Home Pagina
Terug naar uitleg gevangenisboeken: Gevangenisboeken van Friesland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

DUIJM Duim

1449-7-39

Egbert Duim, koopman, * Lemmer 17-2-1846

V. 25-1-1888, KG Zwolle

Visverkopen zonder vergunning: 1 dag

z.v. Harmen en Harmke Woudstra,

X, 41 jaar, LO;ja

Hendrik Duim, * en wonend Koudum, kuiper,

z.v. Sjoerd Duim en Aaltje Wijma (Weijma) 78 jr. gehuwd. ger. l.o.:ja. Ingebracht 22-4-1884 op bevel v. off. v. J. te Leeuw. Doortrekkend 183 dagen cel...op bevel off.v.J. overgebracht op 9-5-1884 n. d. cellulaire gevangenis te Rotterdam.

1118-88-1251

Hendrik (idem) (zoon van Sjoerd) beroep: kuiper

wpl. Wyckel (Wijkel tussen Balk en Sloten), 35 jr., X, 4 kinderen, Geref. 1.69 m.lang, :blauw; h+brd: blond.

Vonnis KG Lemmer 31-1-1882: 4 dg. en 12,-- boete voor in Friesland als kuiper:

1. Maken en afleveren van een botervat dat zwaarder was dan 5 kg. en 5 heetgram

2. Niet met een eigenmerke een door hen gemaakt en afgeleverd botervat de Brunder (denkelijk zijn brandmerk) op de buitenzijde van deze bodem.

3. Niet een bodem voordat hij een botervat gemaakt ...

894-74-1978/ 888-110-660

Jacob Duim. militair, * Lemmer 4-11-1869, wpl. Lemmer

zn. v. Johannes en Sjoukje Visser OX, Lo:ja, 25 jr.

Mil.Comm. 2e mil distrikt Friesland

Vonnis 3-7-1895 in burgerkleeding bij het jaarlijkse onderzoek verschenen, 6 dg. provoost. In 5-7-1895.

1449-38-227

Jan Duim * 30-6-1848 Appelscha, arb., X, 39 jr., LO:ja

Z.v. Wiebe J. Duim en Harmke Holtrop

V 5-11-1887 KG Bzg: jagen zonder vergunning, 6 dagen

 

 

1175-113-114

Johannes Duim, visser, * 26-7-1878 Lemmer

zn v. Egbert en Trijntje Stuurman. OX, prot. LO:ja , 22 jaar

AR H'veen 18-10-1900 : 7 dg. wegens Wederspannigheid.

1199-67-972

Rindert Sjoerds Duim, * en wpl. Koudum, kuiper,

z.v. Sjoerd Duim en Aaltje Wijma , 29, OX, Geref., 1.69 l.,O:blauw, H:donker, LO:ja.

Vonnis KG Bolsward 21-12-1883 3 dg. cel wegens Openbare dronkenschap.

1199-57-915 (idem)

KG Lemmer 6-3-1884: 2 dg. cel wegens Openbare Dronkenschap. In:10-3-1884.

1199-40-809 (idem)

KG Bolsward 17-8-1883: 2 dg. idem. In 15-12-1883.

1199-52-886

KG Bolsward 27-1-1884: 3 dg. In 11-2-1884.

Reindert Sjoerds Duim, beroep: kuiper

* 25-9-1854 Koudum

zwervend en bedelarij 8-5-1889 H'veen

voorlopig aangehouden H'veen

1150-91-272

Rindert Sjoerds Duim idem

bedelaar 12 dagen

OX, Lo -ja, 34 jr.

Vonnis 9-5-1889 ARB H'veen.

zoon van Sjoerd Duim en Aaltje Wijma(n)

1150-88-253 idem

dronkenschap V: 1-2-1889 KG Bolsward: 1 dag

801-39-233 idem, 25 jr. kuiper

Doortrekkend. In op bevel O.v.J.Leeuw. 16-2-1880.

Overgebracht op bevel O.v.J. Leeuw. 5-3-1880 n.d. Cellulaire Gevangenis te Sneek.

1138-96-6762

Leendert Harmens Duim, * Lemmer, veedrijver

z.v. Harmen en Neel Woudstra. 26 jr., OX,

Lo:ja, lezen schrijven, rekenen

Vonnis ARB H'veen 22-5-1879: 15 dagen eenzame opsluiting voor Moedwillige mishandeling.

 

 

 

 

1140-55-7716

Leendert Duim (idem)

Vonnis ARB H'v 27-4-1882 3 dg. +boete 16,50 voor Beledigen en slaan ambtenaar in functie (in dronkenschap)

1140-37-7609 Idem ook de overtreding.

Vonnis ARB H'v. 27-4-1882

5 dg. eenzame opsluiting =incl. 3 dg., incl. 2 dg.

In 25-5-1882 Einde 30-5-1882.

1141-78-8455

idem als 1140-55-7716

geweldpleging ARB H'v 24-9-1884

15 dagen

1150-110-385

arbeider -prot. 36 jr. (* Lemmer 22-12-1852)

Vonnis KG Lemmer 25-6-1889: dronkenmanschap 3 dg.

1120-40-2164

Leendert Duim

zn. van Harmen Sjoerds Duim en Neeltje Woudstra

* en wpl. Lemmer, 30 jr., OX, werkman, O: bruin; h+brd: bruin, LO: ja

In KG H'v 10-12-1883

Vonnis KG Lemmer: 2 dg. en 3,- boete wegens Openbare dronkenschap.

1120-40-2165

Leendert Duim (idem)

In 12-12-1883 KG H'v

Vonnis 1-5-1883 KG H'v: 3 dg.+ 8,- boete wegens Openbare dronkenschap.

1121-84-3029 (idem)

bijz. kenteken: kaalhoofdigheid

IN KG Lemmer 24-12-1884

Vonnis KG Lemmer: 25-9-1884: 3 dg. en 3,- boete

(Op.dronkenschap)

1141-78-8455

idem als 1140-55-7716

geweldpleging ARB H'v 24-9-1884: 15 dagen

1150-110-385

arbeider -prot. 36 jr. (* Lemmer 22-12-1852)

Vonnis KG Lemmer 25-6-1889: dronkenschap 3 dg.

 

 

 

1120-40-2164

Leendert Duim Idem) * en wpl. Lemmer, 30 jr., OX, werkman, O: bruin; h+brd: bruin, LO: ja

Vonnis KG Lemmer: 2 dg. en 3,- boete wegens Openbare dronkenschap. In KG H'v 10-12-1883

1120-40-2165

Leendert Duim (idem)

Vonnis 1-5-1883 KG H'v: 3 dg.+ 8,- boete wegens Openbare dronkenschap. In 12-12-1883 KG H'v

1121-84-3029 (idem)

bijz. kenteken: kaalhoofdigheid

IN KG Lemmer 24-12-1884

Vonnis KG Lemmer: 25-9-1884: 3 dg. en 3,- boete

(Op.dronkenschap)

1121-54-7865 (idem)

In 18-9-1884 KG H'v

Vonnis 3 dg. en 8,- boete

1124-14-673

Leendert Duim

33 jr, OX, koopman, Lo:ja

KG Lemmer 2-11-1886 vonnis : 3 dg.

dronkenschap

1151-17-545

V KG Lemmer 10-9-1889:dronkenchap: 3 dg.

1151-7-485 idem

KG Lemmer 25-6-1889:dronkenschap: 3 dg.

Leendert Duim 1151-88-220

V KG Lemmer 18-3-1890: dronkenschap:14 dagen

1152-62-774 idem

V: 9-10-1890 ARB H'veen

wederspanningheid: 1 maand

1152-82-7

Leendert Duim, sjouwer, * 22-12-1852 Lemmer

V: 21-10-1890 KG H'veen

dronkenschap, OX, Lo;ja, 28 jaar

z.v. Harmen en Neeltje Woudstra

idem: 1153-87-304

KG H'veen: 7 maanden werkinrichting (dronkenschap)

5e herhaling 14 dagen naar Hoorn.

1153-32-514 idem

KG Lemmer 3-11-1891 dronkenschap 21 dagen

1154-103-94 idem

KG Sneek 7-2-1894 Dronkenschap 21 dagen

na herhaling gevangenis Hoorn (21-3-1894)

1145-108-25 Reg.voorlopige aanhouding H'veen

Werkman, (geboortedatum is hier 22-12-1854!)

Bedelarij, wpl. Lemmer.

1155-50-499

Leendert Duim

werkman, prot., 42 jr. OX

AR H'veen 6-12-1894 bedelarij: 12 dagen en opsturing n. Veenhuizen v. 3 jaren

Eerdere veroordelingen, verschillende gevangenissen

z.v. Harm Duim en Neeltje H. Woudstra.

1177-104-15

Leendert Duim Idem

groentenventer, 63 jr, OX, wpl. Lemmer, haar :grijzend, o:blauw

In 15-2-1916 AR H'veen

Vonnis: wederspannigheid 1 maand

1171-95-253

Leendert Duim (idem) * Lemmer 20-12-1852.

(ouders staan hier als Hans en Leentje H. Woudstra)

36 jr.,OX, LO:ja

AR H'veen: 21 dagen wegens diefstal. Overgebracht n. Sneek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1168-6-325 (idem)

KG Lemmer 4-7-1918: 10 dg. wegens dronkenschap

1169-17-298 (idem) veehouder

VAN DER DUIM

1177-28-24

Hendrik (van der) Duim, arbeider * 28-5-1881 Beets. Wpl. Tijnje. z.v. Klaas en Trijntje Smit. OX, NH, LO: ja, 27 jr.

O:blauw; h+knevel: blond.

Vonnis 22-4-1909 diefstal 1 maand. In 3-5-1909 KG Leeuw.

1177-27-16 (idem) Wpl. Terwispel

Vonnis AR H'veen 23-2-1909: 14 dagen wegens diefstal.

In 15-3-`909 AR H'veen.

1159-63-299

Rutsker van der Duim, * 7-11-1839 Terwispel

z.v. Jan en Margje Scheer

1159-62-394

Jan v.d. Duim * 15-2-1866 Terwispel

z.v. Rusker(Rutsker) en Grietje Wijland (?)