HIJLKEMA/Hylkema/Hielkema.

HOFMAN  -  HOFFMAN

 

1178-26-39

Aaldert Hylkema,* 30-1-1902 Langezwaag, arbeider,

z.v. Wolter en Aukje Popma  LO: ja, 17 jaar, O:blauw; H:blond

Vonnis RB H'veen 14-3-1919: 6 weken, drie misdrijven van diefstal. In: 26-4-1919.

 

1124-81-346

Ake Hijlkema ,* Nijehorne, koopman

z.v. Klaas H. en Aaltje Schuilinga OX, 25 jaar

Vonnis KG Bzg. 27-11-1886: 3 dg.+ ¦ 10,- wegens besmettelijk vee vervoerd.

In KG H'v 27-5-1887 komend van Nijehaske

 

824 1e dl. 142.

Albert Doekles Hylkema. * 22-2-1806, arbeider, wpl. Knijpe

Vonnis RB, 1e aanleg Leeuw in Cas d'Appel 31-1-1829: wegen boomschenderij gecondemneerd tot 2 maanden correctie.

 

680-nr.1826

Andries Hijlkema, * Groningen 14-6-1816, turfsjouwer X Elisabeth Sanomil. Buitenechtelijk kind van Aaltje Hijlkema.

Prov. Ger.Groningen 15-5-1848: 5 jaar en ter pronkstelling wegens plundering.

 

1013-3-1712

Andries Hijlkema, 31 jaar * + wpl. Groningen

X, Lo: ja, kan lezen en schrijven.

Vonnis Prov. Groningen 15-5-1848: Ter pronkstelling op het schavot en vijf jaren cel en het zwaaien met het zwaard over het hoofd wegens Plundering van meubilaire goederen met gemeenen hand en met openbaar geweld.

Ingang straf (1e maal) 2-10-1848.

Overleden 17-8-1849 in de gevangenis te Leeuwarden

 

791-91-544

Anne Hielkema, * en wpl.Weidum, arbeider,

z.v. Johannes en Ruurdje Beidschate (Beedschat)

25 jr.,  LO:nee

Vonnis KG Harlingen 14-3-1868: 1 dag wegens Overtreding art. 55, 172 Pol.Verord. Harlingen d.d. 15-11-1866: niet betalen van een boete. In off.v. just. Leeuw. 20-3-1869

 

850-11-66

Anne Johannes Hijlkema, Schipper (idem)

36 jr., X, LO: nee; O:blauw; H: blond,

Vonnis AR Leeuw: 20-12-1879 belediging ¦ 8,00 boete en 1 dag.

 

1156-77-337

 

 

 

 

 

Atte Hielkema,* 9-7-1864 Nijehorne,wpl. Oosterwolde,spekslager

X, Prot., Lo-ja, 32 jaar

z.v. J. Hielkema en Jelkje H. Siepersma

Vonnis ARB. H'v 16-5-1896: 5 dg.wegens niet kennis geven aan de Burgemeester dat zijn vee een besmettelijke ziekte heeft.

 

1210-12-70.

Berend Hielkema, schipper, * 12-5-1870 Tzummarum, wpl.Ried z.v. Jan Hielkema en Trijntje Hoogenhuis

OX (1887); Ger. LO:ja,17 jaar, O: bruin, H: donker, 1,68 lang

Vonnis 16-7-1887 GR Harlingen 5 dagen Cellulaire opsluiting, Overtreding: Buiten urineren in het openbaar.

Ingesloten 13-2-1888 Bron huis van korrektie no. 5 te Sneek

 

Overige gegevens:

I.

Jan Walters Hylkema * 2-2-1831 Tzummarum ,kleermaker X 28-6-1856 Barradeel akte 45 met Trijntje Klazes Hogenhuis * 4-1-1835 Minnertsga, dochter van Klaas Heins Hogenhuis en Lijsbeth Beerts Kuiken.

 

II.

Walter Hylkes Hylkema * Knijpe, + 27-2-1846 Tzummarum, 67 jaar ,turfschipper X Grietje Jans de Zwart * Tzummarum, + 28-4-1856 Tz., 56 jaar, schippersche, dr.v. Jan Joukes de Zwart en Aaltje Jochums.

 

III

Hylke Tijmens X Aaltje Walters

 

1104- 214

Bonne Hielkema 40 jaar * en wpl. Heerenveen, boer.

OX, Ger., LO: ja.

Ingebracht op orde van de Off.v.Just. H'veen op 11-1-1860 om verder getransporteerd te worden wegens Krankzinnigheid, op last van dezelfde Off.v.J. op 12-1-1860 naar het Krankzinnigengesticht te Franeker.

 

889-57-337

Coenraad Hielkema,* 15-5-1881 Leeuw.+ wpl., sigarenmaker

zn. v. Willem en Itje v.d. Meer

OX, LO; ja, 14 jaar

V. KG Leeuw. 1-10-1895 Pol.overtr. ¦ 1,00

1 dag vervangende hechtenis. In 2-1-1896

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138-11-6254

Doekele Hielkes Hielkema,* Boven Knijpe wpl. Oranjewoud, arbeider , z.v. Hielke H X Aaltje Haanstra

46 jr., X, 4 kinderen, Ger. Lo: ja

Vonnis 27-9-1877 AR H'veen: 3 dg. wegens Het slaan van ambtenaar in functie.

 

 

1128-4-684

Doekele Hielkes Hielkema (idem)

20 jr. * Boven Knijpe, wpl. Oranjewoud

arb., OX, geref., Lo : nee (! zie boven)

Vonnis AR H'veen 22-12-1851: 3 dg.+ proceskosten wegens mishandeling

 

1194-151-5501.

Douwe Rintjes Hijlkema, * en wpl. Bakhuizen

z.v. Rintje Hijlkema en Intje van de Tol.

20 jaar, OX, geen beroep,RK, l. 1,68, O: blauw, H+brd: blond.

Vonnis KG. Sneek 14-9-1870 van een vonnis in Hoger beroep van het KG. Lemmer, 2 dagen Cel voor het maken van Nachtelijk Burengerucht te Bakhuizen, in de cel 20-2-1871.

 

Zijn ouders:

Rindtje Lolles Hylkema * 23-3-1816 Warns, werkman,

zn. van Lolle Remmers Hylkema (werkman) te Mirns en Bakhuizen en van Aaltje Rintjes van de Beek (reeds overl.) X 14-5-1848 Gaasterland akte 14, Afkond. ook te Franeker op 30-4 en 7-5) met IJntje Douwes v.d. Tol, * 4-2-1828 Burgwerd, boeremeid te Smallebrugge, wonend te Achlum, dochter van Douwe Harmens van der Tol, Kooltjes landbouwer (verbouwd alleen kool) te Achlum en van Waltje Jettes Flapper * te Burgwerd, + 25-5-1834 Midlum, 33 jaar, dr.v. Jette Jacobs Flapper en van Intje Pieters Miedema.

 

1114-34-8237

Douwe Reitses Hielkema,* Balk, wpl. Oudeschoot.

arbeider, 20 jaar. z.v. Reitse en Japke Waayer

OX, O:blauw; H+brd: blond

Vonnis 21-6-1875: 1 dg. en ¦ 10,- boete vanwege In gesloten jagtstijd zich in het veld te hebben bevonden met een geladen schietgeweer zonder daatoe de vereischt Consent of de Buitengewonen magtiging. In KG H'veen 22-12-1875

 

1136-4-5029

Geert Wolters Hijlkema, * Langezwaag, wpl. Tjalbert (?)

schipper, z.v. Wolter en Pietertje Geertsma

29 jr. X, DG,

AR H'veen: Vonnis 25-1-1872: diefstal

1 maand eenzame opsluiting.

 

 

 

1174-92-198

Geert Hijlkema, arb. * 4-12-1878 Langezwaag

z.v. Jan en Atje Bokma. OX, Prot., LO:ja, 17 jaar

AR H'veen 7-8-1896: 3 dg. i.v.m. Strooperij door twee personen (zie bij Wolter) met een vaartuig.

 

 

791-49-292

Germen Hijlkema, * en wpl. Leeuwarden, arbeider, Lo:ja

z.v. Nammele H en Klaaske Woudhuis, 20 jaar, OX.

Vonnis 9-6-1868 KG Leeuwarden: 1 dag vanwege

art. 10 Pol. Verord. leeuw. d.d. 11-9-1866 =boete

IN: Comm.Politie Leeuw: 17-10-1868

 

 

1128-10-735

Gerrit Jans Hielkema,* Nijehorne, wpl. Langezwaag,arb.,

33 jr.  X, ger. Lo: nee.

Vonnis AR H'veen 20-4-1852: 1 dag cel Huis van Correctie + proceskosten. Diefstal van het opdelven van runderen (begraven vanwege ernstige besmetting). Samen met nog 10 andere personen.

 

1117-39-362

Gerrit Klases Hielkema, * en wpl. Nijehorne, arbeider

z.v. Klaas en Aaltje Schuilinga,  23 jr. OX ,

O:blauw; H+baard: bruin; LO: ja

Vonnis 2-4-1880 KG H'v. 1 dg. cel en ¦ 3,- boete: Het tsamen in vereeniging vertoeven in eene herberg na des avonds elf uur in de Gem. Schoterland.

In: 6-12-1880 komende van Nijehorn.

 

1117-40-367(idem)

Vonnis KG H'v. 2-4-1880: 1 dg. en ¦ 5,50 boete wegens het tzamen en in vereeniging verwekken van Nachtgeruchten en tot verstoring v.d. rust der inwoners.

In 7-12-1880.KG H'v.

 

1117-40-368 (idem)

Vonnis KG H'v. 27-2-1880

Het Visschen met een verboden Vishtuig en zulks bij nacht : 1 dg. cel en ¦ 6,- boete

In 8-12-1880. (De volgende dag, gekomen uit Huis van Bewaring)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1117-97-710

Gerrit Hielkema

* + wpl. Nijehorne, 23 jr. OX, arbeider

H en baard: blond; ogen: blauw

z.v. Klaas en Aaltje Schuilinga

In op bevel Mil. Commissisaris in het 2e mil. distrikt v. Friesland 11-8-1881. 2 dg. provoost Arrest: Omrede zijne uitrustingstukken niet in voldoende toestand zijn bevonden bij het onderzoek der verlofgangers. Vonnis 4-7-1881.

 

 

1133-6-3389

Gauke Gerrits Hielkema, * Nijehorne, arbeider

zv. Gerrit X Trijntje....17 jr,, OX, Ger., Lo-ja.

Vonnis KG H'veen 18-1-1864: 3 dg. Overtreding jachtwet

Ingek.: 17-6-1864

Hans Hendriks Hylkema,* Knijpe, wpl. Terhorne ,kuiper,

(ouders niet vermeld) OX, geref., Lo:ja

AR H'veen, 10-10-1843: mishandeling

1 maand Huis van Correctie en ¦ 8,00 + gerechtskosten.

 

1113-90-7982

Harm Aukes Hielkema,* + Wpl. Oudeschoot, (?zie *pl.hieronder)

z.v. Auke en Joukje Rienks Koehoorn

13 jr.,O: blauw; H en baard: blond

Vonnis KG Oldelenkoop (??) 2-2-1874: 1 dag + ¦ 1,- boete vor overtred.art.66 der Verordening op de veiligheid der wegen enz. Ing. KG Oldekerkoop 27-8-1874

 

1124-26-70

Harmen Hielkema

z.v. Auke H X Joukje Coehoorn, * Nijega, wpl. Oosterzee

25 jr., X, Lo: ja, vrachtrijder

KG Lemmer vonnis 2-11-1886: 4 dg. + ¦ 6,00

Hond gebruikt als trekdier

 

1124-13-664

Harmen Hielkema, Wpl. Echten

KG H'veen 27-7-1886 vonnis 2 dg. + ¦ 1,00

Hond gebruikt als trekdier

 

1124-11-652 idem

KG H'veen 17-7-1886 vonnis 2 dg. + ¦2,00

Hond gebruikt als trekdier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1163-93-323

Harm Hielkema, arbeider, * 22-8-1886 Nieuwe Horne, wpl.Langezwaag.z.v. Hendrik en Grietje Jansma,

OX, Herv. LO:ja, 22 jaar.

KG H'veen 4-9-1908: 1 dg. wegens Na besloten tijd zich bevinden in een Herberg.

 

1162-16-419

Harm Hielkema, arbeider, * 22-8-1886 Nieuwe Horne,

wpl.Langezwaag.z.v. Hendrik en Wietsje Jansma,19 jr.

KG H'veen 13-10-1905: 2 dg. cel wegens strooperij.

 

1174-73-84

Hendrik Hielkema, * 13-1-1860 Bov. Knijpe, arb. Wpl.Langezwaag

z.v. Doekele H. Hielkema en Johanna R. Jansen. X, Prot., LO:ja, 36 jaar.

AR H'veen 20-2-1896: 7 dg. v. mishandeling door 2 personen.

 

1103-190-190 Sign.927.

Hendrik Hylkes Hylkema, * in het Meer (bij Heereveen). Arbeider aldaar, 67 jaar.

Reden ingebracht op 1-5-1847 voor Boete en Kosten (niet betaald) 1 dag Cel.

 

819-60-334

Hendrik Hylkes Hylkema, 33 jr., kastelein

Verzetting tegen den Krijgsraad v.d. Landstorm

Correctionele gev. straf 3 mnd en de kosten ¦ 6:3:-

In 6-2-1815 Rechtb. Inst. H'veen

 

1115-49-8909

Hendrik Wobbes Hielkema,* + wpl. Akkrum , slager

zn.v. Wobbe Hielkema en Jepkje Boscum,

OX, 18 jr., Geref. 1,74 m.l, O: blauw, h + brd blond L.o.:ja Vonnis 12-3-1877 2 dagen voor het gezamenljk en in Vereeniging zonder de vereischte vergunning aanwezig zijn in een herberg in de Gem. Utingeradeel na des avonds 10.00 uur.

Ingebracht op last Kant. ger. H'veeen 8-2-1878.

 

1162-7-365

Hendrik Hielkema, arbeider, * 13-1-1888 Nieuwe Norne, wpl. Kortezwaag. z.v. Johannes en Tetje de Vos. OX, LO:ja, godsd.:nee, 17 jaar.

KG Bzg 1-7-1905: 4 dagen wegens het zoeken van kievitseieren in verboden tijd.

 

 

 

 

 

 

 

824 1e deel 271.

Hylke Doekelis Hylkema

* Boven Knijpe 4-5-1803, wpl. aldaar, arbeider

K.G. H'veen vonnis 22-12-1829 H'veen :wegens mishandeling gecondamneerd tot 2 mnd. correctie.

in 2-1-1830.

 

Tuchthuis Leeuw. 822-208

Hylke Reitzes Hylkema * 15-10-1799. Turfschipper zonder vaste woonplaats.

Diefstal van een schaap, uit de weide bij nacht door meer dan 1 persoon, (die ander was geen fam) bij arest van het hof van Assises in Vriesland d.d. 2-3-1824, gecondemneerd tot geeseling van tuchthuisstraf voor 5 jaren en in de kosten alsmede affische van 't vonnis opgehangen te Leeuwarden en in de Grieternij Baarderadeel. Ingekomen 12-3-1824, afslag bekomen wegens goed gedrag 6 mnd. en bij besluit van Z.M. van 13-4-1827 no. 119, 1 jaar vermindering, ontslag 12-9-1827.

 

1178-70-1

Hielke Aukes Hielkema,* Legemeer 24-3-1874, wpl. Nijega

veehouder, zn. v. Auke en Jitske Huitema

Vonnis AR H'veen 7-10-1921: Dierenmishandeling  7 dagen

X, NH, LO: ja, 46 jr., O-blauw, haar blond.

In 3-1-1922

 

1186-223

Hielke Annes Hielkema, * Heeg, boerenknecht,

Aangebracht door den Veldwachter der Grieternij Wymbritseradeel H.J. de Back, bevel van voorlopige aanhouding gegeven door de Arr. Recht.bank van Sneek.

Vonnis 13-6-1843 in de Cel 13-6-184 ontslagen 20-6-1843 (niet de reden)

 

1193-63-2580

Hylke Annes Hylkema, * en wpl. Woudsend

z.v. Anne Hylkema en Antje Bosma, 46 jaar nederduitsche taal sprekend (is gewoon Nederlands) RK, 1.74 lang, oogen blauw, haar blond geen baard.

Vonnis 12-8-1876 Kant. Ger. Sneek 1 dag, voor het verzuim van bij het varen door de ophaalbrug over de Zeilvart te Wolsum (nu: Wolsumerketting brug) de Zeilen van zijn vaartuig te strijken. Verpleging en voeding ten laste van gem. Wymbritseradeel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1116-7-9258

Hielke Annes Hylkema * Woudsend, wpl. Joure, scheepssjouwer

z.v. Anne en Antje Bosma. 56 jaar, wdn., RK. O:blauw; Haar en baard: zwart.

Vonnis 26-6-1877 KG H'v. 2 dg. en ¦ 10,- boete voor Eijeren zoeken van kievitten op een anders grond en niet in gezelschap van den eigenaar of rechthebbende noch met diens schriftelijke vergunning.

In: 27-11-1878.

Opnieuw voor hetzelfde delict:

in 10-12-1877 KH H'veen

Vonnis 12-12-1876: 2 dg. en ¦ 10,00 boete.

(Verdere gegevens ouders en grootouders van Hielke Annes

 

Hijlkema:

 Anne Hylkes Hylkema ~ 22-7-1792 Heeg, RK,boerenzoon te Heeg,

 z.v. Hylke Piers Hylkema + 17-1-1817 Heeg (+ door een plotseling opgekomen toeval) rentenier, 68 jaar en van Janke Luitzens + 24-12-1809 te Heeg (akte van bekendheid)

 

X 1e met Grietje Lieuwes Overmeer * 16-9-1778 Workum, boerinne te Indyk (1817) RK */~ dec.1776 (2 verschillende data v.*??) te Heidenschap bij Workum,  + 16-12-1818 Indijk, nalatend 3 kinderen waarvan 2 uit het vorig huwelijk.

Zij is wed. van Sied Jans Zijlstra (+ 3-1-1813, 23.oo u., 45 jr. te Indijk)

Zij is dr. van Lieuwe Ages, + maart 1799 en van Jeltje Eelkes die 14 dg. na haar man overlijdt (beide Heidenschap bij Workum)

 

Anne Hylkes Hylkema huwt 2e 8-6-1820 Wymbritseradeel akte 31 met

Antje Egberts Bosma * 16-1-1797 Oosterhaule, geen ~ boeken RK v. Parochie St. Nicolaasga w.o. Oosterhaule valt, zij is wel RK, dr. v.Egbert Durks (zie ##) * Oosterhaule en + 19-9-1811 St. Nicolaasga 10.00 uur, arbeider Huis 16 en van Rultje Hendriks (##) zoon van Durk Egberts, timmerman van beroep en van Antje Rienks in leven egtelieden in Sint Jansga= St. Johannesga.

 

1120-64-2310

Hylke Geerts Hylkema, * en wpl. Nieuwe Horne, arbeider,

z.v. Gerrit en Tietje Wagenaar

27 jr., X, 1 kind, Mennist, O:blauw; H en brd: bruin, LO: ja

Vonnis KG H'v.12-2-1883: 1 dag en ¦ 10,-- boete voorhet jagen op een anders gronden zonder vergunning.

In KG H'v. 12-2-1884

 

 

 

 

 

1127-32-940

Hylke Jans Hijlkema, 40 jr. wpl. + * Bovenknijpe, arbeider,

X, Geref., LO:ja. Vonnis AR H'veen 28-11-1850 1 maand en de proceskosten wegens mishandeling.

 

1101-28-89

Homme Hielkema, * Bovenknijpe, geen vaste wpl.arbeider

z.v. Willem H. en Sjoukje Hannes v.d. Brug.

Zwervende, 39 jr, OX, Mennist, LO ja, 1,82 m.,O: blauw,

h+brd: blond, bijz. kentekenen: dunharig en een ziekelijk been.

Voorlopige aanhouding voor Bedelarij op 21-8-1885 op last van de Rechtb. h'veen, Vonnis Arr. Rechtb.H'v. op 3-9-1885 14 dg gevangenisstraf in het Huis van Bewaring te H'veen en opzending naar een Bedelaarsgesticht Veenhuizen.

 

854-94-559 (idem)

Vonnis bedelarij AR H'veen: 3-9-1885: 14 dg.

daarna n. Veenhuizen op 17-9-1885.

 

1102-6 Homme Hielkema (zie hierboven) nu: open been.

Aanklacht: Bedelarij op bevel Rechter Comm. Arr.Rechtb. Heerenveen, 13-10-1886 gevangen gehouden, 26-10-1886 overgebracht n.h. Huis v.Bewaring te Leeuwarden.

 

856-69-409

Homme Hielkema (idem) bedelarij

Vonn.AR Leeuw. 21-10-1886: 12 dg.

na de straf overbrengen n. een Rijkswerkinrichting v. 3 jaren.

 

811-82-490

Homme Hielkema z.v. Willem H. en Sjoukje van de Brug *

Boven Knijpe, zonder vaste woonpl., 41 jr. ongeh. arb.ger.l/o:ja. Ingebracht 22-4-1884 op bevel v. off.v.j. Leeuw 7-11-1886. Doortrekkende Bedelaar op bevel v. OvJ Leeuw. overgebracht naar de Rijks Werkinrichting Veenhuizen (aantek. zie Corresp. N 409).

 

1154-24-145

Homme Hielkema * 11-11-1845 Boven Knijpe

V: ARB H'veen 2-3-1893 Bedelarij: 12 dg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1122-68-497

Homme Hielkema (de moeder heet hier Froukjes Hommes v.d. Brug)

zwervend, zonder vaste verblijfplaats. 39 jr. OX, arbeider, mennist.

Bijz: Dun harig en ziekelijke benen.

Ingeh. op gevel Off.v.Justitie H'veen 3-9-1885

Bedelarij. Vonnis AR H'v 3-9-1885: 14 dg.gevangenisstraf en opzending naar een bedelaarsgesticht.

Overgebracht naar huis van verzekering te Leeuwarden op 7-9-1885.

 

 

Reg.Voorlopig aangehoudenen Heerenveen

--------------------------------------

1144-118-296

Homme Hielkema * 11-11-1845 Bov. Knijpe

Wegens bedelarij en zwervende H'veen 19-12-1889

 

1145-96-11 zie boven

Homme Hielkema * 11-11-1845 Bov. Knijpe

Ingebr. 1-3-1893 Rechtbank heerenveen bedelaar.

 

Hylke Piers Hylkema, * 18-3-1817 Heeg, boerenknecht 1836

Schippersknecht in 1844 z.v. Pier Hylkes Hylkema, + 7-3-1831 Leeuwarden, 44 jr. , als schutter bij het 2e Bataillon der Tweede afd. Mobiele Vriesche Schutterij, wonende te Heeg en van Wijtske Sjoerds Jellema, * te Heeg en + 15-8-1826 Heeg, 41 jaar X 3-12-1844 Wymbritseradeel, akte 67 met Romkje Schoenmaker * 24-4-1824 Woudsend, dienstmeid 1844 dr. v. Trijntje Jans Schoenmaker en de vader onbekend.

Hylke en Romkjen wonen bij X te Woudsend.

 

1127-32-940

Hylke Jans Hijlkema, * + wpl. Bovenknijpe, arb.

40 jr., Geref., Lo: ja

AR H'veen 28-11-1850 mishandeling: 1 maand en de proceskosten

 

1120-64-2310

Hylke Geerts Hylkema, * en wpl. Nieuwe Horne,arbeider

z.v. Gerrit en Tietje Wagenaar

27 jr., X , 1 kind, Mennist

O: blauw, H + brd: bruin, LO: ja

Vonnis KG H'v 12-2-1883: 1 dag en ¦ 10,-- boete voor het jagen op een anders gronden zonder vergunning.

In KG H'v. 13-2-1884.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1177-85-7/34

Jacob Hylkema,* 12-5-1876 Legemeer (Doniawerstal), wpl. Beets

arbeider, z.v. Auke en Sijtske Hoitema

OX, 38 jaar, LO: ja, O: blauw, H:blond

Vonnis 14-5-1914 AR Leeuw: 1 maand en ¦ 957 kosten v. opzettelijk eenig krachtens de Wet in beslag genomen goed beschadigen. In 8-6-1914.

 

1166-80-153

Jacob Hielkema , arbeider, * Legemeer 12-5-1876, wpl. Smalle

z.v. Auke en Tjitske Huisema, X, Herv., LO:ja, 39 jaar.

KG Bzg  datum?

Overtred. Pol.Verord. Opsterland: 3 dagen

 

zelfde als: 1166-80-153 (geen nummer)

Jacob Hielkema

KG Bzg 10-10-1914: 2 dagen wegens dronkenschap

 

1151-44-708

Jan Wolters Hijlkema.* 16-2-1841 Langezwaag,arb.

z.v. Wolter en Pietertje Meijer X , Prot., Lo-ja, 48 jr.

V: KG Bzg 17-8-1889: 1 dg. Het niet tegenwoordig zijn bij het onderzoek van een brandspuit.

 

1135-48-4745

Jan Wolters Hielkema,* Langezwaag

z.v. Wolter en Pietertje Geerts Meijer

29 j. , X, arb. DG

Vonnis Prov. Gerechtshof Fr. 1-2-1870: 1 dg. eenzame opsluitings wegens Wanbetaling.

Boete voor moedwillige mishandeling.

 

1143-44-4722

Jan Wolters Hielkema

z.v. Wolter en Pietertje Geerts Meijer

Mishandeling

Vonnis Prov. Gerechtshof Fr. 1-2-1870

1 maand eenzame opsluiting.

 

1124-47-197

Jan Wolters Hijlkema, * Langezwaag, wpl. Suawolde,

z.v. Wolter en Pietertje Geertsma (moeders naam is anders zie hierboven), 46 jr. X, arb.,Lo:ja

KG H'veen vonnis 18-12-1887: vervening zonder vergunning : 5 dg. + ¦ 20,--

KG H'v ingebr. 15-3-1887.

 

 

 

 

 

 

 

1178-27-44

Jan Hijlkema, * Terwispel 7-11-1894, wpl. Langezwaag

arbeider, z.v. Wolter en Aukje Popma

OX, NH, LO: ja, 24 jaar. Haar en ogen: bruin.

Vonnis 14-3-1919 Rechtb. H'veen: heling 1 maand

In 12-5-1919.

 

913-102-24

Jan Hijlkema,* Mirns en Bakhuizen 8-10-1898 wpl. Miedum

arbeider, z.v. Lolle en Leurske (Luurske) Nagelhout

OX, RK, LO:ja, 21 jr, gedrag goed.

Opn. 29-1-1920 Vonnis 29-1-1920 - doortrekkend

Proc. Gen.Ger. leeuw. n. strafgevangenis

7-2 n. Groningen. (Misdrijf ??)

 

1178-25-33

Jan Hijlkema(idem)veehouder, wpl.Mirns & Bakhuizen

20 jaar, H:blond; O:blauw

Vonnis 20-2-1919 AG Leeuw.: mishandeling: 2 maanden

In 1-4-1919

 

1178-31-68

Jan Hijlkema(idem) van boerenbedrijf, 20 jaar. Wpl.Mirns

Vonnis RB Leeuw. :diefstal in vereniging: 14 dagen

In 2-8-1919

 

1178-9-8 

Jan Hijlkema (idem) 19 jaar.

Vonnis RB H'veen 21-12-1917: 14 dg. v. mishandeling

In 9-2-1918

 

872-42-65

Jan Hijlkema *Mirns 8-10-1898,wpl. Mirns, boerenbedrijf,

RK. OX. z,v. Lolke Rimmerts H.(+) X Luurkje Nagelhout

Voorlop.aanh. Recht.Comm. Leuw. 4-6-1917

Diefstal. Ingek. 4-6-1917

Vrij 7-6-1917

H:blond; ogen: grijs.

 

1169-17-198 Jan Hylkema

z.v. Lolke (Lolle) en Luurske Nagelhout

 

868-93-462

Jan Hijlkema, * Bolsward 10-12-1880, wpl. Leeuwarden in Garnizoen, z.v. Antonius en Elisabeth van Moorsel.

OX, RK. Infanterist te Leeuw, 3e Comp, 1e Batt., 1e Reg.

Gev.genomen op bev. Majoor Garn.Kom. 10-11-1900 wegens:

Openbare dronkenschap en wederspanningheid. Vrij 14-11-1900.

 

 

 

 

 

1149-49-293

Jan Hielkema * 15-2-1841 Langezwaag, arb.

zn. v. Wolter H. en Pietertje Meijer

X, DG, LO:ja, 47 jr.

V 12-11-1888 KG Bzg: 2 dg. v. verveenen (stelen van turf)

 

930-52-1021

Jantje Hijlkema, dienstbode * 6-11-1873 Workum

d.v. Theodorus en Jeltje Ibenga

OX, ger. Lo: ja, 19 jaar.

Arrest Ger.Hof Leeuw. 12-10-1893 :1 maand cel weg. Oplichting

 

nadere gegevens:

Jantje wordt erkend door de vader als de zijne:

V: Theodorus Hielkema/Hylkema * 16-10-1842 Oudega

van boerenbedrijf te Hartwerd huwt 4-12-1873 te Workum akte 39 met Jeltje Ybema * 21-3-1848 Workum.

huw.afk. 23 en 30 dec. Kanttekening op de akte: Huwelijk bevonden ten huize van de bruid "op grond dat zij zich in de kraamkamer bevindt".

 

Ouders Theodorus: Hielke Marten Hylkema wonend te Hartwerd en Jantje Theodorus Ybema (+ <1873)

Ouders Jeltje: Tjeerd Sjoerds (boer en veehouder) en Magdalena Sjerps Hiemstra.

 

1141-95-23

Johannes Hielkema, winkelier, * Harig (?)

z.v. Arnoldus en Aaltje v.d. Werf

24 jr., 1 kind, X,  RK

ARB H'v. Vonnis 11-9-1885. Moedwillige vernieling

 

799-86-543

Johannes Hijlkema, * en wpl. Leeuw.,blikslager,

z.v. Jitse en Jantje Pool,  17 jr. OX,  LO: ja

Vonnis KGL: 10-4-1878: 1 dag

Overtred. art. 10 en 13 Pol. verord. d.d. 11-9-1856

In KG Leeuw. 14-10-1878.

 

1174-73-85

Johannes Hielkema, * 11-1-1877 Knijpe, arb. te Terland

z.v. Abe J. en Aaltje de Vos. OX, Prot., LO:ja, 19 jaar.

AR H'veen 6-2-1896: 3 dagen wegens mishandeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1212-17-1526

Klaas Hylkema,* 24-4-1855 Workum wpl. Workum, arbeider. z.v. Hylke Hylkema en Romkje Schoenmaker,

LO: ja, RK ongeh. 35 jaar, donker haar, donkere ogen, platte neus, rond voorhoofd en aangezicht ovaal, 1.76 m. lang.

Vonnis Kant.Ger. Bolsward 25-4-1890 2 dagen Cel voor het Spelen met Geld. In de Cel op 7-8-1890. Heeft zich goed gedragen in de gevangenis. 

 

1134-56-4199

Klaas Jans Hijlkema,* Ben.Knijpe,wpl.Wijnjeterp,timmerman.

z.v. Jan H X Antje Jagers,  47 jr.ger., Lo: nee, X,

Vonnis ARB H'veen 25-6-1867: Mishandeling: 2 dg.

 

1156-98-461

Klaas Bonnes Hijlkema, * 13-3-1859 Ben. Knijpe

z.v. Bonne en Tijtje(J)Pieters Groen.

OX, Lo:ja, mennist, 37 jaar, van boerenbedrijf

Vonnis KG H'veen 20-11-1896: 10 dg.wegens dronkenschap bij 4e herhaling binnen 1 jr. op de openbare weg

 

1156-98-461 en 1155-87-172.

Klaas Bonnes Hijlkema (Hielkema) landbouwer

Vonnis KG H'veen 2-3-1895 2e herhaling van Openbare dronkenschap: 3 dg.

 

1173-67=173

Klaas Hielkema, *13-3-1859 Ben.Knijpe, landbouwer

zn. v. Bonne en Tijtje P. Groen. OX, Prot., LO:ja, 34 jaar

AR H'veen 22-6-1893: 3 dg. v. mishandeling

 

843-69-413

Klaas Tjalles Hijlkema,* Lippenhuizen, wpl. Bergum; arbeider

z.v. Tjalle Hylkes en Antje Klases Meesterga.

66 jaar, X, O:blauw; H: grijs; LO: ja

Vonnis AR Leeuw. : Lastering - 2 dg.

 

843-51-305 (idem)

Vonnis AR Leeuw 23-7-1867: Lastering 6 weken

 

1155-45-470

Kerst Bonne Hijlkema Simonsz. * 6-2-1869 Akkrum, machinist,

z.v. x Simon H en Henderica Ko(a)lma.

OX, Prot., Lo: ja, 25 jaar

Vonnis AR H'veen: 45 dg. cel. Overgebracht naar Groningen

 

 

 

 

 

 

 

 

1117-93-686

Koop Hielkema, * en wpl. Bovenknijpe, arbeider

z.v. Willem en Fokje Wiegers Klazen

23 jr. OX, O: blond, Haar en baard: blond

Vonnis 4-7-1881 2 dg. provoost Arrest: Omrede zijne uitrustingstukken niet in voldoende toestand zijn bevonden bij het onderzoek der verlofgangers.

In op bevel Mil. Commissisaris in het 2e mil. distrikt v. Friesland 11-8-1881.

 

1111-84-6170

Lykele Hylkes Hylkema,* + wpl.Tjallebat,arbeider.

zn v. Hylke Hylkema en van Metje T(F)werwiska.

10 jaar,  Geref. lang 1 el 6 plus. O: blaauw, hr: blond

Vonnis 23-2-1868 H'veen 1 dag wegen Politieovertreding.

op bevel off.v.just/ H'veen 1-8-1868 ingebracht te H'veen

 

 

113-53-7760

Lijkle Hielkema, * + wpl. Tjallebert, boerenknecht

z.v. Hielke Hielkema en Metje Terwisga

16 jaar, ,O: blauw; H+baard: bruin, Lo: ja Kan schrijven en lezen maar niet rekenen

Vonnis KG H'veen 3 dg. voor in den nacht van den 26 op 27 dec. 1872 gezamenlijk en in Vereeniging verwekt te hebben Nagtelijk Burengerucht tot verstoring van de rust der inwoners van het dorp Tjallebat gem. Engwirden.

 

113-94-8003

Lijkle Hylkes Hylkema (idem) Wpl. Irnsum, boerenknecht

17 jaar, OX,

Vonnis 23-3-1874 KG H'veen: 7 dg.cel en ¦ 23,-- boete voor het jagen met een geweer zonder voorzien te zijn van een jagtacte of schriftelijk bewijs van vergunning van den Eigenaar of Rechthebbende. In: KG H'veen 14-10-1874.

 

1137-40-5854

Marten Pieters Hielkema, * Joure, voermansknecht

zn.v. Pieter H X Trijntje Romkema

22 jaar, OX, Lo:ja (lezen schrijven, rekenen)

Vonnis ARB=H'veen 28-4-1876  3 dg. Wederspannigheid zonder wapenen en 2 misdrijven voor het slaan van een bedienend ambtenaar in Dienst.

 

1153-83-279

Pieter Hijlkema * 15-7-1840 Haulerwijk,arbeider

z.v. Karst en Jeltje Lolkema, OX, RK, LO;ja, 25 jaar

V:ARB H'veen 9-6-1892: bedelarij 3 dg. en voor 3 jaar n. Veenhuizen

 

 

 

 

1145-90-14 idem, arbeider

In 4-6-1892 RB H'veen: bedelaar

 

1144-95-78 Voorlopig aangehouden H'v

Pieter Hielkema *. 1838 Blauwhuis (datum wijkt af van bovenstaande)

8-5-1889 H'veen zwervend en bedelarij

 

1147-38-37

Pieter Hijlkema,* 9-4-1872 Langezwaag, koemelker en winkelier

X, 26-11-1914 Bevel Rechtercomm. H'veen: Het plegen van ontucht met minderjarigen, gaat 13-1-1914 op transport n. Leeuwarden.

 

1147-31-23

Pieter Jan Hielkema, winkelier (zie boven)

6-10-1913 R.C. H'veen: ontucht

gaat 21-11-1913 n. strafgevangenis Groningen Cel 23, vonnis 10 att (??)

 

871-117-3

Pieter Hijlkema, (zie boven) Wpl.Langezwaag

z.v. Jan en Akke Bokma. NH, 42 jaar,

bijz.kenteken: Rechteroor mist een stuk v.d. lel.

Bevel tot gev.nem. Off.v.Just. H'veen 13-1-1915

Ontucht met minderjarige (appellant)

6-4-1915 vertrokken als doortrekkend veroordeelde, overgeschreven in Register B subnr. 191 -Cel 9.

 

nummer? Pieter Hijlkema,* 9-4-1872 Langezwaag, koemelker en winkelier, zn. van Jan Wolters en Atje Freerks Bakema.

X, NH, 42 jaar, LO: ja.

Vonnis Proc.Gen. Leeuw. 6-4-1914: Hij moet naar ene strafgevangenis worden overgebracht= doortrekkend veroordeelde Opg. 6-4-1915 cel 9. 8-4-1915 op transport n.strafgevangenis Groningen

 

843-67-400

Reitze Hielkema,* Harlingen, zeeman

z.v. Johannes en Ruurtje Beidschat

23 j. X, H: blond, O: blauw, Lo: nee

Vonnis AR Leeuw. 4-1-1868: diefstal- 2 maanden

In 16-1-1868.

 

1156-65-265

Riemer Hijlkema, * 19-12-1883 Bakhuizen

z.v. Melle (Lolle?)H X Lietske/Lutske Nagelhout, RK 12 jr. Lo: ja.

Vonnis ARB H'veen 9-4-1896: Straatschenderij 6 dg.

 

 

 

 

1174-85-156

Rimmer Hijlkema idem , 12 jaar

AR H'veen 9-4-1896: 10 dg. voor: opzettelijk beschadigen van een anders goed.

 

1161-34-279

Rinner Hylkema, werkman (idem). wpl. Mirns. OX, 20 jaar.

KG Lemmer 29-3-1904: Ouvertreding jachtwet 2 x 7 dg. hechtenis.

 

833-40-239 sign.688.

Rienk Hijlkema, 61 jr. *Sneek, wpl.Leeuwarden ...n. bedelaarsgesticht

 

1123-77-452

Sake Bjintes Hijlkema,* en wpl. Langezwaag, veekoopman

z v. Bjintes X Jeeske Luawolda, 64 jr. OX,

Vonnis 15-8-1886 KG H'v in 31-8-1886 KG H'veen: Dronkenschap 3 Hdg.

 

1123-51-293 idem; 1123-77-452 zelfde Openbare dronkenschap

KG H'v 2 dg. + ¦ 5,00 17-12-1885

Ingebracht Huis v. Bew. komend van Langezwaag 7-5-1886

 

zelfde: (geen nr.?)

Vonnis KG H'v 22-4-1887 : 6 dg.

Ingebr. 8-6-1887 KG H'veen komend van Joure

 

Huis v. korrektie Leeuwarden

----------------------------

839-45-266

Siemon/Sijmen Hylkema,* en wpl. Leeuwarden, arb.,

z.v. Rienk H. en Elisabeth Feddema

50 jr. X,ger.1,61 ell, ogen blauw, hr + brd bruin, l.o.:ja. Vonnis Arrondisementsrechtb.Leeuw. 3-9-1862 8 dg v.mishandeling, 1e maal gestraft, ingebracht 17-10-1862

 

geen nummer (idem) (schipper?)

V.KG Leeuw: 4-3-1862 3 dg. voor overtreding art.21 Gemeente verordening Leeuwarden van 29-9-1860 der Scheepvaart.

In: 30-8-1862, vrij 2-9-1862.

 

794-24-139

Simon Hijlkema,* Leeuwarden, 62 jaar, X, bakker

z.v. Rienk en Elisabeth Feddema

Vonnis KG Leeuw. 19-11-1872: 4 dagen Overtreding art. 9 verordening op de scheepvaart te Leeuw. In 12-2-1872

 

 

 

 

 

 

 

890-40-235

Sikke Hielkema,* Leeuw. 23-6-1877, wpl. Leeuw,sigarenmaker, zn. v. Willem en Itje v.d. Meer. OX, DG, Lo-ja

Vonnis 19-5-1896 KG Leeuw.

Politieovertr. ¦1,00 boete,1 dg.verv.hecht.

In 17-8-1896

 

884-96-569

Sikke Willems Hielkema (idem)* Leeuw. 23-7-1877 Leeuw. + wpl.

LO: ja, 13 jaar, DG

Vonnis KG H'veen 12-11-1890: politieovertreding boete ¦ 1,- en 1 dg hechtenis. In 24-4-1891.

 

1152-106-150

Sjouke Melles Hijlkema, *11-10-1853 Akkrum, arb.,

z.v. Melle X Antje G. Boetje

X, Lo:ja, 37 jaar

V: 12-11-1894 KG H'veen: Het openhouden van een herberg na de bezette tijd : 1 dag

 

1136-83-5506

Sytse Klases Hijlkema (tekent Hielkema),* Bovenknijpe , wpl. Nieuwehorne, zn. v. Klaas Hendriks X Aaltje Schuilinga

24 jr. OX, arb. Ger. LO: ja lezen en schrijven

Vonnis 22-10-1874 ARB H'veen: 3 dg. eenzame opsluiting Moedwillige mishandeling

(zie ook bij grootouders Sytze Hijlkema/Hielkema)

 

915-84-22

Sytze Hijlkema, * Nijehorne 27-8-1899 wpl. Tijnje, schipper, z.v. Johannes H.  en Fokje de Vos, OX, NH, 23 jaar, Lo: ja

Vonnis 14-1-1923 Off.just. Leeuwarden

doortrekkend 22-1-1923 op transport n. strafgevangenis Groningen. Ingek. 15-11-1922

Misdrijf ??? nog nakijken!

 

873-92-121

Sytze Hijlkema, idem. Moeder: Tetje de Vos

Haar: blond, ogen: blauw.

Voorlop.aanh. Recht.Comm.Leeuw 15-11-1922, openbare rechtzitting 20-11-1922, Diefstal.

Gedagvaard: 29-11-1922; voorkomen: 20-12-1922,

Gedagvaard 13-12-1922( ?)voorkomen 3-1-1923.

Ingesloten 15-11-1922 als veroordeelde overgeschreven n. Register B no 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadere gegevens:

Johannes Hielkema * 5-8-1852 Boven Knijpe, arbeider te Nieuwehorne bij huw. 16-5-1880 te Schoterland akte 32, afk. 2 en 9 mei, met Tettje Vos * 19-10-1856 Langezwaag, d.v. Jochum Reinders Vos + 2-3-1876 Langezwaag en Janke Hendriks Beenen (+ > 1880). Johannes is zoon van Klaas Hendriks Hielkema, arbeider en Aaltje Sytses Schuijlinga wpl. 1880 Nieuwehorne.

 

1150-90-269 en 270

Tietje Hielkema * 1830 Tjerkwad

59 jaar en Pieter Hielkema * 1838-  50 jaar

kinderen van Kerst Hylkema en Jelkje R. Lolkema

Beiden OX, RK, LO:nee

Vonnis Arr. Rechtb. 13-5-1889 12 dagen (beide)

 

1150-80-208: zie 1150-110-358

Dronkenschap 3 dagen V 18-12-1889 KG Lemmer

 

1150-67-130 zie boven

burengerucht KG Bzg 10-11-1888 2 dagen

 

1149-243-254 idem

V 22-11-1887 KG Lemmer. Dronkenschap 3 dagen

Tietje Hielkema * 1830 Blauwhuis

zwervend en bedelarij 8-5-1889

Voorlopig aangehouden H'veen

 

1144-75-77

Tietje Hielkema, * 1830 Blauwhuis

zwervend en bedelarij 8-5-1889.

 

785-10-60

Tatze Hijlkema, * Minnertsga, wpl.Berlikum, arbeider,

21 jr.,  OX, LO:nee

Vonnis KG Berlikum 11-2-1858: 1 dg. voor het maken van nachtelijk burengericht op de straat te Berlikum door te vloeken, te zingen enz. ter verstoring van de rust der inwoners op grond van ARt. 479A Sub.8 Wetboek v. strafrecht.

In 26-1-1859 bevel AR Leeuw.

 

785-81-481

Timen Hylkema, * en wpl. Leeuw., sjouwerman,

48 jr., X, LO: ja

Verord. Leeuw. d.d. 14-7-1859: 2 dg. v. Overtreding v. art.21 en 22 pol. In KG Leeuw. 29-10-1859

 

 

 

 

 

 

 

 

802-47-278

Tjipke Hielkema,* Warga, wpl. Leeuw, arbeider

z.n. Jochums en Antje Jorna. 56 jr., RK, LO:nee,X.

KG Leeuw. 14-9-1880: 2 dg. wegens Overtreding artikel 43a en 48f Pol.verord.Leeuw. dd 27-9-1860. In KG Leeuw 3-2-1881.

 

802-47-282 Idem

KG Leeuw. 12-10-1880, zelfde delict als 278.In 5-2-1881.

 

906-104-110

Wiepkje Hielkema, * 10-5-1881 Harlingen, wpl. Harlingen

dr. v. Wouter (+) en Feikje Posthuma

OX, NH, LO: ja, 29 jaar

Vonnis KG Harlingen 16-7-1910: 2 dg. wegens overtreding Algemene Politieverordening inzake Samenscholing.

In 3-2-1911.

 

908-48-601

Wiepkje Hielkema, * 10-7-1881 Harlingen, werkster,

dr. v. Wouter Hielkema (+) en Feikje Posthuma

OX, Lo:ja, 31 jr., zij loopt kreupel en grote klieren onder de kin en hals.

Vonnis KG Harlingen: 1 dg. hechtenis wegens het lopen over een plantsoen . In 19-12-1912 (zaal 5).

 

908-48-606

Wiepkje Hielkema, idem nr. 606, landarbeidster.

Vonnis KG Harlingen 21-12-1912 zelfde overtreding: 1 dg.

 

907-87-110

Wiepkje Hielkema (idem)erwtensorteerster.

Vonnis AR Leeuw 8-11-1912 wegens eenvoudige belediging: 3 dg. cel, In 10-2-1912 (zaal 5)

935-77-47 (idem)

Vonnis AR Leeuw. 19-6-1912: 7 dg. wegens vernieling

934-107-93 (idem)

AR Leeuw 25-9-1907: beschadiging: 5 dagen

935-89-28

Wiepkje Hielkema (idem) Wpl. Harlingen

Vader Wouter +. OX, 31 jr.

 

Vonnis AR Leeuw. 16-4-1913: 7 dg. wegens vernieling van aan een ander toebehorend goed (aantek. eerdere straffen: 5, 3 en 7 dagen).

 

1135-79-4931

Wiebren Pieters Hielkema, * Joure, voerman

Pieter H X Trijntje Romkema. 19jr. OX, ger. Lo:ja

Vonnis 19-10-1871 ARB H'veen: 5 dg. eenzame opsluiting.

Moedwillige mishandeling.

 

 

 

1138-27-6353

Wiebren Pieters Hielkema, boereknecht.

(moeder (Trijntje Cornelis Romkema)

25 jr., OX,

ARB H'veen 31-1-1878. Vonnis 10 dagen cel

Het niet houden van zijn paard en rijtuig op een afstand van 25 meter van den sluitboom die de spoorbaan afsluit.

 

764-51-303

Willem Hielkema,* Oranjewoud, wpl.Vrouwen Parochie,timmerman,

zn.v. Hilke Doekeles en Aaltje Remkes Haanstra

31 jr. X, Ger. 1.72 m. O:blauw, H en brd: bruin

Arr. Ger.Leeuw 11-4-1877, overgen. Huis v. Arrest nr. 598

Valschheid in onderhandsche geschrift.

Ingeschr. 25-4-1877

Vonnis AR Leeuw. 19-5-1877: 2 jr. cellulaire gevangenisstraf op bevel proc. gen. Ger. Leeuw: 2-6-1877 overgebracht n.d. cell.gev. te Utrecht.

 

1115-48-8908

Wobbe Bjintzes Hielkema,* Langezwaag, wpl. Akkrum,slager,

z.v. Bjintzes H. X Jetske Boscum. 51 jr. X, 2 kinderen,

O: blauw; Hr. en brd: bruin.

Vonnis 12-3-1877: 2 dg. Het gezamelijk en in vereeniging zonder de vereidschte vergunning aanwezig te zijn in een herberg in de gemeente Utingeradel na des avonds 10 uur.

In KG H'veen 8-2-1878.

 

1201-86-2286.

Wolter Hylkema, * Harlingen,. Arbeider,

zn v. Sjoerd Hylkema en Geertje Tegchelen.

41 jr. gehuwd,  nederduits sprekend, ned. Ger. 1,71 m. lang, LO: ja, hr en brd donker, ogen bruin.

Vonnis Kanton Gerechtharlingen 5-2-1887, 4 dg. cel voor het vangen van Kievitten, ingebracht in de gevangenis 3-9-1887.

 

1174-91-197

Wolter Hijlkema, * 8-9-1865 Langezwaag, arbeider

z.v. Jan en Atje Bokma.

AR H'veen 7-8-1896: 3 dg. Strooperij door twee personen (zie ook Geert Hijlkema)

 

1115-73-9053,

Wouter Kerstens Hylkema, * en wonend te Akkrum,

zn. v. Kerstes Hylkema en Akke Hettes Bruinsma, 

27 jr. gehuwd en 3 kinderen, doopsgezind, 1,67 lang, ogen blauw en haar+baard blond.

Ingebracht op bevel heer ontvanger der Registratie op 9-7-1878 in Gijzeling voor kosten, vooronbepaalde tijd. Ontslagen uit de gev. 12-10-1878.

 

 

 

1115-38-8848 (idem)

26 jr., X, 3 kinderen

Vonnis KG H'v 9-4-1877: 3 dg. en ¦ 3,00 boete

voor gezamelijk en in vereeniging vertonen in eene herberg na 11 ure des Avonds.

In KG 'veen 24-12-1877 komend van St.Johannesga

 

115-37-8840 (idem)

Vonnis 9-7-1877: 3 dg. en ¦ 10,00 boete voor het gezamelijk en in vereeniging zoeken van eijern van kivitten en waterwild op een anders gronden zonder schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende en buiten diens tegenwoordigheid. In KG H'v. 21-12-1877

 

1119-48-1614

Wouter Kerstes Hylkema, * Akkrum,

z.v. Kerst (Gert) Bonnes en Akke (Hendrika) Bruinsma

31 jr., 5 kinderen, zonder beroep

Vonnis KG H'v 4-11-1882: 4 dg. en ¦ 20,- boete.

Het jagen zonder acte. In 15-2-1883 KG H'v.

 

1120-75-2375 (idem)

Vonnis: 3 dg. en boete ¦ 10,00 voor het zich in kennelijke staat van dronkenschap bevinden op den Openbare weg.

In 3-3-1884 KG H'v.

 

1121-83-3023 (idem)

Ouders staan hier als: Gert Bonnes Hylkema en Akke Hendrika Bruinsma. Wpl. Akkrum, 33 jr. X, 5 kinderen, DG

Visschen in een anders vischwater zonder vergunning: 1 dag en ¦ 3,- boete. In KG H'veen 20-9-1884

 

1121-53-2840

Wouter Kerst Hylkema, z.v. Kersten Wouters en Ake Hetze Bruinsma.* Akkrum, 33 jaar, X, 5 kind., arbeider, DG

In KG H'v. 8-9-1884 wegens openbare dronkenschap

Vonnis KG Bzg. 31-5-1881: 2 dagen en ¦ 5,-- boete.

 

1156-86-392 idem zonder beroep,* 5-4-1851 Akkrum,

prot. Lo:ja, 45 jaar. V. KG H'veen: 11-9-1896

Dronkenschap. 2e herh. openbare weg: 5 dg.

 

1155-52-509

Wouter K. Hijlkema, 43 jaar

AR H'veen 27-9-1894: 3 dagen

Vissen in een anders viswater zonder vergunning van de eigenaar binnen 12 maanden binnen een vroegere veroordeling wegens de jacht en viswet.

 

 

 

1156-55-208 idem

KG H'v. 13-2-1895 dronkenschap

 

1156-74-322 idem

KG H'v. 18-4-1896 2 dr. dronkenschap 1e herh.

 

1123-77-455

idem 35 jr. , X, arbeider, Lo :ja

Ingeh. op bevel KG H'v voor dronkenschap 31-8-1886

Vonnis KG H 15-8-1886 3 dg.

 

1142-39-288

Wouter Kerstes Hijlkema

z.v. Kerst en Akke Gerrits Bruinsma (! zie boven)

* Akkrum, 34 jr. , X, 6 kind. DG

geweldadigheid tegen ambtenaar in functie

ARB H'v 3-9-1885   15 dg.

 

1137-29-5779

Wouter Kerstes Hijlkema, koopman

24 jr., DG. Vonnis ARB H'veen 6-1-187   : 3 dg.

Geweldadigheid tegen ambtenaar in functie

 

118-65-1117

Wouter Kerstes Hijlkema, * + wpl. Akkrum, werkman

31 jr. X, 4 kind., DG, O:blauw, Hr en brd: bruin, Lo: ja

Vonnis KG H'veen : 2 dg. en ¦ 5,00 boete

het zich in kennelijke staat van dronkenschap bevinden op de openbare weg. In KG H'veen: 31-5-1882

 

 

 

 

1150-58-75

Wouter Kerstes Hylkema, visser, * Akkrum 5-4-1852

X - 36 jaar ; LO :ja.

Vonnis KG Heerenveen 12-1-1889: Dronkenschap 14 dagen

zn.v. Kerst en Akke H. Bruinsma

 

1153-78-250

Wouter Kerstes Hylkema,* 2-4 -1852 Akkrum

V 16-1-1892 KG H'veen: dronkenschap 2 dagen

X , mennist, Lo: ja , 40 jaar.

 

1149-40-240 idem

V 18-11-1887 KG H'veen: Vissen zonder vergunning 2 dagen

 

 

 

 

 

 

 

1149-7-40 idem

V: 10-12-1887 KG H'veen: dronkenschap: 8 dagen

 

1152-99-110 idem

V:KG H'veen 1 dag dronkenschap

 

1153-78-250 idem

ARB H'veen 14-11-1889 bedelarij - 12 dagen en plaatsing voor 3 jaar n. Veenhuizen, waar hij al 4 x verpligt is geweest.

 

1123-7-27

idem (V:Kers Barges H en moeder Akke Brandsma (fout geschreven!)

34 jr. arb. openbare dronkenschap

KG H'veen vonnis 5-9-1885 3 dg. cel

KG H'v: Ingebr. 1--6-1886 komend van Akkrum

 

1123-5-17 idem

Vonnis: 8-1-1885 2 dg. + ¦ 5,-

Ingebr. 18-7-1885 komend v. Akkrum

 

1124-87-437 idem

KG H'veen : 5-2-1887 4 dagen

ingebr. 16-6-1887 komen van Akkrum

 

1159-18-30 idem

KG H'veen: 12-10-1900 : 2 dagen dronkenschap

 

1159-69-337 idem

KG H'v: 7-11-1901 dronkenschap 10 dagen.

 

1159-81-21 idem. * 5-4-1851 Akkrum, vissen

KG H'veen 28-12-1901: dronkenschap: 5 dagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1159-83-32

Wouter K. Hijlkema

Vonnis KG H'veen: 28-12-1901 Dronkenschap.

6 maanden Rijkswerkinrichting, vervoerd naar Hoorn

 

1161-121-309 (idem)

KG H'veen 30-6-1905: 5 dg. weg.dronkenschap en 1 jaar opzending n. Hoorn (Rijkswerkinrichting). 54 jaar. Gedrag goed.

 

1156-21-3/1156-98-461/1156-1-263/ 1156-86-392/ 1158-119-184

1158-96-50/1158-9-378/1155-118-358/(periode 1895-1900) dronkenschap.

 

1163-63-141 (idem)/1164-60-95/1166-88-199/ 1166-3-123/ 1165-121-153/ 1165-108-75/ 1164-109-30/ 1164-87-256/ 1164-192

Tussen 1908 en 1915 diverse malen door KG H'veen veroordeeld wegens dronkenschap.

 

1164-10-225 (idem)

KG Sneek 20-1-1909: 2 dg. Overtreding op de visserij.

 

1158-80-351 (idem)

KG H'veen 15-9-1899: 2 dg. Overtreding op de visserij.

 

1155-118-358 (idem)

KG H'veen 14-6-1895: 2 dg. Het zoeken n. eieren van kievitten of waterwild in mei.

HOFMAN  -  HOFFMAN

 

1178-47-38

Aaldert Hoffman, * 14-4-1884 Noordwolde, wpl. Boyl,arb.,

z.v. Hendrik en Grietje Kiel.

Wdn., NH, LO;ja, 36 jr., O en haar: bruin.

Vonnis 23-4-1920 AR H'veen: diefstal- 14 dg.

In 26-5-1920

 

1143-62-210

Albert Baukes Hofman, * + wpl. Drachten, schoenmaker,

z.v. Bauke en Romkje W. Idszinga

 

X, Prot. Lo:ja, 64 jr.

Vonnis ARB H'v 6-10-1887: 7 dg. mishandeling.

 

698-310

Albertus Hofman * 1-2-1884 Blesdijke gem.Weststellingwerf wpl. Den Haag, koopman.

z.v. Jacob en Hilligje Keiser =+

Vonnis AR Den haag 22-6-1908: 6 jr. wegens diefstal en braak

 

1011-9-40

Andries Hofman * 16-6-1814 Dordrecht,wever, wpl. Groenlo.

z.v. Johan Jacobs Hofman en Maria Dongs

LO:ja,lezen en schrijven, RK, OX,

Vonnis Prov. Ger. Gelderland 28-11-1839 : 2 jaren

Twee diefstallen in herbergen in welke hij was ontvangen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

877-3-15

Andries Hofman, wpl. + * Leeuw., arbeider

z.v. Johannes en Eemskje Jagers. 66 jr., X, Lo:nee

Vonnis KG.Leeuw 3-8-1886-1 dg wegens Overtreding artikel 24 en 66 alg.pol. ver. Leeuw 23-3-1876. In Kant.Ger.Leeuw 14-12-1886

 

Tuchthuis Leeuwarden boek 820-6-807.

Antje Roelofs Hofman, 18 jaar dienstmeid.

Ingek. 27-2-1817 op last van Hof van Assises in Vriesland. Wegens diefstallen voor 1 jaar Tugthuisstraf en in de kosten, alsmede affiche van 't vonnis ophangen in Leeuwarden en in de Grieternij van Smallingerland

 

827-geen-202

Antje Gerrits Hofman,* 7-9-1817, wpl. Dockum, arbeidster,

ARB Leeuw 11-3-1839, diefstal vonnis: 1 jr.In 30-3-1839.

 

856-78-467

Arjen Hofman, * + wpl. Dockum; arbeider,

z.v. Arjen en Sietske v.d. Veen. 18 jr. Lo: ja.

Vonnis AR Leeuw 4-12-1886: 8 dg. strooperij

 

 

 

886-35-1611

Arjen Hofman, wpl.+ * Leeuw. 7-2-1875, pakhuisknecht.

z.v. Gerrit en Martha Visser. OX, LO:ja, 17 jaar.

Vonnis KG Leeuw. 15-6-1892 Pol.Overtred. ¦ 1,00, een dag vervangende hechtenis. In 27-9-1892.

 

747-23-128 Sign. 227

Atje Taekes Hofman ,* en wpl. Oudwoude, dienstbode,

22 jr, OX . Beschuldigd v. moord op een pasgeboren kind v.h. vrouw. geslacht.

Op bevel Rechter comm. 2-1-1847, bekrachtigd op 5-2-1847

In 22-4-1847, 30-4-1847 overgebracht van het huis van arrest n.h. huis van justitie.

 

767 (ongenummerd) idem

Arrest Pr.Gen.Vr. 22-4-1847

Overg. 30-4-1847

Vrijgesproken bij vonnis Proc.Gen.Vriesland 22-5-1847

 

1134-86-4377

Barteld Jacobs Hofman, * Oudega, arbeider

zn. v. Jacob en Vroukje Hofstra,

22 jr. OX, Ger.

AR H'veen vonnis 18-2-1868: 1 dag

Wegens het dragen van bij wet verboden wapen.

 

 

 

 

1158-25-21

Berend Hofman, arbeider, * 24-10-1824 Ermelo, wpl. Appelscha.

z.v. Tijmen en Annegje Schippers.

LO:nee, weduwnaar, 74 jaar.

Vonnis AR 5-1-1899: 3 maanden cel i.v.m. het plegen van ontuchtige handelingen met iemand beneden de leeftijd van 16 jaar.

Vervoerd naar Sneek..

 

693-4666-4550

Bernard Hendrik hofman, * 27-1-1825 Utrecht

z.v. Bernard Hendrik H X Johanna v.d. Vlis

Vonnis  Utrecht Prov.Ger.Hof 28-8-1872: 6 jr. wegens diefstal en inbraak

 

862-34-202

Catharina Hofman, * + wpl. Groningen,

d.v. Grietje H, vader onbekend  35 jr. X, mennoniet. O en H : bruin,Lo : nee, tekent met X.

Vonnis AR Leeuw 14-11-1863: 14 dagen Bedelarij na vroegere veroordelingen. 28-11-1863 (na de straf) n. bedelaarsgesticht Veenhuizen. (Idem 750-47-278?)

 

929-31-183

Catharinus Hofman, * 17-5-1865 Workum, wpl. Bolsward, schipper

v. Gerrit en Riemke Faber

OX, Ger. Lo:ja, 23 j,

Vonnis AR Leeuwarden 14 dg.gev.straf: mishandeling-750-39-234

 

Signm. 628

Corneliske Hofman,* Haulerwijk

dr.v. Tije en Lamke Heins de Wacht

35 jr., Ger. 1,57 ell., o:bruin, H:zwart, Lo:ja

V 24-6-1863 Leeuw. 14 dg. overgebracht 27-7-1863 naar huis v. korrektie en daarna n. bedelaarsgesticht.

 

751-83-491

Corneliske Hofman(idem) wonend Nieuwe Brug

41 jr., X, bedelarij.

In 18-10-1867. Voorl.aanh. 18-10-1867 door Comm.v.Pol. Leeuw.

23-10-1867 vonnis: 14 dg. gev.straf met last daarna n.bedelaarsgesticht te worden overgebracht.

26-10-1867 overgebracht n. huis v. correctie.

 

862A-46-271

Corneliske Hofman(idem) met kind, * Haulerwijk, Wpl. Nieuwebrug, d.v. Tije en Lamke Hennes de Wacht

41 jr. X. AR Leeuw 23-10-1867: bedelarij 14 dg.

Na de straf n.bedelaarsgesticht. 6-11-1867 n. Veenhuizen.

 

 

 

862-27-159 (idem)

Vonnis AR Leeuw 27-6-1863: bedelarij 14 dg. 3e herhaling

n.h. 2e bedelaarsgesticht Veenhuizen 11-7-1863.

A.G.Musquetier

++++++++++++++

 

1009 no 2018 * Veendam.

Diderik(c)us Jurjens Hofman, 40 jaar, arbeider,

V. Arrest Hof van Assises Groningen en Drente 10-6-1834: 1 jaar voor diefstal bij nacht. Ingekomen van Groningen.

 

789-9-52 HvB,Leeuwarden

Drica Hofman, * en wpl Leeuwarden, arbeider.

z.n. Jurjen Hofman en van Dutje Lemke

19 jaar, Ger., LO: ja, hr: blond, o: grijs,

Vonnis KG Leeuw. 13-9-1864 1 dag.v. overtreding van artikel 50 v.d. politieverord. gem. Leeuw. d.d. 27-9-1860.

Ingebracht op bevel Heer Comm.v.Politie 25-2-1865 .

 

788-183-1093 HvB, Leeuw.

Doeke Hofman * en wpl Leeuwarden, blauwverversknecht

z.n. Jurjen Hofman en van Duitje Lemker,(Dukonia Lemke) 

19 jr, OX, Ger. 1.66 lang, LO:ja, hr: blond, O: blauw, ingebr. Vonnis 3-5-1864 v. overtreding art.6 verordening Politiewet Leeuw.  d.d. 27-9-1860, 1 dag.

In op bevel KG.Leeuw. 3-9-1884.

 

788-142-852 H.v.Bew. leeuw, Zelfde Doeke,koedrijver,

Vonnis KG. Harlingen 16-1-1864 v.h.overtreden v. art. 36=134 v.d.verordeningswet Frankeradeel d.d. 27-4-1857, 1 dag.

Ingebr. op bevel off.v.just/ Leeuw. 6-3-1864.

Idem: 764-51-3030.

 

1154-48-287

Eva Hofman, * 12-5-1875 Noordwolde, arbeidster

dr. v. Hendrik en Grietje Kijl. OX, Lo : ja, 18 jaar

V: 8-6-1893 AR H'veen :diefstal 3 maanden cel.

 

799-42-280

Fokke Hofman, * Wartena, wpl. Menaldum, scheepstimmerman,

z.v. Dirk en Dirkje Bijlsma. 42 jr. X,  LO: ja

Vonnis KG Harlingen 15-9-1877 1 dag: Overtred.art. 69 en 193 der Pol.Wet Franeker. In KG Leeuw: 21-5-1878.

 

868-41-200 Cel 1

Geerlof Hofman, * 4-11-1876 Blesdijke, wpl. Leeuw.

z.v. Jacob en Hillegien Keizer

Soldaat, NH, OX, lidteken op linker been

Ingek. bev. maj. Garn.Comm.Leeuw. 2-6-1898

Diefstal in de Chambrée. Vrij: 14-6-1898.

 

 

868-9-41 (idem)

Geerlof Hofman

Verwonding van een kameraad.

Ing. Bevel Gar.Comm. Groningen 8-10-1896

soldaat 1e Reg. Inf. 3e Bat., 2e Comp

vrij 320-10-1896

 

931-85-497

Geerlof Hofman (idem)

V. krijgsraad Leeuw. 13-10-1896: 14 dg. wegens mishandeling

OX, LO: ja, 19 jr.

 

932-12-68

Geerlof Hofman (idem)

Vonnis 9-8-1897 Krijgsraad 5e mil. AR Leeuw. : Wederspannigheid enz. na vroegere veroordeling: 1 maand gev.straf.

 

699-392

Geerlof Hofman * 4-11-1876 Besdijke gem.Weststellingwerf, wpl. den Haag, huisschilder.

z.v. Jacob + en Hilligje Keiser

6 jr. v. diefstal in de nacht

 

789-4-24 HvB Leeuw.

Gerrit Hofman, * en wpl te Dokkum, arb.

z.v. Arjen Hofman en van Sijtske van der Veen.

15 jaar, Ger., 1.52 ell Hr: blond, O: blauw, LO: ja

Ingebracht op bevel KG.Dokkum 19-11-1864 overtr.art. 39+43 gem.verord., t.z.v. het zoeken van eieren, 1 dag.

 

789-9-52 zelfde als boven, maar dan op bevel off.just.AR Leeuw. 12-12-1864 v.overtreden vn Art.22,40,3 der wet van 13-6-1857 Staatsblad no 87=ter zaken van h.zoeken van eieren na den laatsten April, bij vonnis KG Dokkum 22-8-1864, 2 dg. gekomen van Dokkum.

 

793-42-241

Gerrit Hofman (idem)

22 jr, OX. arbeider, LO:nee (zie boven!)

Vonnis KG Dokkum 11-12-1871: 5 dg. Overtred. art. 479 Sub. 8 en art. 480 Gem. Dockum. In 8-1-1872.

 

798-67-402

Gerrit Hofman (idem) 28 jaar, X, arbeider, LO: ja , wpl. Leeuw. Vonnis KG Leeuw 8-5-1877: 3 dg. Art.8 Wetboek van Strafrecht Leeuw. In KG Leeuw. 17-9-1877 art. 479.

 

 

 

 

 

 

 

880-1-4

Gerrit Hofman (idem) arbeider, * 23-4-1849 Dockum. Wpl. Leeuwarden, X, Lo:ja, 38 jr.

In Off.v.J. Leeuw 2-1-1888, doortrekkend

4-1-1888 overgebracht strafgevangenis Sneek

 

 

804-1-2

Gerrit Hofman, idem

In Off.v.J. Leeuw. 24-4-1882 doortrekkend, overgebracht op bevel Off.J. 9-7-1882 n.d. cellulaire gevangenis te Rotterdam

 

 

 

 

890-56-332

Gerrit Hofman, Husaar * 28-6-1875 Ambt Almelo

z.v. Gerrit X Johanna Frederika Heiman?

1e Reg. Husaren , 1e Esk. Leeuw.

Vonnis Krijgsraad Leeuw. 15-9-1896: Beleediging van zijn meerdere in rang, 1 maand.  15-10-1896 vrij, maar nog 1 maand en 1 dag te ondergaan. In 25-9-1896.

 

890-66-395

Gerrit Hofman, (idem) Husaar * 28-6-1875 Ambt Almelo

1e Reg. Husaren , 1e Esk. Leeuw.

Vonnis Krijgsraad Leeuw. 15-9-1896 Openbare dronkenschap (herh.) 1 dag. Daarna nog 1 maand cel die hij nog tegoed had van no 332. In 5-10-1896.

 

889-70-416

Gerrit Hofman

Vonnis Krijgsraad 27-12-1895: Dronkenschap ¦ 5,00/ 1 dag verv. hechtenis

 

868-5-22

Gerrit Hofman

z.v. Gerrit en Johanna Frederika Heiman.(Herieus)

Op bevel Garn.Comm.Deventer ingebracht 7-9-1896.

Belediging van een meerdere in rang.

 

931-83-495

Gerrit Hofman, 21 jaar (rest idem)

Vonnis Krijgsraad Leeuwarden 15-9-1896: 1 maand gevangenisstraf wegens huisvredebreuk.

(moeder Joh. Fred. ?Herieus?)

 

 

 

 

 

 

 

931-30-295

Gerrit Hofman (idem)

V. krijgsraad Leeuw 27-12-1895: 1 maand voor wederspannigheid gepaard met feitelijkheden.

 

685-2848-2723

Gerrit Hofman, * 15-5-1817 Deventer

z.v. Jan en Gerbrecht van Hasselt

 

871-9-161

Grieto Hofman, * Muntendam 21-09-1890

z.v. Heere en Beka Veld. OX, NH, 20 jr. Milicien soldaat, W.Assen, 1e reg.Inf.2e bat.,2e Comp.

Bev.tot gev.nem. door Auditeur mil. te Leeuw. 14-11-1910 v. huisvredebreuk, mishandeling, ordeverstoring, wederspanningheid en feitelijke insubordinatie.

Vertrekt 10-12-1910 als doortrekkende overgeschreven in Reg.B-sub no 740-'4. Bijz.kenteken: lidteken op voorhoofd

(Nog meer informatie over soldaat Grieto Hofman nrs. 906-70-740 en 741)

 

1137-58-5959

Harmen Rinses Hofman, * Drachten, schoenmaker

z.v. Rinse en Geertje Sweering

25 jr., Ger. Lo:ja lezen+schrijven, X,

Vonnis 21-9-1876 ARB H'veen 15 dg. eenzame opsluiting.

Het slaan van een bedienend beambte in de waarneming van zijn dienst en feitelijke weederspannigheid zonder wapenen.

 

1163-109-80

Harmen Hofman, arbeider, * 25-3-1994 Lippenhuizen

z.v. Gerrit en Antje v.d. Meulen.

OX,Herv., LO:ja, 24 jr.

Voonis KG Bzg 19-12-1908: 2 x 3 dg. cel i.v.m. overtreding jachtwet.

 

1152-17-507

Hendricus Hofman, * 7-11-1833 Gorredijk, schoenmaker.

z.v. Rinse X Geertje H. Sweering.  X, Lo;ja, 56 jaar

V: KG Bzg 8-3-1890. Dronkenschap 1 dag.

 

1154-9-53

Hendricus Hofman idem

V 25-6-1892 K.G. Bzg. dronkenschap 1 dag.

(staat als zijn moeder: Antje F.Annema=zijn vrouw)

 

 

 

 

 

 

 

 

894-74-1978

Hendrik Hofman zonder beroep *1888 Stiens, wpl. Jelsum

z.v. Klaas en Grietje Bruinsma

OX, NH, Lo:ja, 12 jaar

Vonnis KG Leeuw 26-6-1900:jachtovertreding 2 dg.

In 27-10-1900

 

788-34-202 HvB,Leeuwarden

Hendrik Hofman  * en wpl. Leeuwarden, arb.

z.n. Jurjen Hofman en van Ducenia Lemke. 

26 jr, Ger. LO:ja, hr. blond, O: bl. 1.66 ell.

Vonnis v.d.Schutterijraad te Leeuw. d.d. 27-6-1862 voor nalatigheid in het betalen van boete's en kosten als Schutter, 1 dag.Ingebr. op bevel Heer Auditeur bij de Schuttersraad der Dienstdoende Schutterij te Leeuw.10-12-1862, vrij gelaten 13-12-1862.

Totaal ca. 9 x in de jaren 62-64. steeds voor hetzelfde delict.

Op 3-9-1864 is hij 1.68 lang en 27 jaar.

De moeder wordt dan Daconia Lemke genoemd.

 

785-61-366

Henderikus Hofman, 22 jr. * + wpl. Leeuw.,zonder beroep,

OX, LO:ja

Vonnis 15-2-1859 KG Leeuw. 1 dag. Overtreding art 10 Gem. Leeuw. d.d. 11-9-1856. In KG Leeuw.10-8-1859.

 

785-41-242

Hendrik Hofman idem, visscher, OX

Overtred. art. 10 Pol.Verord. Leeuw: 1 dag.

Vonnis KG Leeuw 28-9-1858

 

787-15-85

Hendrik Hofman idem

25 jaar, OX, arbeider, LO:ja

In 3-8-1861 overtreding Pol.verord. Leeuw.

Vonnis KG Leeuw. 22-1-1861: 1 dag

 

786-95-566 sign. 312 (idem)

In AR Leeuw. 13-5-1861 doortrekkend, komend van Hallum

21-5-1861 vrij. (moeder: Dukonia)

 

793-58-339

Hendrik Hofman (idem)

34 jr. ,OX, arbeider, L.o:nee (!zie boven: ja).

Vonnis KG Leeuw. 19-12-1871: 1 dag v. Overtred. art. 149 en 5 Pol. verordening Leeuw 27-9-1860.

In Comm. Pol. Leeuw 25-3-1872.

 

 

 

 

888-70-415

 

 

Hendrik Hofman, wpl.+ * 10-11-1836 Leeuw. arbeider.

Vonnis K.G. Bergum 29-9-1894 openb. dronkenschap, boete ¦ 3,00 en 2 dg. vervangende hechtenis, OX, 58 jr. Lo:ja .

In 25-3-1895.

 

764-35-209

Hendrik Hofman, * A'dam, wpl. Den Haag, kermisreiziger

z.v. Johannes en Catharina Elisabeth Huisstee

29 jr., OX , Ger. 1,67 m H:bruin; O:blauw

Arr.Prov.Ger. Vriesland 25-5-1875: diefstal

Overg. 3-6-1875 op bevel Proc.Gen.v.Vriesland

21-8-1875 ontslagen.

 

773-39-234

Hendrik Hofman, 22 jr., OX, soldaat, 8e Reg.,1e Bat., 3e Komp.

In bevel Garn. Comm. 11-6-1862

Door een patrouille in een verboden huis (bordeel) gevonden.

8 dg. provoost om de andere dag water en brood.

 

1161-72-18

Hendrik Hofman, arbeider, * 21-8-1890 Haule

zn.v. Willem en Richtje Jongstra

OX, Ger., LO: ja, 14 jaar

Vonnis KG Beetsterzwaag 10-12-1904: 4 dg. cel i.v.m. overtreding jachtwet.

 

1160-97-397 .

Hendrik Hofman. idem

Vonnis KG H'veen 6-11-1903: 5 dg. wegens dronkenschap en 9 maanden opzending naar de Rijkswerkinrichting te Hoorn

 

 

900-13-597

Hendrikje Hofman,* 24-2-1849 Dokkum, wpl.Leeuw.,Ventster,

dr. v. Trijntje Hofman (reeds +) vader onbekend

OX, NH, Lo: nee, 56jaar,  zet X als handtekening.

Vonnis KG Sneek 26-4-1905: 2 dg. openbare dronkenschap

In 2-9-1905, gedrag = goed,

 

903-107-544

Hendrikje Hofman (idem)

Vonnis 15-4-1908: 3 dg.

 

 

 

 

 

 

 

 

752-77-456

Hinke Hofman met haar zuigeling,* Dockum, wpl.Leeuwarden, arbeidster, d.v. Trijntje H., vader onbekend

28 jr. OX,  Ger. O:blauw; H:bruin; LO:nee,

Voorl. aanh. Comm.Pol.Leeuw. 23-1-1880

V. AR Leeuw. 7-2-1880: 1 maand wegens bedelarij

Overgebracht 23-2-1880 n. Huis v. correctie

 

862a-3-16

Hinke Hofman met haar zuigeling (idem)

Vonnis AR Leeuw. 7-2-1880: 1 maand -bedelarij.

 

896-52-560

Hinke Hofman,* 1850 Dokkum, wpl. Leeuwarden, koopvrouw,

dr van: Trijntje Hofman, vader onbekend.OX, 50 jaar

Vonnis KG Leeuw. 8-4-1902 3 dagen wegens Openbare Dronkenschap. In 14-7-1902.

 

901-12-301

Hinke/Henke Hofman, * 24-2-1848 Dokkum, wpl. Leeuwarden

Koopvrouw. Moeder: Trijntje (+), OX, NH, LO:ja,  oud 58 jaar bij opneming (volgens vonnis 54 jaar)

Vonnis KG Leeuw. 6-11-1905: 1 dg. wegens Openbare donkenschap. In 14-3-1906.Gedrag= goed. Zet X als handtekening.

 

930-76-1161

Hyke Hofman, * Schiermonnikoog 8-6-1821 wed. Klaas v/d Geest

d.v. Wiggert X Betje Veninga, Ger., Lo: ja, 72 jaar.

Vonnis 17-3-1984 RB Leeuw. 14 dg.cel -diefstal. In 16-4-1894.

-Jacob Hofman, * Morra wonend Lieuwens, arbeider

z.v. Cornelis Hofman en Rinske/Henke/Hinke Botma

32 jr. ,OX, Ger. LO:ja.  o:blauw, H:blond.

Vonnis KG Dokkum 3-5-1881 v. overtreding art. 13 i.v.m. art.12. Pol. regl. Oostdongeradeel d.d. 29-4-1878 boete 3 g en 1 dag.Ingebracht op bevel KGLeeuw.

 

804-22-131 (idem) 30 jaar

Op bevel OvJ Leeuw. 19-6-1882 ingebracht. Doortrekkende gevangene.  29-7-1882 vrij op bevel O.v. J. Leeuw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852-32-187

Jacob Hofman (idem)Wpl. Leeuw, 30 jr. O:blauw; H:blond.

Vonnis AR Leeuw 14-10-1882: 1dg. en ¦ 8.-- boete

Wegens het doen ontstaan van kwetsuren door onvoorzichtigheid.

In 14-10-1882,

 

852-16-91

Jacob Hofman (idem)

AR-Leeuw. 2-5-1882: 1 maand - verwonding. In 19-7-1882.

 

849-34-204

Jacob Hofman, *Finkum, wpl. Hallum, arbeider.

z.v. Reindert H en Antje Snijders, 27 jr., OX, O: grijs;

H: bruin, Lo: ja.

Vonnis AR Leeuw: 28-9-1878: 2 dg. en ¦ 25,00 boete.Inbraak.

 

799-95-598

Jacob Reinders Hofman, wpl. Hallum.

26 jr, OX, arbeider, LO: ja.

Doortrekkend. 9-11-1878 overgebracht n. Cellulaire gevangenis te Sneek. .In 2-11-1875.

 

699-384

Jacobus Hofman, * 4-10-1876 Zaanslag, wpl.Hilversum, straatmaker X met Amelia Brouwer, NH.

z.v. Jacobus + en Janna de Pooter

Vonnis Ger.Hof A'dam 9-11-1911: 6 jaar wegens diefstal met geweld (recidive wegens oplichting). In: 10-5-1912.

 

761-16-94

Jan Roels Hofman, * Oudega, wpl. Nijega, arbeider,

30 jaar, geref. OX

Arrest 14-8-1847 d. prov. Ger.v. Vriesland

overneming Huis der Just. Leeuw. 16-9-1847 diefstal.

Bij arrest Pr.Ger.Leeuw d.d. 7-11-1847: vrijgesproken

 

844-29-169

Jan Hofman, kleermaker,

z.v. Hendrik en Johanna van de Vlis, 38 jr. ,X, RK

O:blauw; H en baard: zwart.

Bijz.kentekenen: Kale plek (Keeleeplak) op het hoofd, lo:ja

Vonnis AR Leeuw. 12-5-1869 Bedelarij 14 dagen

In 12-5-1869 Huis van Arrest no 68.

Na de straf n.bedelaarsgesicht kol. Veenhuizen.

 

1155-104-275

Jan Hofman,* Elsloo 11-2-1875 dienstknecht,

z.v. Andries H en van Wiegertje de Heij.

OX, prot. LO: ja, 20 j.

Vonnis 9-3-1895 KGBzg.Burengerucht in de nacht: 2 dg.

 

 

699-604

Jan Hofman * 30-6-1888 Smilde, wpl. Den Haag, timmerman

zn.v. Jacob en Hillegje Keizer. N.H.

Vonnis Ger.H. Den Haag 24-3-1920 : 6 jr. gevangenisstraf wegens diefstal in vereeniging door middel van inklimming.

In 28-3-1920

 

682-2273-2157

Jannes Hofman, * Holten 1813

z.v. Egbert en Jane Meijers

 

1011-15-408

Jelle Andries Hofman, * 7-6-1784 Oosterbierum, wpl. Aerdt

arbeider. z.v. Andries Jelles H X Grietje Cornelis.

LO:nee,  OX. Dient bij de marine als marinier

 

V: Prov. Ger. Friesland 11-10-1841: Diefstal bij nacht in een bewoonde huisinge en door middel van uitwendige braak.

Straf: ter pronkstelling en 5 jaar cel.

 

673 nr. 526 (Controleregister)

Jelle Andries Hofman, * Oosterbierum 7-6-1784

zn. van Andries Jeltes en Grietje Cornelis (beide overleden)

 

747-20-112 Johanna Hofman sign. 201 (idem zie onderstaand)

Vonnis AR leeuw. 23-12-1846: 8 dagen: In 8-12-1846 Bevel Dir.v. Politie

 

859-30-179 Sign. 201

Johanna Hofman, * Sneek, wpl. Leeuw, arbeidster,

47 jr.,  OX, godsd.:geen.

23-12-1846 Vonnis AR Leeuw. bedelarij 8 dg. correctiestraf, daarna n. een bedelaarsgesticht.

 

790-161-962 HvB,Leeuwarden.

Johannes Gerardus Hofman * en wonend Leeuwarden, hoedenmaker,

Zn v. Johan Hendrik Hofman en Aafje Kolkman. 29 jaar,ongeh. LO:nee. RK.  Veroordeeld 6-9-1867 voor het nalatig zijn in het betalen van een boete als schutter 3 dagen. Ingebracht op last van OvJ. Auditeur Schuttersraad Leeuw. 14-12-1867.

Idem nr. 790-14-79 ingek. 21-12-1867 3 dagen, vrij 27-12-1867.

 

1177-109-44

Johannes Hendrikus Sylvester Hofman, * 31-12-1894 Enschede, wpl. Enschede, fabrieksarbeider,

z.v. Petrus Antoon Hofman en Jacoba Ariëns. OX, RK, 21 jaar, O: blauw; H: donker.

In 9-8-1916 AR Almelo voor poging tot het in tijd van oorlogsgevaar uitvoeren van goederen, waarvan de uitvoer verboden is: 1 maand.                                       

 

1149-2-9

Johannes Stephanus Hofman, * 17-4-1827 Dordrecht, stooker

z.n. Adam en Johanna Sissens

wdn., RK, 60 jr. ,LO: nee

V:23-12-1887 AR H'veen bedelarij (passant)

 

1125-82-1005

Johannes Stephanus Hofman (idem)

V: 23-12-1887 AR H'veen: 12 dagen bedelarij

Laatste wpl.: gedetineerd

60 jr., wdn, stooker, RK

 

913-61-184

Johannes Hofman (zie 913-62-188))

4-8-1919 landloperij 2 dg.

Opzending v. 3 jaren (10-8-1919) n. Veenhuizen.

 

913-62-188

Johannes Hofman, * 7-4-1880 A'dam, zonder vaste wpl. grondwerker. z.v. Jan X Elisabeth Lacher.OX, NH, Lo: ja

39jr. Kenmerken: zijn handen en over het gehele lichaam getatoueerd.

Vonnis 10-8-1919 AR Leeuw.Ingek. 10-8-1919

Hij moet naar een Rijkswerkinrichting worden overgebracht (doortrekkende veroordeelde). 11-8-1919 op transport n. RWI Veenhuizen

 

873-3-125

Johannes Hofman,(idem) zonder vaste wpl.

OX, NH, O=bruin, H donkerblond-grijzend, knevel, mist vinger  rechterhand, geheel blauwe tatou over lichaam.

Moeder El.Lacher overl.

Bevel tot voorl. hechtenis Recht.Comm.Leeuw.7-7-1919 landloperij. 11-7-1919 gevangenis Reg.B no 184.

 

Tuchthuis Leeuwarden boek 821 gev.nr. 2532

Johannes Wolters Hofman , arbeider, ingebracht 31-5-1822 op order van het Hof van Assises v. diefstal bij nacht door middel van uit en inwendige braak en inklimming. Geseling met de Strop om den Hals aan den Galg vastgemaakt. Brandmerken en Tuchthuisstraf voor den tijd van 7 jaren en Affiche van Arrest en in de kosten.

 

Tuchthuis Leeuwarden boek 822 gev.nr. 110

Johannes Walters Hofman * 20-6-1795, arbeider, wonend Koudum ingek. 20-11-1823. Vonnis bij attest Hof van Assises d.d. 29-5-1822 voor diefstal met uit en inwendige braak en herhaling van misdaad, gecondemneerd tot geeseling met den strop om den hals aan den galg vastgemaakt. Brandmerken en tuchthuisstraf voor 7 jaren, afslag bekomen goed gedrag 1 jaar en nog eens 6 maanden bij besluit Z.M. 13-4-1827 nr. 119 nog eens 6 maanden afslag.

 

 

Tuchthuis Leeuwarden boek 820-24-934

Johannes Walters Hofman . 22 jr. schipper

Ingebracht door het Hof van Assises op 13-6-1817 wegens diefstal van vee uit een weide. Veroordeeld tot Tugthuisstraf voor 5 jaar en in de kosten, en een kwartier uur te Pronk (schandpaal) en Affiche van het vonnis ophangen in de Gemeenten Workum en Leeuwarden. Wegens goed gedrag een afslag van 1 jaar, ontslag 13-6-1821.

 

684-2611-2495

Johannes Hofman, * 28-7-1831 Utrecht

z.v. Hendrik + en Johanna van der Vlis.

 

1010 nr. 2757

Jouke Johannes Hofman, * + wpl. Koudum, arbeider,

23 jr.

Vonnis arrest Hof v. Friesland 31-5-1838: Ter pronkstelling op schavot en 6 jaren voor "Diefstal bij nacht in bewoond huis door middel van inklimming".

In 22-6-1838.

 

756 (ongenummerd, ong.midden v/h boek)

Jouke Johannes Hofman, * Madum, wpl. Oostersee, 58 jr., arbeider, O+H: bruin. Bijz.kenteken: loens oogende.

25-5-1838 op order Proc.Crim.Leeuw Hof Assisis

22-6-1838 overgebracht n.h. tuchthuis te Leeuw.

 

935-12-117

Klaas Hofman, * 23-9-1887 Lioessens, arbeider,

z.v. Jacob en Akke Brouwer

OX, LO: ja, 21 jaar

Vonnis AR Leeuw. 30-9-1908: 7 dagen wegens mishandeling

 

889-102-608

Klaas Hofman, * Finkum 7-9-1849, Wpl. Stiens, arbeider.

z.v. Tjeerd en Maaike van Tuinen. X, Lo:ja, 46 jr.

Vonnis KG Leeuw. 18-12-1895 Politieovertreding ¦ 5,00

2 dg. vervangende hechtenis. In 11-4-1896.

 

934-108-96

Kornelis Hofman, * Lioessens 7-8-1886, arbeider,

zn.v. Jacob en Akke Brouwer. OX, LO:ja, 21 jr.

Vonnis AR Leeuw. 2-10-1907: 7 dg. wegens stroperij.

 

934-57-142

Kornelis Hofman (idem)

AR Leeuw, 4-10-1905: 5 dg. wegens het opzettelijk en wederrechtelijk beschadigen van eenig geheel aan een ander toebehorend goed.

 

 

 

 

 

869-38-37 cel 7

Kornelis Hofman, bakker, * 18-10-1886 Datumawoude, wpl. Tuysel, z.v. Jan Jurres en Marianna Harkes Eisma.

X, NH,42 jaar.

Gev.op bev.Recht.Comm. Strafzaken Leeuw. 3-3-1903 Bankbreuk

Vertrekt 28 mei 1903 n. strafgevangenis te Groningen.

 

772-35-206 sign. 861

Lammert Hofman

32 jr., 2e Reg.,2e Bat, 4e Komp.Infanterie

Vonnis Krijgsraad 12-9-1855 desertie

Uitspraak krijgsraad 25-9-1855: straf

Het gemis van Kokarde gedurende 1 jaar, 2 maanden detentie en nog 14 dg. detentie, de laatste 8 dg. om de andere dag water en brood en gesloten aan de 4e schakel.

In 30-5-185 op bevel G.C.

 

891-37-217

Leendert Hofman, * 11-11-1879 Leeuw.+wpl., arbeider,

Ouders: Gerrit en Martha Visser.

OX, Lo:ja, 19 jr.

V.KG Leeuw. 15-12-1896 Openbare dronkenschap 2 dg.

In 7-4-1897

 

891-4-19 idem

V.KG Leeuw. 27-10-1896 burengerucht ¦ 5,- boete en 2 dg.

In 13-2-1897

 

932-12-68 (idem)

Vonnis Krijgsraad 9-8-1897, 5e mil. AR Leeuw:

veroordeling 1 maand gev.straf wegens wederspannigheid en na vroegere veroordelingen.

 

933-26-875

Leendert Hofman, stoker, 23 jr.

Vonnis RB Leeuw: 31-10-1900: 14 dg. belediging van den Ambtenaar en Wederspannigheid.

 

898-103-511

Leendert Hofman, (idem) beroep: stoker en machinist

dronkenschap: 3 dg. KG Medemblik 8-4-1904

 

699-567

Leendert Hofman, * R'dam 8-3-1895, koopman, OX

z.v. Arie en Henderika Catharina Verhoek

Vonnis Mil.Ger.Hof Utrecht 5-11-1918: 15 jaar voor diefstal met geweld en moord.

 

 

 

 

1009 nr. 1447

Luitjen Heins Hofman, * Balk, wpl. ?Opperhuizen 43 jaar

timmermansknecht,

Bij Arrest Hof v. Friesland 7-8-1830: Diefstal door braak

Ter pronkstelling op schavot en 6 jaren. In 8-10-1830.

 

478-29-72 Sign. 299

Marijke Hofman 16 jr. * + wpl. Leeuwarden, Spinster. 

Voorlop. aanh. Com.Pol.Leeuw. 12-10-1849 bedelarij,

Vonnis 31-10-1849 AR Leeuw. 8 dg. gevangenis daarna n. een bedelaarsgesticht.

Overgebracht 1-11-1849 n. huis v. Correctie

 

860-26-154 Sign.299 (idem)

Marijke Hofman, 17 jr. OX,

Vonnis AR Leeuw. 31-10-1849: bedelarij. 8 dg.

 

843-54-320

Matthijs Hofman, * Jatrijp?, wpl. Groningen, wever

z.v. Johannes en Aaltje Matthijs.

24 jaar, OX, O: blauw; H en baard: blond, Lo: ja

Vonnis AR leeuw. 16-11-1867 bedelarij : 14 dg, daarna n. bedelaarsgesticht. In 16-11-1867.

 

889-88-527

Petrus Hofman, wpl.+ * 12-5-1874 Leeuw. zonder beroep, 

z.v. Tije en Grietje Boonstra. X, Lo: ja, 41 jr.

Vonnis K.G.Leeuw.3-12-1895 bedelarij

Burengerucht ¦ 2,00 en 2 dg. verv.hechtenis

In 10-3-1896

 

868-73-364

Petrus Hofman, * 12-5-1872

z.v. Petrus X Catharina Kerstens

desertie Leeuw.

 

894-2-1545

Petrus Hofman

zn. van Petrus en Catharina Kerstens

Milicien der lichting 1894, OX, RK, Lo:ja, 25 jr. (idem)

1e Bat., 2e Comp. , 1e Reg.Infanterie

Vonnis 15-1-1900 Krijgsraad, 5e mil.Arr.Leeuw, goedgekeurd Hoger Mil.Ger. Utrecht 30-1-1900

Desertie: 1 maand mil. detentie. In 2-2-1900.

 

891-64-377

Pier Hofman,wpl + * 25-7-1850 Berlikum, landbouwer,

z.n. Jarich en Trijntje Schiphof. X, Lo: nee, 46 jaar

In 17-7-1897 KG Leeuw. Openbare dronkenschap 3 dg.

 

 

 

 

808-35-206

Pieter Hofman ,* en wpl. Stiens, arbeider

z.v. Trijntje Hofman vader onbekend  

42 jr, gehuwd, Ger.,l.o. ja. Ingebracht bevel kanton Ger. Leeuw. op 8-11-1884 voor overtreding artikel 24 & 6. Gem. verord. Leeuwrderadeel d.d. 12-1-1881= Verordening op Kinderarbeid. Vonnis K.G. leeuw. 11-5-1884, boete 10 gulden en 3 dagen.

Idem: 22-8-1884 overtreding zelfde. Vonnis 25-3-1884 3 dagen.

 

774-49-291

Pieter Hofman, * Ezinge (Gr) wpl.:Adorp,arbeider.

z.v. Jan en Antje Veeneman.  21 jr. OX, O:blauw' H: blond

Milicien 5e reg.,4e bat.,2e kamp. aangehouden op verzoek Hr. Auditeur mil. te leeuw. 24-8-1881 Mishandeling

V. Krijgraad Leeuw. 11-8-1881: 1 maand

Corr., goedgek. Hoge Mil. Ger.Hof Utrecht

 

 

838-66-395 sig.nr. 312

Reinder Hofman, * te Hallum, wpl. Heerenveen

z.v. Gerrit H. en Aaltje Popkes de Vries,

Vonnis ARB Leeuw. 20-8-1860 1 mnd.v.mishandeling ingebr. 25-7-1860, 1e herhalingsstraf.

 

839-8-44 Idem , gruttersknecht.

27 jr. OX, 

Vonnis ARB Heerenveen 22-10-1861, 1 maand v. vernieling van gedeeltelijk sluiting eener woning, ingebr. 2-12-1861, 1e herhalingsstraf.

 

788-43-257

Idem. * + wpl. Hallum, thans in Garnizoen te Leeuw., 27 jr. ongeh. Gruttersknecht, geref. 1,67 ell, l.o.:ja, blauwe ogen, bruine baard en haar, ingebracht op bevel garnizoenscomm. Leeuw. 21-1-1863 getransporteerd naar het algemene depot van Dicipline te Naarden.

 

 

763 Sgnr. 428

Reinder Gerrits Hofman, wpl. + * Hallum , gruttersknecht,

22 jr.  OX,

Arr.Proc.Gen. Vriesland 13-3-1857:Diefstal

Overg. 19-3-1857

V.Proc.Gen. Vr. : 8 maanden eenzame opsluiting

18-4-1857 getransporteerd n.Huis v. Arrest Sneek

 

 

 

 

 

 

773-48-287 sig. 852

Reinder Gerrits Hofman

29 jr. OX, Soldaat 8e Reg.4e Comp. 2e Bet.Inf.

Krijgsraad 2-2-1864 : 2 jr. correctiestraf wegens diefstal en desertie.

uitspraak 15-2-1865 en vervallen verklaard van de militaire stand .In 19-1-1864 Bevel garnizoenscomm. Getransporteerd 14-3-1864 Huis v. Mil. Detentie te Leiden.

 

792-29-170

Reinder Hofman, * Stiens, wpl. Engeler, arbeider,

z.v. Tjisze en Maaike van Tuinen. 25 jr., OX,  LO:ja

Boete KG Berlikum 29-1-1870: 2 dg.voor Overtr. art. 475 in 3 V Wetboek v. strafrecht Menaldumadeel.

In off. justitie Leeuw. 10-6-1870

 

773-43-354

Reinder Hofman,

27 jaar, OX, soldaat 8e reg., 4e Comp.,2e bat.

In op bevel Garn.Comm. wegens dronkenschap.

14 dagen provoost om de dag water en brood en gesloten cel.

 

773-41-246

Reinder Hofman (idem)

In 7-10-1862 Bevel Garn.Comm. wegens straatschenderij door het inslaan van een glasruit in een Publiek Huis: 4 dg. Provoost.

 

822 gev.nr. 192

Rintje Reinders Hofman, * 20-9-1795. Arbeider wpl. Hallum. Misdaad wegens plegen van diefstal van vee uit het land alsmede van diefstal gepleegd bij nacht door meer dan 1 persoon (de ander geen familie). Vonnis bij arrest Hof van Ass. van Vriesland 10-11-1823, gecondemneerd tot Tuchthuisstraf voor den tijd van achttien (18)maanden. Overleden in het Tuchthuis op 27-1-1825.

 

819-52-282

Roelofje Hendriks Hofman (alias Poepe oele)

68 jaar. In 21-11-1814 Hof v. Assisi Groningen

Aanw. bij samenrotting (samenscholing met geweld in groepsverband). 4 jr. Tuchthuis.

Overleden 2-9-1815 in de gevangenis.

 

855-66-394

Sake Hofman, * Lieuwsens, wpl.: Morra,arbeider

z.v. Cornelis en Rinske Bokma.  23 jr. OX, Lo: nee,

Vonnis AR Leeuw 27-3-1886: 8 dagen wegens mishandeling

 

827-geen-3

Sijtie Gratses Hofman, * 10-5-1817.Wpl.:Nes

Vonnis RB Leeuw. 1-11-1837: 8 dg. Wegens beleedegende woorden.

 

 

 

825-geen-119

Sijbrigje Johannes Hofman, * 6-11-1799 arbeidster te Dokkum

Vonnis RB Leeuw 22-6-1833 mishandeling: 8 dagen

In 2-7-1833.

 

Tuchthuis Leeuwarden boek 821 gev.nr. 2553.

Sjirk Pieters Hofman, arbeider, geen leeftijd ingevuld. Ingebracht 21-6-1822 op order Rechtb. te Leeuwarden, voor slordig en onbetamelijk gedrag.

Provisionele gevangenzetting voor de tijd van 1 jaar.

 

820-2054 geen blznr.

Sierk Pieters Hofman, arbeider.

Ing. 25-1-1821 Rechtbank 1e aanleg Leeuw.

Misbruik van sterken drank.

Opsluiting in een verbeterhuis voor provissioneel: 1 jaar.

 

890-27-157

Sjoerd Hofman, * Dockum 4-7-1881, Wpl. Leeuw.,arbeider

z.v. Gerrit en Antje Visser. OX, 15 jr. Lo;ja

Vonnis KG Leeuw. 22-4-1896. Pol.overtr. ¦ 3,00 boete/ 1 dg. verv.hechtenis. In 16-7-1896.

 

770-22-341

Sjoerd Hofman (geen verdere geg.*/ouders)

Krijgsraad v. Friesland: 2-12-1847: Desertie

Straf: 3 weken detentie en 8 dg. cachot met om de andere dag water en brood. In op bevel fungerend plaats. majoor 16-8-1846

Ontslagen 31-12-1847

--------------------------------------------------------------

700-25-1797 Controle Register

Steven Boelkes Hofman * 14-6-1826 Bonda

z.v. Boelke en Anna Post

 

790-14-79 HvB,Leeuwarden

Steven Hofman ,* en wpl Bon bij Hannover, Duitsland arbeider,

zv. Boeleke Hofman en van Anna Post 41 jaar, X. spreekt Hollands,  Ger. Ingebracht 3-8-1877 op bevel van proc.Gen. v. Groningen om naar het huis van Correctie te Hoorn overgebracht te worden voor 3 jaren. Getransp. op 8-8-1866 n. Hoorn.

------------------------------------------------------Strafgevangenis te Sneek 1888-1922 boek 1219 blz. 10 gev. nr. 60. Theodoor Hofman. Sigarenmaker geboren 2-3-1858 Nordena Duitsland. Nat. Duitser, zoon van Theodoor Hofman en Francisca Schouw....RK, L.O. genoten. 1,68 m, donker haar en baard blond. Spreekt Duits. Vonnis Rechtbank Leeuwarden 28-2-1888. Diefstal 14 dagen. Ingebracht 11-3-1888 te Sneek, vrijgelaten 25-3-1888.

------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

1184-84-504

Tjeerd Hofman, arb. * 1-1-1862 Lippenhuizen

z.v. Freek H. en Antje Grafstra.

X, Lo:ja, 31 jr, V RB H'veen 11-8-1893 dronkenschap 2 dgn.

 

930-24-850

 

Tjipke Jarings Hofman, * 4-3-1846 Berlikum, arbeider

z.n. Jaring en Trijntje Schiphof. Wdn.,Ger., 47 jaar, LO: ja.

Vonnis RB Leeuwarden 3-12-1892 14 dg. v. stroperij

 

894-69-1949

Tjitse Hofman, * 10-2-1885 Stiens, wpl. Jelsum, arbeider,

z.v. Klaas en Grietje Bruinsma. OX, NH, Lo:ja, 15 jaar

V. KG Leeuw: 12-6-1900: overtreding jachtwet: 1 dg.

In 18-10-1900

 

892-26-155

Tjitse Hofman, * 20-10-1876 Stiens, arbeider, 

z.v. Reinder en Trijntje Dijkstra. 21 jr. OX, NH, Lo:ja

KG Leeuw. 30-11-1897: burengevecht 3 dg.

 

931-84-502

Tjitse Hofman (idem) OX, 20 jaar.

Vonnis RB Leeuw. 30-9-1896 : 5 dg. wegens mishandeling.

In 26-10-1896

 

823 nr. 19 2e deel

Willem Dirks Hofman, * 15-12-1783, wpl. Rinkum, Guardenier

Bij vonnis RB 1e A. Leeuw. 6-11-1824 gecondemneerd tot 14 dg. correctie. Ontslag 15-12-1824.

 

1150-6-747

Willem Frederik Hofman, arb., * 30-5-1842 Amsterdam

zn. van Johan Christiaan H X Cornelia Blesgraef

OX; 44 jaar; LO:ja

V 7-9-1888 AR H'veen Bedelarij: 12 dagen

 

1144-43-214 Reg.voorlopig aangehouden H'veen.

Willem Frederik Hofman  *30-5-1842 Amsterdam, arbeider

Zwerver en bedelaar 3-9-1888 H'veen

 

1123-62-361

Willem Thijs Hofman, * Haulere Duitsland Wpl. Haule, arbeider,

z.v. Thijs Hofman en Neeltje Koops Lijsten. 30 jr. OX, Lo:ja

Vonnis KG Bzg 23-1-1886 Het jagen zonder akte en op anders grond zonder vergunning  8 dg. cel. In 31-5-1886 H'v.

 

 

 

 

 

 

1154-85-511 zelfde als: 

Willem Thijzes Hofman * 5-11-1856 Haule,landbouwer

zn van Thijs en Trijntje Lijster.

Zonder toestemming veen op een anders weiland: 3 dg.

V: KG Bzg. 3-6-1893

 

1154-84-50

5 idem

V KG Bzg: 3-6-1893

Zonder toestemming veen op een anders weiland: 2 dg.

 

1154-73-436 KG H'veen 4-8-1893

Het vervoeren van wild 14 dg. na sluiting der jacht: 3 dg.

 

1154-72-429

V KG H'veen 4-8-1893

Het zich met wildstrikken in het veld buiten openbare wegen en voetpaden bevinden: 3 dg.

 

1150-4-735

Willem Thijs Hofman * 5-11-1855 Haule, landbouwer

z.v. Thijs Hofman en Neeltje Boonstra (moeder heeft hier andere naam!) X, Prot. Lo: ja, 32 jaar

Vonnis 28-2-1887 KG Bzg 7 dg. "Zich in de nacht bevindend in het land met een geladen geweer".

 

1107-52-3310

Wobbe Baukes Hofman, *Drachten, arbeider

z.v. Bauke en Romkjen Wobbes. O:blauw, H: blond, kan niet schrijven.

Vonnis KG Bzwg. 11-7-1863: 1 dag Overtreding politiewet

Ing. 2-3-1864 (komend van (wpl) Drachten.

 

1155-55-526

Zweitze Hof(f)man , * 14-7-1865 Drachten, timmerman,

Vonnis 4-8-1894 KG Bzg: 2 dg :dronkenschap

 

1155-55-529

Zweitze Hof(f)man , * 14-7-1865 Drachten, timmerman,z.v. Albert H. en Vroukje Hijlkema. OX, Prot., Lo:ja, 24 jr. zwart haar en blauwe ogen.

Vonnis 22-9-1894 KG Bzg.: 3 dg. :dronkenschap openbare weg

 

1173-17-234

Zweitze Hofman, * 14-7-1865 Drachten, timmerman

zn. v. Albert en Vroukje Hijlkema,

OX, Prot. LO:ja, 27 jaar

AR H'veen 2-6-1892: 14 dagen wegens mishandeling.