Kerkdocumenten van Dantumadeel 1796-1809

 

Huwelijken voor het Gerecht en Lijsten van gehuwden in de Doopsgezinde en Hervormde kerken

 

 

Terug naar Hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s .

 

125 Register der personen welke in het "district"Dantumadeel in den huwelijkse staat zijn bevestigd van 15 mei 1796 tot 17 november 1805

(opgemaakt uit de lijsten der leeraren ter secretarie ingekomen, en dewelke door het gerecht op vertoon van attestatie in den huwelijkse staat zijn bevestigd ingevolge de publicatie van 29 april 1796)

 

126 Lijsten met jaarlijkse opgaven van gehuwden in de Doopsgezinde en Hervormde kerken, 1806-1809