Kerkdocumenten van Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude 1697-1898

en tot 1834 ook Zwaagwesteinde.

En Doopsgezind 1728-1838.

 

 

 

Terug naar hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s .

 

 

Invt. nr. 1 Doopboek-1772-1822

 

Invt. nr. 2 Doopboek-1772-1898

 

Invt. nr. 3 Lidmatenboek 1772-1862

 

Invt. nr. 4 Diaconierekeningboek 1756-1773

 

Invt. nr. 5 Diaconierekeningboek 1773-1787

 

Invt. nr. 6 Diaconierekeningboek 1787-1806

 

Invt. nr. 7 Diaconierekeningboek 1806-1834

 

Invt. nr. 8 Diaconierekeningboek 1835-1856

 

Invt. nr. 9 Kerkvoogdij rekeningboek 1772-1792

 

Invt. nr. 10 Kerkvoogdij rekeningboek 1792-1843

 

Invt. nr. 11 Kerkvoogdij rekeningboek 1844-1876

 

Invt. nr. 133 Lidmatenboek 1697-1748

 

Invt. nr. 134 Doopboek 1697-1750

 

Invt. nr. 135 Lidnmatenboek 1750-1722

 

Invt. nr. 135 Doopboek 1750-1812

 

Invt. nr. 136 Trouwboek 1752-1810

 

Invt. nr. 137 Doopsgezinde Gemeente Trouwboek 29 april 1796 tot en met 30 december 1810

 

 

 

Toegang 28

 

 

170a-Doopboek van de Broeders der Doopsgezinde Gemeente 1728 - 1827

(ook Armedienaren, Voorgangers en veel overlijdensdata)

 

170b-Vrouwelijke Lidmaten Damwoude 1728 - 1838