Kerkdocumenten van GoŽnga, Gauw en Offingawier;

Hervormde kerk 1667-1918

Gereformeerde kerk 1824-1975

 

 

Terug naar Hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de fotoís .

 

 

 

1 Kerkvoogdijrekeningboek, 1667-1811

(Incompleet)

 

2 Boelgoedsrekeningen-Fragment-1686

(documenten zwaar beschadigd )

 

3 Weesrekeningen, 1744-1783, 1825-1833

 

4 Kerkeraadshandelingen, 1731, 1797, 1813, 1817-1839

 

5 Doopboek, 1772-1854

 

6 Lidmatenboek, 1772-1918

 

7 Lidmatenboek deel 2, 1772-1918

 

8-Testament-S.Tj.Galtema-weduwe-Wiersma-1763

(Uittreksel te Leeuwarden betreffende een legaat aan de diaconie van Sneek en GoŽnga.)

(documenten zwaar beschadigd )

 

989 Doopboek 1721 - 29 maart 1772

 

990 Doopboek 28 juni 1772 - 29 september 1811

 

991 Trouwboek 3 mei 1772 - 17 maart 1811

 

 

Gereformeerde kerk 

 

Kerkraad

 

01-Notulen-1886-1888

(eerste bijeenkomsten Gereformeerde afscheidingsbeweging te GoŽnga)

 

02-Notulenboek-1888-1894

 

03-Notulenboek-1894-1901

 

04-Notulenboek-1901-1910

 

05-Notulenboek-1910-1922

 

06-Notulenboek-1922-1929

 

07-Notulenboek-1929-1933

 

08-Notulenboek-1933-1940

 

09-Notulenboek-1940-1947

 

10-Notulenboek-1947-1952

 

11-Notulenboek-1952-1955

 

12-Notulenboek-1955-1962

 

13-Ingekomen-stukken-1888-1947

 

14-Uitgaande-stukken-1889-1911

 

15-Grenzen-Goenga-Sijbrandaburen-1921-1930

(Betreft de regeling van de grenzen tussen de kerken)

 

16-Archief-kerkraad-1892-1930

( De inventaris van het Archief)

 

17-Notariele-akten-1889-1935

 

18-Doopboek-1824-1956

 

19-Lidmatenboek-1889-1899

 

20-Bevolkingsregister-1894-1910

(Afgegeven uittreksels)

 

21-Kerk-Gauw-1908

(Bestek en voorwaarden voor het bouwen deze kerk)

 

Diaconie

 

22-Verzekeringen van Onroerende goederen-1942-1955

 

23-Statistieken-armenzorg-1929-1941

 

24 t/m 29 Kasboeken voor de bedeling;

 

24-1900-1916

 

25-1916-1924

 

26-1923-1933

 

27-1934-1937

 

28-1937-1944

 

29-1944-1957

 

30-Kasboek-1893-1905

 

31-Kasboek-1925-1929

 

32-Kasboek-1935-1942

 

33-Spaarbankboekje-1921-1932

 

VerenigingíDe Kerkelijke Kasí

 

34-Notulenboek-bestuur-1889-1946

 

35-Statuten-vereniging-1894

 

36-Verzekering-onroerende-goederen-1896-1947

 

37-Kasboek-1888-1946

 

38-Kasboek-1949-1975

 

Zendingscommissie

 

39-Notulenboek-1892-1904

 

40-Notulenboek-1925-1944

 

41-Kasboek-1888-1927+1902-1924

 

 

Aanhangsel

 

42-Gedenkschrift, uitgegeven ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan

van de christelijke school te Gauw-1945

 

43-Kerkelijken strijd-1887

(De betekenis van de Kerkelijken strijd onzer dagen,

naar eigen ervaringen geschetst door A.Elshout Rzn)

 

44-Vijf-stellingen-1905

(betreffende leeringen, waarover in de Gereformeerde

Kerken van Nederland in de laatste jaren verschil gevallen is)

 

45-Keuze-Pejeti-1907

(Antwoord aan de broeders Zendelingen van Soemba

op hun schrijven inzakeĒKeuze PejetiĒ door J. J. van Alphen)

 

46-Gedenkschrift-1888-1938

(der Gereformeerde Kerk te GoŽnga c.a.)

 

47-Goederen-en-Fondsen-1881

(Reglement op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen

van de Hervormde gemeente te GoŽnga)