Kerkdocumenten van Blija en Hogebeintum 1611-1980

 

Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

 

Terug naar Hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s .

 

Blija en Hogebeintum

Kerkeraad;

 

Invt. nr. 01 Notulen 1795, 1817

 

Invt. nr. 02 Ingekomen Stukken 1772-1828

 

Invt. nr. 03 Dopen 1659-1721

 

Invt. nr. 03 Lidmaten 1659-1720

 

Invt. nr. 03 Trouwen 1659-1720

 

Invt. nr. 04 Dopen 1772-1869

 

Invt. nr. 04 Lidmaten 1722-1880

 

Invt. nr. 04 Trouwen 1870-1959

 

Invt. nr. 04-A Extract Doop, Lidmaten en Trouwen 1659-1721

 

 

Blija en Hogebeintum

Diaconie;

 

Invt. nr. 05 Avondmaalsdata 1611-1616

 

Invt. nr. 05 Diaconierekeningboek Ontvangsten 1611-1634

 

Invt. nr. 05 Diaconierekeningboek Uitgaven 1611-1634

(zwaar beschadigd en onvolledig)

 

Invt. nr. 06 Diaconierekeningboek Ontvangsten 1634-1658

 

Invt. nr. 06 Diaconierekeningboek Uitgaven 1634-1658

 

Invt. nr. 07 Diaconierekeningboek Ontvangsten 1658-1685

(met voorin staten van inkomsten der Diacionie 1685)

 

Invt. nr. 07 Diaconierekeningboek Uitgaven 1658-1685

 

Invt. nr. 08 Diaconierekeningboek-1685-1699

 

Invt. nr. 09 Diaconierekeningboek-1700-1714

(met voorin staten van inkomsten der Diacionie1700)

 

Invt. nr. 10 Diaconierekeningboek 1713-1714

 

Invt. nr. 10-A Akten van afstand door gealimenteerden van hun goederen aan de diaconie 1728 en ongedateerd

 

Invt. nr. 11 Diaconierekeningboek-1727-1759

 

Invt. nr. 12 Diaconierekeningboek-1759-1789

(zwaar beschadigd en onvolledig)

 

Invt. nr. 13 Diaconierekeningboek-1790-1808

 

Invt. nr. 14 Diaconierekeningboek-1808-1836

 

Invt. nr. 15 Diaconierekeningboek-1836-1865

 

Invt. nr. 16 Diverse stukken betreffende de Diaconie 1693-1869

 

Hogebeintum

Diaconie:

 

Invt. nr. 17 Kasboek der Diaconie 1926-1952

 

Blija

Kerkeraad;

 

Invt. nr. 18 Lidmaten 1772-1868

 

Invt. nr. 19 Lijst van aangekomen en vertrokken personen te Blija 1852-1857

 

Blija

Kerkvoogdij

 

Invt. nr. 20 Kerkvoogdij-rekeningboek-1716-1764

 

Invt. nr. 21 Grafboek van Blija 1804

 

Invt. nr. 22 Losse stukken van de kerkvoogdij 1709-1918

 

Hogebeintum

Kerkeraad;

 

Invt. nr. 23 Notulen 1869-1934

 

Invt. nr. 24 Notulen 1934-1950

 

Invt. nr. 25 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1927-1981

 

Invt. nr. 26 Reglementen op de benoemimg van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten 1919. 1923

 

Invt. nr. 27 Stukken betreffende de predikanten die de gemeente gediend hebben 1869-1959

 

Invt. nr. 28 Stukken betreffende de kostersbenoeming 1957

 

Invt. nr. 29 Doopboek 1772-1958

 

Invt. nr. 30 Doopboek 1870-1958

 

Invt. nr. 31 Trouwboek 1772-1810

 

Invt. nr. 32 Lidmatenboek 1772-1958

 

Invt. nr. 33 Lidmatenboek 1896-1958

 

Invt. nr. 34 Attestaties. doopbewijzen e.d. 1926-1979 

 

Invt. nr. 35 Oude inventarissen van het archief 1934

 

Invt. nr. 36 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten 1920-1953

 

Invt. nr. 37 Register met aantekeningen betreffende gezinnen in de Hervormde gemeente te Hogebeintum en in het vrijzinnige deel van de Hervormde gemeente te Ferwerd 1928-1937

 

Invt. nr. 38 Registers van bijdrage aan de Generale Kas van de Algemene Synode 1917-1951 

 

Hogebeintum

Diaconie:

 

Invt. nr. 39 Ingekomen stukken 1944-1980

 

Blija

Kerkeraad;

 

Invt. nr. 40 Dopen van Blija 1772-1903

 

Hogebeintum

Diaconie:

 

Invt. nr. 41 Kasboek 1868-1951

 

Invt. nr. 42 Stukken betreffende eigendommen 1926-1946

 

Hogebeintum

Kerkvoogdij

 

Invt. nr. 43 Ingekomen stukken met agenda 1869-1929, 1972

 

Invt. nr. 44 Reglement op het beheer der kerkelijke goederen 1924

 

Invt. nr. 45 Stukken betreffende de pastoralia 1914-1939

 

Invt. nr. 46 Aantekeningen betreffende de kosteriegoederen 1921

 

Invt. nr. 47 Stukken betreffende de restauratie van kerk en toren 1917-1927, 1957, 1965 met tekeningen

(tekeningen zijn nog niet openbaar zonder toestemming van de kerk)

 

Invt. nr. 48 Lijst van de leden van de familie Van Nijsten waarvan de rouwborden in de kerk hangen

 

Invt. nr. 49 Kasboek 1796-1829

 

Invt. nr. 50 Stukken betreffende de orgelrestauratie jaar 1976

 

Invt. nr. 51 Gastenboek van bezoekers van de kerk 1917-1921

 

Invt. nr. 52 Gastenboek van bezoekers van de kerk 1921-1927

 

Invt. nr. 53 Gastenboek van bezoekers van de kerk 1928-1934

 

Invt. nr. 54 Gastenboek van bezoekers van de kerk 1934-1937 

 

Invt. nrs. 55 tot en met 76 Gastenboeken van bezoekers van de kerk 1935-1980

 

Invt. nr. 77 Kaart met daarop aangegeven de grenzen van Blija-Hogebeintum, opgemaakt in 1869

 

Invt. nr. 78  Programma’s en uitnodigingen van/voor diensten en andere stukken 1944-1958

 

Invt. nr. 79 Brochures, samenspraken en gemeenteberichten geschreven door Ds. R. Boeke 1948-1953

 

Invt. nr. 80 Artikelen in het kerkelijk maandblad “Philadelphia” van de hand van Ds. R. Boeke 1953-1958

 

Invt. nr. 81 Aantekeningen betreffende de inwijdingsdienst voor het nieuwe gemeente lokaal 1950

 

Invt. nr. 82 Aantekeningen betreffende de herdenkingsdienst t.g.v. het 10-jarig bestaan van het kerkkoor “Het Terpaccoord” 1955

 

Invt. nr. 83 Aantekeningen betreffende het kerkelijk en godsdienstig leven van de Hervormde gemeente te Hogebeintum

en de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Ferwerd-Hogebeintum-Marrum, verzameld door Ds. R. Boeke 1958

                

Invt. nr. 84 Receptie en fotoalbum t.g.v. het 25 jarig jubileum van het kerkkoor“Het TerpaccoordFerwerd-Hogebeintum 1969

 

Invt. nr. 85 Catalogus van de Bibliotheek der gemeente

 

Invt. nr. 86 Plaat waarnaar houtsnijwerk in de kerk gemaakt is

 

Invt. nr. 180 Dopen 2 juni 1721 - 15 maart 1772

 

Invt. nr. 180 Lidmaten 1721, - 1771

 

Invt. nr. 180 Trouwen mei 1721 - augustus 1739, 25 december 1751

 

Invt. nr. 181 Dopen 10 mei 1772 - 18 augustus 1811

 

Invt. nr. 182 Trouwen 3 mei 1772 - 13 januari 1811