Kerkdocumenten van Hallum 1532-1958Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

 Terug naar hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s .

 

 

 

Invt. nr. 1 Register waarin: Sloten van rekeningen 1617-1652, lidmaten 1617-1630 en 1689, Overledenen 1617-1626, 1629, 1630 en 1634, Gedoopten 1617-1643, 1616-1653 en 1655, Getrouwden 1617-1639, Huwelijksgeboden 1617-1643, Kopie van een koopakte en reversaal van het Armhuis jaar 1617, Handelingen en Lidmaten 1630-1643, 1646-1689

 

Invt. nr. 2 Register waarin: Lidmaten 1689-1749, 1734-1772, Handelingen 1790-1792, 1797, 1808-1837, Verkiezingen van Kerkeraadsleden 1700-1837

 

Invt. nr. 3 Doopboek 1772-1812

 

Invt. nr. 4 Doopboek 1812-1852

 

Invt. nr. 5 Trouwboek 1772-1934

 

Invt. nr. 6 Lidmatenboek 1772-1934

 

Invt. nr. 7 Lidmatenboek 1772-1934

 

Invt. nr. 8 Kerkvoogdijrekeningboek 1674-1697

 

Invt. nr. 9 Kerkvoogdijrekeningboek 1694-1732

 

Invt. nr. 10 Kerkvoogdijrekeningboek 1732-1754 met voorin enige losse akten

 

Invt. nr. 11 Kerkvoogdijrekeningboek 1755-1785 een aantal losse bladen ontbreken

 

Invt. nr. 12 Kerkvoogdijrekeningboek 1797-1812

 

Invt. nr. 13 Kerkvoogdijrekeningboek 1813-1825

 

Invt. nr. 14 Kerkvoogdijrekeningboek 1826-1846

 

Invt. nr. 15 Kerkvoogdijrekeningboek 1848-1878

 

Invt. nr. 16 Contracten en andere losse stukken betreffende Kerk- en armvoogdij van Hallum 1663-1875

 

Invt. nr. 17 Administratie der bewaarschool Hallum 1862-1902 inliggend: Staten en Kwitanties over 1902

 

Invt. nr. 18 Administratie en Rekeningboek van gecommitteerde tot de slatting van de Hallumer Lange Vaart over de jaren 1815-1817

 

Invt. nr. 19 Contracten en andere losse stukken, waar een verband met de kerk en armvoogdij niet blijkt 1662-1865. Waaschijnlijk afkomstig uit de particuliere verzameling van Notaris Cannegieter, er worden in de aantekeningen jaartallen genoemd vanaf het jaar 1397 enz.

 

Invt. nr. 19 Grafschriften van Wanswerd, Hoogebeintum en Blija met als oudste jaartal 1532

 

Invt. nr. 186 Doopboek 9 Mei tot 18 December 1681

 

Invt. nr. 187 Doopboek 13 Mei 1683 tot 16 Juni 1709

 

Invt. nr. 188 Doopboek Mei 1772 tot 16 Juni 1812

 

Invt. nr. 189 Doopboek 16 Juni 1709 tot 20 April 1772

 

Invt. nr. 189 Trouwboek 23 Oktober 1796 tot 30 December 1810

 

Invt. nr. 190 Trouwboek 24 Februari 1656 tot Mei 1699

 

Invt. nr. 191 Trouwboek 31 Augustus 1699 tot 3 Augustus 1766

 

Invt. nr. 192 Trouwboek 14 September 1766 tot 3 Maart 1811

 

Invt. nr. 193 Trouwboek 31 Mei 1772 tot 3 Maart 1811

 

Invt. nr. 202 Doopsgezinde Gemeente Hijum later Hallum Lidmaten-1654-1670, 1701-1708, 1730, 1761-1810

 

Invt. nr. 203 Doopsgezinde Gemeente Hijum later Hallum Diverse losse stukken, 18e eeuw-1848