

716/3-4   (5)

22-07-1841

Ommerschans

Ruiter de

Arend Jans

Haskerland

Bestedeling (Wees)

8378

776/15   (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Ruiter de

F.

Leeuwarden

Bedelaar

8371

623/8      (2) 

26-06-1841

7e Afdeling

Ruiter de

Jan Jans

06-02-1818

 

7972

106by.51/10 

16-01-1837

Wateren

Ruiter de

Jan Jans

 

Bedelaar

7990

403/12

24-04-1837

My. Weldadigheid

Ruiter de

Jan Jans

Haskerland

WezenVondelingen  en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Ruiter de

Jan Jans

* 06-02-1818 Nijehaske

Jongens

8107

829/8

23-08-1838

Veenhuizen

Ruiter de

Lamkjen (Lautjes)

Haskerland

WezenVondelingen  en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Ruiter de

Lamkjen Jans

Harlingen

Bestedeling (Wees)

8378

776/15   (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Ruiter de

S. J.

Harlingen

Bedelaarkolonist

8298

861/7

29-08-1840

My. Weldadigheid

Ruiter de

Sake Johannes

* 15-01-1788

Bedelaar

8256

39/9

13-01-1840

Ommerschans

Ruiter de

Sake Johannes

* 15-02-1788

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Ruiter de

Sake Johannes

Harlingen

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Ruiter de

Tamme

* 13-05-18/26

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Ruiter de

Tamme

* 13-05-1826

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Ruiter de

Tamme

* 13-05-1826

Bedelaar

8226

1261/16 C

13-12-1839

Veenhuizen

Ruiter de

Tamme

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Ruiter de

Tanne

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 B

20-06-1838

My. Weldadigheid

Rumeda

Jean Theodoor Brun o

* 00-00-1829 Parraga

Kinderen

8264

184/6 blad 22

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Rumer

J. in leven gehuwd met Aaltje Gerks Eichelaar

Haskerland

†

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

 

Rumers

J. zie ook Eichelaar Aaltje Gerh.

 Joure

 

8095

597/2  F-Deel I

30-06-1838

 

Runsma

Yib

Wonseradeel

Kolonist

8343

47/9

15-01-1841

Wateren

Ruurts

Jacob

* 04-05-1834

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Ruurts

Jacob kind van H Ruurts

Oostdongeradeel

Bedelaars

8095

597/2  F-Deel 3

30-06-1838

My. Weldadigheid

Ruyter de

Tamme

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2  F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Rypstra

Akke Jans

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-2   (5)

22-07-1841

Ommerschans

Rypstra

Akke Jans

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-3   (5)

22-07-1841

Ommerschans

Rypstra

Akke Jans

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5         (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Rypstra

Grietje Sybrens

 

Kind

8266

230/27

06-03-1840

Kindergesticht

Rypstra

Grietje Sybrens

Leeuwarden

Bestedeling (Wees)

8378

776/15   (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente