Home Pagina
Terug naar uitleg gevangenisboeken: Gevangenisboeken van Friesland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

IDSZINGA Idzinga, Idsinga

902-97-605 + 902-18-133 en 902-16-121 + 903-112-573

Pietje Idsinga, * 15-10-1856 Dronrijp, wpl. Leeuw.werkvrouw

(verlaten vrouw van T.M. Faber) dr.v. Frans en Jeltje Draaisma

Vonnis KG Leeuw.17-12-1906: 1 dag weg.Openbare dronkenschap. Opneming 17-9-1907.

 

795-18-105

Pieter Dirks Idzinga, * Tietjerk, visser

z.v. Dirk Pieter en Hyltje Klaver . 27 jaar, X, Geref., LO:nee.

KG Bergum 22-4-1863: 2 dg. voor overtreding art. 19-9-40-41d-45a-47-43 de Wet van 13-6-1857 jacht en visserij.

In OvJ Leeuw 5-1-1874.

796-8-43 (idem) zelfde overtreding. KG Bergum 4-10-1874: 5 dg. In O.v.J.Leeuw: 4-2-1875.

797-11-65 idem (30 jaar)

KG Bergum 29-9-1874: 5 dg.

797-3-17 (idem) (30 jaar)

KG Bergum 29-9-1875: 7 dagen

In 24-2-1876.

795-48-283

Pieter Dirks Idsinga, 27 jaar , visser wpl. Rijperhas (?)

z.v. Dirk Pieters en Hielkje Jans Klaver.

Ger., LO:nee, X.

Vonnis KG Bergum 30-10-1873: 1 dg. v. overtreding jagt en visserijwet (art. 2 en 40 der wet van 18-6-1857) Boete 3,-

O.v.J. Leeuw 13-4-1874.

795-39-230

Jan Idsinga * Oudkerk, wpl. Leeuw., arbeider

z.v. Dirk en Hielkje Jans Klaver. 19 jaar, Geref., LO:nee.

Vonnis KG Leeuw 18-11-1873: 2 dg. i.v.m. overtreding art. adI en ad II bij art. 22 der verord. op het leggen der schepen en op de scheepsvaart in de Gev. Leeuwarden d.d. 27-9-1860.

In 1-3-1874.

 

 

 

 

798-78-466

Anne Jans Idsinga, * Tsummarum, wpl. Oude Woude, timmerman.

z.v. Jan en Idsje Plekker. 31 jaar, OX, Geref. LO:ja

Vonnis KG Dokkum: 2 dagen overtr.art. 479 en 8v wetboek v. strafrecht

...gem. Kollumerland en Nieuw Kruisland. In KG Leeuw datum?