Toegang 11

Invt.

Akte

 

 

Waard de

Jacoba

* 15-05-1804

Bedelaar

8163

118/6

02-02-1839

My. Weldadigheid

Waard de

Jacoba

* 15-05-1805 Lwd.

Vrijwillig

8128

1234/6

12-12-1838

Ommerschans sign.

Waard de

Jacoba

* 15-05-1804

Bedelaar

8226

1261/16 B

13-12-1839

Ommerschans

Waard de

J.

Leeuwarden

Bedelaarkolonist

8281

546/7

29-05-1840

My. Weldadigheid

Waard de

Jacoba X Hendrik Schuur

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Wabraf

Maria Cecilia weduwe J. A. Wiers

* 03-04-1799

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Wagenaar

Hendrik Meiles

* Harlingen 16 jaar

Bedelaar

2821

1158/2

13-11-1839

Ommerschans

Wagenaar

Pietje

* 15-01-1799 Harl.

Vrijwillig

8126

1171/1

24-11-1838

Ommerschans sign.

Wagenaar

Pietje x Cornelis Bakker

* 15-01-1799

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Wagenaar

Pietje x Cornelis Bakker

* 15-01-1799

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Wagenaar

Hendrikje

*03-11-1828 St.Annaparochie

Kinderen

8264

184/6 blad 6

22-02-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Wagenaar

Tjitske

*21-12-1830 St.Annaparochie

Kinderen

8264

184/6 blad 6

22-02-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Wagenaar

Pietje x Cornelis Bakker x Wagenaar

* 15-01-1799

Bedelaar

8158

33/2

10-01-1839

Ommerschans

Wagenaar

P.

Leeuwarden

Bedelaar

8255

34/3

11-01-1840

7e afdeling

Wagenaar

Hendrk Meelis

* 20-01-1823

Bedelaar

8275

400/3

24-04-1840

Bedelaarsgesticht

Wagenaar

Aukje Jans

Harlingen

WezenVondelingen en Verlaten kinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Wagenaar

Lutske Wiebes

Drente/Friesland

Kinderen Meisjes

8196

675/11

03-07-1839

My. Weldadigheid

Wagenaar

Hendrik Melis

Sneek

Bedelaar

8375

716/3-2 en 3 (6)

22-07-1841

Ommerschans

Wagenaar

Hendrik Meelis

Sneek

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Wagenaar

Aukje J.

Harlingen

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Wagenaar

Zietske Wiebes

Harlingen

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Wagter

R.

Leeuwarden

Bedelaar

8128

1234/5

12-12-1838

7e afdeling

Wagter

Rinse

* 00-00-1786

Bedelaar

8080

320/5

02-04-1838

Ommerschans

Wal

Jogchem Leeuwes

* 00-00-1802

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Wal v.d.

Jogchem Leeuwes

* 00-00-1802

Bedelaar

8226

1261/16 C

13-12-1839

Veenhuizen

Wal v.d.

Jochem Leeuwes

* 00-00-1802

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Wal v.d.

Jochem Leeuwes

Franeker

Bedelaar

8095

597/2 B.

20-06-1838

Ommerschans

Wal v.d.

Jogchem Leeuwers

Hardegarijp

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel I

30-06-1838

My. Weldadigheid

Wal van

Johanna of Sijke

Leeuwarden

Bedelaar

2821

1166/2

15-11-1839

Ommerschans

Wal van de

Jochem Leeuwerts

Hardegarijp

Bedelaar

8095

597/2 A.

20-06-1838

Ommerschans

Wal van de

Daniel

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Wal van der

Doede

 

Ouder

8214

1036/3

10-10-1839

Veenhuizen

Wal van der

Grietje

*29-01-1826 Leeuwarden

Kinderen

8214

1036/3

10-10-1839

Veenhuizen

Wal van der

Sybrandus

*10-01-1824 Leeuwarden

Kinderen

8214

1036/3

10-10-1839

Veenhuizen

Wal van der

Syke

* 17-05-1817

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Ommerschans

Wal van der

D.

 

Vrijwillig

8348

130/14

08-02-1841

My. Weldadigheid

Wal van der

D.

 

Vrijwillig

8348

131/2

08-02-1841

My. Weldadigheid

Wal van der

Johanna Tjaards ook wel Hovendal

 

Bedelaar

8169

194/1

21-02-1839

Ommerschans Sign.

Wal van der

Harmen

* 01-05-1814

Bedelaar

8354

253/14

15-03-1841

My. Weldadigheid

Wal van der

Jochem Lieuwes

 

 

8133

26/511

17-01-1838

 

Wal van der

J. L.

Hardegarijp

Bedelaar

8080

320/15

02-04-1838

 

Wal van der

Grietje

* 29-01-1826

Meisjes

8281

534/17

25-05-18940

Veenhuizen

Wal van der

Sybrandus

* 04-02-1824 Lwd.

Jongens

8281

534/17

25-05-18940

Veenhuizen

Wal van der

Leeuwert Jochems

Hardegarijp

Bedelaar

8095

597/2 A.

20-06-1838

Ommerschans

Wal van der

D.

Leeuwarden

Bedelaar

8371

623/8 (2)

26-06-1841

7e Afdeling

Wal van der

Daniel

Leeuwarden

Bedelaar

8371

627/3 (3)

28-06-1841

Ommerschans

Wal van der

Daniel

* 21-03-1802 Lwd.

Bedelaar

8287

671/20

06-07-1840

Ommerschans .

Wal van der

Daniel

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-2 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Wal van der

Daniel

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-3 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Wal van der

Hijke?

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Wal van der

Daniel

Leeuwarden

Kolonist

8291

728/2

22-07-1840

 

Wal van der

Harmen

* 01-05-1814 Franeker

Bedelaar

8345

92/2

28-01-1841

Ommerschans

Wal van der ook wel Havindal

Johanna Tjaards

 

Bedelaar

8166

152/4

11-02-1839

Ommerschans

Walan

R.

 

Bedelaar

8172

247/13

06-03-1839

Ommerschans

Walde van der

Baukje

Leeuwarden

Bedelaar

8100

705/8

19-07-1838

Ommerschans

Walen

Jacobus

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-4 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Walle van der

Izak Jacobs

* Leiden

Bedelaar

8313

1176/7

28-11-1840

My. Weldadigheid Sign.

Waller

Jan

Bozum

Bedelaar

3684

VII, 172

31-10-1824

Hoorn

Wallestaart

Gijsberthus

* 25-11-1805

Kolonist

8227

1285/1

19-12-1839

Ommerschans

Walon

Regina

* 20-08-1795

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Walon

Regina x M. Gramsma

* 20-08-1795

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Walon

Regina x Gramstra

* 20-08-1795

Bedelaar

8226

1261/16 C

13-12-1839

Veenhuizen

Walon

Regina x Wytske Gramsma

* 13-12-1822

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Walon

Jacobus

* 26-02-1824 Lwd.

Bedelaar

8271

320/30

01-04-1840

Veenhuizen

Walon

Jacobus

Leeuwarden

Kolonist Gedeserteerd

8360

390/7

22-04-1841

Veenhuizen

Walon

Regina

* 20-08-1795 Lwd.

Bedelaar

7991

419/2

28-04-1837

Ommerschans

Walon

Regina

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 A.

20-06-1838

Ommerschans

Walon

Regina

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 B.

20-06-1838

Ommerschans

Walon

Regina x H. Gramsma

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Walon

Jacobus

Leeuwarden

Wezen, Vondelingen en Verlaten Kinderen

8372

648/17

03-07-1841

My. Weldadigheid

Walon

Jacobus

Leeuwarden

Wezen, Vondelingen en Verlaten Kinderen

8372

648/17

03-07-1841

My. Weldadigheid

Walon

Jacobus

* Leeuwarden

Jongens in Kolonie of Gesticht

8374

703/15 (3)

19-07-1841

Veenhuizen Gemeente Norg

Walon

Jacobus

Leeuwarden

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Walon

Jacobus

Leeuwarden

Kindergesticht 7e afdeling

8379

802/11 (2)

16-08-1841

Terug van gedeserteerd

Walraf

Maria Cecilia

Leeuwarden

Bedelaar

7972

144 60/13

18-01-1837

Ommerschans

Walraf

Maria Cecilia

 

Bedelaar

7974

44 94/4

27-01-1837

 

Walraf

Maria Cecilia weduwe van A. J .Weers

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Walraf

Maria cecilia

Vrijwillig

Kolonist

8054

89/7877

09-09-1837

My. Weldadigheid

Walraf

Maria Cecilia

Ommerschans

Bedelaar

8058

89/9563

04-11-1837

My. Weldadigheid

Walstra

A. H.

* 00-00-1810

Bedelaarkolonist

8265

197/15

26-02-1840

My. Weldadigheid

Walstra

A. H.

Beetgum

Bedelaar

8269

291/6-39/132

24-03-1840

My. Weldadigheid

Walstra

A. H.

7e Afdeling

Bedelaar

8272

336/14

06-04-1840

My. Weldadigheid

Walstra

Anne Hnedriks

Menaldum

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 3

30-06-1838

My. Weldadigheid

Walstra

A. H.

Beetgum

Bedelaar

8287

667/2

04-07-1840

My. Weldadigheid

Walstra

Anna Hendriks

Menaldumadeel

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Walther

Johan George

* 17-10-1825 Emden

Vrijwillige kolonist

8382

866/1 (5)

02-09-1841

Ommerschans met signalement

Warringa

P. P.

* 00-00-1798

Bedelaar

8352

228/8

08-03-1841

My. Weldadigheid

Warringa

Christinus

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 B.

20-06-1838

Ommerschans

Warringa

Christinus

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Warringa

Hyke

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Warringa

Johannes

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Warringa

Pieter Philippus x Wolf Hinke Sybrandi

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Warringa

Ulbes

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Warringa

Hyke van Pieter Phil. Warringa en Hinke Sybrands Wolf

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Warringa

Johannes van Pieter Phil. Warringa en Hinke Sybrands Wolf

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Warringa

Pieter Phil. X met Hinke Sybrands Wolf

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Warringa

Trijntje kind van

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Warringa

Ulbe kind van Pieter Phil. Warringa en Hinke Sybrands Wolf

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Warringa

Trijntje

* 24-06-1834

Bedelaar

8106

816/5

20-08-1838

Ommerschans

Wartena

Antje Gerbens (Gerkens?)

 

Bedelaar

8095

597/2 D

20-06-1838

My. Weldadigheid

Wartena

G. R. zie ook Meijer Vroukjen Sytzes

 

Bedelaar

8095

597/2 D

20-06-1838

My. Weldadigheid

Wartena

Sytske Gerbens (Gerkens?)

 

Bedelaar

8095

597/2 D

20-06-1838

My. Weldadigheid

Wartena

Antje Gerbens kind van Vroukjen Sytzes Meyer

Wymbritseradeel

Eenlopende Persoon

8375

716/3-6 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Wartena

G. R. in leven gehuwd met Vroukjen Sytzes Meyer

8375

716/3-6 (6)

22-07-1841

Wartena

Sytske Gerbens kind van Vroukjen Sytzes Meyer

Wymbritseradeel

Eenlopende Persoon

8375

716/3-6 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Wassenaar

A. J. zie ook Berger Antje

8315

1228/15

14-12-1840

Wassenaar

J. J. zie ook Berger Antje

 

8315

1228/15

14-12-1840

 

Wassenaar

Oene Johannes

* 16-02-1828 Joure

Kinderen

8264

184/6 blad 16

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Wassenaar

I. J.

 

 

8080

320/5

02-04-1838

 

Wassenaar

J. J.

Leeuwarden

Bedelaar

8195

654/3

27-06-1839

Ommerschans

Wassenaar

J. J. X Antje Berger

Leeuwarden

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

Watsis

A.

Leeuwarden

Bedelaar

8348

147/4

11-02-1841

My. Weldadigheid

Weber

C. W.

Leeuwarden

Bedelaar

8308

1087/3

03-11-1840

My. Weldadigheid

Weber

Carl Willems

* 26----------

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Weber

Carel Willem

* 26-06-1794

Bedelaar

8226

1261/16 C

13-12-1839

Veenhuizen

Weber

Carel Willem

* 26-06-1794

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Weber

Carl Wilhelm

* 26-06-1794

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Weber

Carl Wilhelm

Leeuwarden

Bedelaar

7972

144 60/13

18-01-1837

Ommerschans

Weber

Carel Wilhelm

 

Bedelaar

7969

18/4 70/850

06-01-1837

 

Weber

C. W.

Leeuwarden

 

7990

395/7

21-04-1837

Verzoeker

Weber

Carl Wilhelm

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 A.

20-06-1838

Ommerschans

Weber

Carel Willem

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Weber

Carl Wilhelm

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Weber

Carl Willem

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 B

20-06-1838

My. Weldadigheid

Weber

Hendrik Frederik

Linthorst

(Hannover)

Bedelaar

8197

697/2

09-07-1839

Ommerschans

* 05-12-1807

Weber

Carel Willem

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Weeninga

Hermanus Sipkes

Joure

Bedelaar

8095

597/2 B.

20-06-1838

Ommerschans

Weenings

Hermanus Sipkes

* 17-02-1783

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Weenings

Hermanus Sipkes

Joure

Bedelaar

8095

597/2 A.

20-06-1838

Ommerschans

Weenings

Hermanus Sipkes

Haskerland

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Weeninks

H.

 

Kolonist

8378

785/10 (2)

11-08-1841

My. van Weldadigheid

Weerd de

Leentje Sipkes

Drente/Friesland

Kinderen Meisjes

8196

675/11

03-07-1839

My. Weldadigheid

Weerd de

Leentje Siepkes

Harlingen

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Weers

A. J. zie ook Walraf Maria Cecilia

Leeuwarden

 

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

 

Weidama

Remmer Remmerts

* 18-10-1833 Harlingen

Kinderen

8264

184/6 blad 15

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Weide v.d.

Geertje hendriks

* 07-02-1800

Bedelaar

8315

1228/15

14-12-1840

Van Ommerschans naar Veenhuizen overgeplaatst

Weide van

G.

 

Vrijwillig

8267

238/6

09-03-1840

My. Weldadigheid

Weide van den

G. H.

Leeuwarden

Bedelaar

8287

667/2

04-07-1840

My. Weldadigheid

Weide van den

T.

Leeuwarden

Bedelaar

8287

667/2

04-07-1840

My. Weldadigheid

Weide van der

Geertje Hendriks

* 07-02-1800 Janum

Vrijwillig

8119

1055/1

25-10-1838

Ommerschans sign.

Weide van der

Geertje Hendrik wed. Hilderink

* 07-02-1800

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Weide van der

Teunis

* 08-04-1785

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Weide van der

Anna Albertha

* 17-12-1826

Bedelaar

8128

1234/4

12-12-1838

Ommerschans

Weide van der

Geertje Hendriks

* 07-02-1800

Bedelaar

8128

1234/4

12-12-1838

Ommerschans

Weide van der

Teunis

* 08-04-1785

Bedelaar

8225

1245/8 A

07-12-1839

Veenhuizen

Weide van der

Geert Henk wed. Hilderink

* 07-02-1800

Bedelaar

8226

1261/16 B

13-12-1839

Ommerschans

Weide van der

Teunis

* 08-04-1785 Dokkum

Vrijwillig

7976

133/7

04-02-1837

Ommerschans Sign.

Weide van der

Teunis

* 08-04-1785

Bedelaar

7981

229/3

06-03-1837

Ommerschans

Weide van der

Teunis

* 08-04-1785

Bedelaar

8190

552/1

30-05-1839

My. Weldadigheid

Weide van der

Teunis

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 A.

20-06-1838

Ommerschans

Weide van der

Teunis

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Weide van der

Geertje Hendriks wed. van Helderink

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Weide van der

T.

Leeuwarden

Bedelaarkolonist

8106

816/4

20-08-1838

My. Weldadigheid

Weidema

Jan Remmers

Harlingen

 

8165

143/1--280

08-02-1839

Kindergesticht

Weidema

Baatje Remmers

* 09-03-1824 Harlingen

Kinderen

8264

184/6 blad 15

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Weidema

Jacob Reuwers

Drente/Friesland

Kinderen Jongens

8196

675/11

03-07-1839

My. Weldadigheid

Weidema

Remmer Remmers

* Harlingen

Jongens in Kolonie of Gesticht

8374

703/15 (3)

19-07-1841

Veenhuizen Gemeente Norg

Weidema

Remmier Remmers

Harlingen

Bedelaar

8375

716/3-4 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Weidema

Jacob Rommes

Harlingen

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Weidema

Remmer Remmerst

Harlingen

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Weidenbach

Maria Magdalena

* 12-09-1791 Hulst

Vrijwillig

8119

1055/1

25-10-1838

Ommerschans sign.

Weidenbach

Maria Magdalena

* 12-09-1791

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Weidenbach

Maria Magdalena

* 12-09-1791

Bedelaar

8128

1234/4

12-12-1838

Ommerschans

Weidenbach

Maria Magdalena

* 12-09-17791

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Weidenbach

Maria Magdalena

* 00-08-1791

Bedelaar

8350

171/6

19-02-1841

Ommerschans

Weidenbach

A. M.

Leeuwarden

Bedelaar

8255

34/3

11-01-1840

7e afdeling

Weidenbach

Maria Magdelena

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-2 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Weidenbach

Maria Magdalena

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Weijma

Jetske

Leeuwarden

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Weijnier

Jetske

* 15-03-1822 Heeg

Meisjes

8281

534/17

25-05-18940

Veenhuizen

Weima

Sierd Eizes

* 12-09-1824 Terbandsterschans

Kinderen

8264

184/6

blad 2

22-02-1840

My. Weldadigheid

Weker

A. L.

Leeuwarden

Bedelaar

8316

1248/3

19-12-1840

Ommerschans

Wenings

Herm. Sijpkes

* 17-02-1783

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Wenings

Hermanus Sipkes

Haskerland

Bedelaar

7972

144 60/13

18-01-1837

Ommerschans

Wenings

H. S.

 

Kolonist

7978

170/

17-02-1837

My. Weldadigheid

Wenings

H. S.

Haskerland

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

7978

170/4

17-02-1837

My. Weldadigheid

Wenings

Hermanus Sipkes

Joure

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel I

30-06-1838

My. Weldadigheid

Wenings

Hermanus Sipkes

Joure

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel I

30-06-1838

My. Weldadigheid

Werdenbach

Maria Magdalena

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-3 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Werf

Jeltje Roelofs

* 29-09-1797

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Werf v.d.

Antje Jans

* 17-09-1816

Bedelaar

8225

1245/8 B

07-12-1839

Veenhuizen

Werf v.d.

Zie ook Panbakker Bautzje

Harlingen

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Werf v.d.

Antje Jans

Dokkum

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Werf v.d.

Baukje

Harlingen

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Werf van de

Gepkjen

Sneek

Bedelaar

8156

1/9

02-01-1839

My. Weldadigheid

Werf van de

Gepkjen

* 07-03-1817

Kolonist

8173

251/5

07-03-1839

Frederiksoord

Werf van der

Antje Jans

* 17-09-1816

Bedelaar

8128

1234/4

12-12-1838

Ommerschans

Werf van der

Gepke

* 07-03-1817

Kolonist

7977

137/7

02-02-1837

My. Weldadigheid

Werf van der

G.

 

Bedelaar

8170

204/6

23-02-1839

Frederiksoord

Werf van der

Baukje (ook wel Panbakker genaamd)

 

Bedelaar

7980

207/8

28-02-1837

Veenhuizen

Werf van der

G.

Sneek

Wezen Vondelingen en Verlaten Kindern

7985

305/6

28-03-1837

Kindergesticht

Werf van der

Gepke

Sneek

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Werf van der

Gepken

Sneek

Eenlopende Persoon

8375

716/3-6 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Werf van der

Gepke

* 07-03-1817

Meisjes

8107

829/8

23-08-1838

Veenhuizen

Werf van der

Antje Jans

Heerenveen

 

8211

975/14, 89

23-09-1839

My. Weldadigheid

Werlein

Johannes

* 08-01-1774

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Werlein

J.

Leeuwarden

Bedelaar

8184

440/11

27-04-1839

My. Weldadigheid

Werlein

Johannes

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Werlein

J.

Leeuwarden

BedelaarKolonist

8201

781/7

11-08-1839

My. Weldadigheid

Werlijn

J.

*08-01-1774

 

8082

353/4

11-04-1838

My. Weldadigheid

Werlijn

J.

Omdat zijn gedrag niet goed is geen ontslag.

Bedelaar

8089

486/4

18-05-1838

My. Weldadigheid

Werlin

J.

Leeuwarden

Bedelaar

8170

218/9

27-02-1839

My. Weldadigheid

Werv v.d.

Antje Jans

Dokkum

Bedelaar

8195

646/2

00-00-1838

Ommerschans

Wester

Marten Abes

* 00-11-1788 Paessens

Bedelaar

8214

1032/3

09-10-1839

Ommerschans,Sign.

Wester

Marten Ates

* 00-11-1788

Bedelaar

8224

1229/1

03-12-1839

My. Weldadigheid

Wester

M. A.

Paessens

Bedelaar

8228

1319/2

31-12-1839

Gedeserteerd My. Weld

Wester

Marten

* 00-11-1788

Bedelaar

8350

171/6

19-02-1841

Ommerschans

Wester

Marten Ates

* Nov. 1788

Bedelaar

8179

361/4

06-04-1839

Ommerschans Sign.

Wester

M. A.

Paesens

Bedelaar gedeserteerd

8366

520/2

28-05-1841

My. Weldadigheid

Wester

Martin Ates

Oostdongeradeel

Bedelaar

8375

716/3-2 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Wester

Martin Ates

Oostdongeradeel

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Wester

Marten Ates

Metslawier

Deserteur Kolonist

8293

768/2

03-08-1840

Ommerschans

Westerhuis

Sipke

*13-03-1828 St.Jacobaparochie

Kinderen

8264

184/6 blad 6

22-02-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Westerveld

 

Jan

Zwolle

 

8189

531/03

24-05-1839

My. Weldadigheid

Westra

Willem Harings

* 00-03-1819 Bozum

Jongens

8060

106/10874

12-12-1837

Veenhuizen

Westra

Willem Harings

* 19-01-1819

Wezen Vondelingen en Verlaten Kinderen

8163

118/6

02-02-1839

My. Weldadigheid

Westra

Jeltje Klazes

* 03-07-1808

Bedelaar

8225

1245/8 A

07-12-1839

Veenhuizen

Westra

Jeltje Klazes

Leeuwarden

Bedelaar

7972

144 60/13

18-01-1837

Ommerschans

Westra

Willem Harings

 

Bedelaar

8172

242/4

05-03-1839

My. Weldadigheid

Westra

J. K.

*03-06-1808

 

8082

353/4

11-04-1838

My. Weldadigheid

Westra

J. K.

Menaldumadeel

Bedelaar

8089

486/4

18-05-1838

My. Weldadigheid

Westra

Willem Harings

* 19-01-1819 Bozum

Jongens

8281

534/17

25-05-18940

Veenhuizen

Westra

Hendricus

* 18-12-1839 Ommerschans

Bedelaar

8281

546/6

29-05-1840

Ommerschans

Westra

Jeltjen Klazens

* 03-07-1809

Bedelaar

8281

546/6

29-05-1840

Ommerschans

Westra

Jeltej Klazes

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Westra

Willem Harings

Wonseradeel

WezenVondelingen en Verlatenkinderen

8095

597/2 E

20-06-1838

My. Weldadigheid

Westra

Willem Harmse

Wonseradeel

Vondeling/Wees

8195

654/25

27-06-1839

Kindergesticht

Westra

Hendricus zoon van Jeltjen Klazes

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-2 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Westra

Jeltjen Klazens

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-2 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Westra

Hendricus kind van Jeltje Klazens Westra

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-3 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Westra

Jeltje Klazens

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-3 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Westra

Hendrikus kind van Jeltje Klazen Westra

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Westra

Jeltje Klazen

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Westra

H.

Leeuwarden

Bedelaar

8345

79/7

25-01-1841

7e Afdeling

Westra

J. K.

Leeuwarden

Bedelaarkolonist

8106

816/4

20-08-1838

My. Weldadigheid

Wetterson

Jan Fritzen

Leeuwarden

Bedelaar

3684

VII, 11

17-08-1826

Hoorn

Wetterson

Jan Fritzen

Leeuwarden

Bedelaar

3684

VII, 25 1413

17-08-1827

Hoorn

Wetterson

Jan Fritzen

 

Bedelaar

3684

VII, 397, 11.

14-03-1827

Hoorn

Wever

A.

Leeuwarden

Bedelaar

8217

1075/9

21-10-1839

Ommerschans

Wever

Anne

* 17-03-1836 Lwd.

Bedelaar

2821

1162/2

16-11-1839

Ommerschans,Sign.

Wever

Antje Lammerts

* 31-10-1806 Lwd.

Bedelaar

2821

1162/2

16-11-1839

Ommerschans,Sign.

Wever

Antje

* 03-03-1833

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Wever

Anne

* 17-03-1836

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Wever

Anne

* 17-03-1836

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Wever

Antje Lammerts

* 31-10-1806

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Wever

Antje Lammerts

* 31-10-1804

Kolonist

8315

1228/15

14-12-1840

Veenhuizen

Wever

Lammert

* 03-05-1811

Bedelaar

8225

1245/8 A

07-12-1839

Veenhuizen

Wever

Dirk Antoons

* 12-04-1825 Wolvega

Kinderen

8264

184/6 blad 49

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Wever

Grietje Antoons

* 18-10-1822 Wolvega

Kinderen

8264

184/6 blad 49

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Wever

Anne

* 17-03-1836

Bedelaar

8256

39/9

13-01-1840

Ommerschans

Wever

Aukje Lammerts

* 31-10-1806

Bedelaar

8256

39/9

13-01-1840

Ommerschans

Wever

Anne

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Wever

Antje

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Wever

Antje Lammerts

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Wever

Lammert

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Wever

A.

Leeuwarden

Bedelaar

8374

691/3 (2)

15-07-1841

Ommerschans

Wever

Antje Lammerts

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Wever

Asnna kind van Antje Lammerts Wever

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Wevwer

A. L.

Leeuwarden

Bedelaar

8217

1075/9

21-10-1839

Ommerschans

Wey van der

Hijltje

 

Bedelaar

8095

597/2 D

20-06-1838

My. Weldadigheid

Weyma

Jetske

+ 14-11-1839

Wezen enz

8255

34/21

11-01-1840

Kindergesticht

Weyma

Jetske

Leeuwarden

Kinderen

8095

597/2 C

20-06-1838

My. Weldadigheid

Weyma

Jetske

* 15-03-1822 Lwd.

M eisjes

8107

829/8

23-08-1838

Veenhuizen

Wiebrens

Jieke

Harlingen

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Wieda van der

Teunis

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 B.

20-06-1838

Ommerschans

Wieger

Jan Sipkes

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Wiegers

Paulus

* 01-12-1780

Bedelaar

8226

1261/16 A

13-12-1839

Ommerschans

Wiegers

Paulus

* 20-08-1795

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Wiegers

Paulus

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 A.

20-06-1838

Ommerschans

Wiegers

Paulus

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 B.

20-06-1838

Ommerschans

Wiegers

Paulus

Leeuwarden

Bedelaars

8095

597/2 F-Deel 2

30-06-1838

My. Weldadigheid

Wiel v.d

Grietje

Leeuwarden

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Wiel v.d

Sybrandus

Leeuwarden

Bestedeling (Wees)

8378

776/15 (3)

09-08-1841

My. van Weldadigheid in Drente

Wielsma

F.

 

Kolonist

8346

113/9

03-02-1841

My. Weldadigheid

Wielsma

Frans

* 19-03-1820

Bedelaar

8268

263/4

16-03-1840

Ommerschans

Wielsma

Frans

* 19-03-1821 Lwd.

Vrijwillig

8256

39/10

13-01-1840

Ommerschans sign.

Wielsma

F.

Leeuwarden

Bedelaar

8369

589/12 (2)

17-06-1841

7e Afdeling

Wielsma

Frans

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-2 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Wielsma

Frans

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-3 (5)

22-07-1841

Ommerschans

Wielsma

Frans

Leeuwarden

Bedelaar

8375

716/3-5 (6)

22-07-1841

My. van Weldadigheid

Wierda

Siemon Dirks

* 16-07-1780

Bedelaar

8126

1187/10

29-11-1838

Veenhuizen

Wierda

Simon Dirks

* 16-07-1780 Lwd.

Bedelaar

7976

133/7

04-02-1837

Ommerschans Sign.

Wierda

Geertruida Cornelis

* 05-04-18724 Oosterzee

Kinderen

8264

184/6 blad 24

22-08-1840

My. Weldadigheid met de namen van de ouders

Wierda

Simon Dirks

* 16-07-1750

Bedelaar

7981

229/3

06-03-1837

Ommerschans

Wierda

Simon Dirks

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 A.

20-06-1838

Ommerschans

Wierda

Simon Derks

Leeuwarden

Bedelaar

8095

597/2 B.

20-06-1838

Ommerschans

Wiering

Klaas Jans

* 19-05-1810

Bedelaar

8131

1281/5

27-12-1838

Ommerschans

Wiering

J. A.

Leeuwarden

Kolonist

7990

395/7

21-04-1837

My. Weldadigheid

Wiering

K. J.

Leeuwarden

Kolonist

7990

395/7

21-04-1837

My. Weldadigheid