Kerkdocumenten van Gaastmeer en Nijehuizum 1720-1939

 

Buiten de Doop-Trouw en Lidmaten is het archief van deze Kerk is niet in Tresoar aanwezig

 

Terug naar hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaande hyperlinks komt u rechtstreeks bij de foto’s

 

986-Doopboek, 11 augustus 1720 - 29 september 1771

 

 

986-Trouwboek, 2 februari 1721 - 27 oktober 1771

 

 

987-Doopboek, 19 april 1772 - 19 januari 1812

 

 

988-Trouwboek, 17 januari 1773 - 24 februari 1811

(Hierbij gedrukte circalaire van de kerkelijke commissie in Friesland,

 met instructie voor de Commissie te Gaastmeer en Nieuwehuizum, 1800.

 

 

001-Gedoopten, 1772 - 1856

 

001 Getrouwden-1819-1861

 

002-Lidmatenboek, 1772 - 1939