Kerkdocumenten van Dongjum 1694-1970

Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

 

Terug naar hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaande hyperlinks komt u rechtstreeks bij de foto’s

 

 

Kerkeraad

 

Invt. nr. 1 Handelingen 1838-1893

 

Invt. nr. 2 Handelingen 1893-1919

 

Invt. nr. 3 Handelingen 1949-1970

 

Invt. nr. 4 Betreft de vereniging van Klooster Lidlum met Dongjum 1860-1864 en de grensafscheiding tussen Klooster Lidlum Oosterbierum-1847-1969

 

Invt. nr. 5 Doopboek 1772-1972

 

Invt. nr. 5 Trouwboek 1772-1969

 

Invt. nr. 6 Doopboek 1811-1970

 

Invt. nr. 6 Trouwboek 1811-1970

 

Invt. nr. 7 Doopboek elders 1869-1929

 

Invt. nr. 8 Lidmatenboek 1772-1971

 

Invt. nr. 9 Lidmatenboek 1772-1919

 

Invt. nr. 10 Lidmaten 1772-1890

 

Invt. nr. 11 Lidmaten 1919-1927

 

Invt. nr. 12 Lidmaten 1919-1968 (Niet openbaar i.v.m. vertrekdata ledematen)

 

Invt. nr. 13 Lidmaten en huisgezinnen van voor 1841

 

Invt. nr. 14 Lijsten van stemgerechtigde leden 1917-1927 en 1972

 

Invt. nr. 15 Stukken betreffende beeindiging van lidmaatschap 1844, 1909 en 1926

 

Invt. nr. 16 Plaatselijk reglement op de benoeming van Ouderlingen enz. 1878 en 1923

 

Invt. nr. 17 Lijst van Predikanten sedert 1580

 

Invt. nr. 18 Stukken betreffende vakatures 19e eeuw

 

Invt. nr. 19 Betreft het onderhoud van een weduwe en het verstrekken van geneeskundige hulp 1871 en 1879

 

Invt. nr. 20 Machtiging van het Classicaal Bestuur om f. 200,- kapitaal te gebruiken-1895

 

Diaconie

 

Invt. nr. 21 Liggers van de Diakoniegoederen 1797 en 1923

 

Invt. nr. 22 Koopakte met met bijbehorende reversaal brief 1732

 

Invt. nr. 23 Ingekomen stukken 1814-1868

 

Invt. nr. 24 Rekeningenboek Ontvangsten 1697-1787

 

Invt. nr. 24 Rekeningenboek Uitgaven 1697-1787

 

Invt. nr. 25 Rekeningenboek Ontvangsten 1788-1835

 

Invt. nr. 25 Rekeningenboek Uitgaven 1788-1835

 

Invt. nr. 26 Rekeningenboek Ontvangsten en Uitgaven 1835-1878

 

Invt. nr. 27 Kasboek 1913-1925

 

Invt. nr. 28 Kasboek 1958-1972

 

Kerkvoogdij

 

Invt. nr. 29 Plaatselijk reglement op het beheer der kerkelijke goederen 1881 en 1923

 

Invt. nr. 30 Notulenboek 1870-1886

 

Invt. nr. 31 Floreenregisters van Dongjum met extracten daaruit-1838-1864

 

Invt. nr. 32 Registers van de Graven 1773 en 1844

 

Invt. nr. 33 Register van de Graven opgemaakt in 1870 maar met datums voor en na 1870

 

Invt. nr. 34 Bijlagen bij de Grafregisters-1808-1931

 

Invt. nr. 35 Koopakten-1717-1921

 

Invt. nr. 36 Stukken betreffende ruiling en overdracht van eigendommen 1858-1924

 

Invt. nr. 37 Stukken betreffende de dam bij de "kerkeplaats" 1803 en 1872

 

Invt. nr. 38 Stukken betreffende het Predikantstraktement, 1857 en 1921

 

Invt. nr. 39 Instrukties voor de doodgraver en de koster, 1806, 1920 en 1923

 

Invt. nr. 40 Rekeningboek 1717-1864

 

Invt. nr. 40 Register van Graven aangelegd in 1725

 

Invt. nr. 41 Rekeningboek 1865-1903

 

Invt. nr. 42 Rekeningboek 1904-1970

 

Invt. nr. 43 Journaal 1891-1923

 

Invt. nr. 44 Kasboek 1924-1972

 

Invt. nr. 45 Inventarislijsten van het archief van de N.H. Gemeente te Dongjum, 1919 en 1926

 

Invt. nr. 46 Ingekomen stukken 1893-1921

 

Invt. nr. 47 Ingekomen stukken 1922-1926

 

Invt. nr. 48 Ingekomen stukken 1927-1931

 

Invt. nr. 49 Ingekomen en minuten van uitgegane stukken 1919-1943

 

Invt. nr. 234 Doopboek  Dongjum 27 juli 1671 - 10 mei 1748

 

Invt. nr. 234 Doopboek van te Boer 17 september 1676-1696 en 1703

 

Invt. nr. 234 Lidmaten Dongjum en te Boer 1694-1749

 

Invt. nr. 234 Trouwboek 30 september 1671 tot en met 17 juni 1714

 

Invt. nr. 235 Doopboek 6 december 1750 tot en met 8 maart 1772

 

Invt. nr. 235 Lidmatenboek 1750-1752

 

Invt. nr. 235 Benoeming van ouderlingen en diakenen 1751-1792

 

Invt. nr. 235 Trouwboek 1 augustus 1751 tot en met 19 mei 1771

 

Invt. nr. 236 Doopboek 5 juli 1772 tot en met 13 oktober 1811

 

Invt. nr. 237 Trouwboek 20 juni 1773 tot en met 16 december 1810