Home..

▪Index Provinciaal
 Bestuurlijk Archief

 
(276000) Familienamen uit Friesland, Nederland en daarbuiten)

Foto's van documenten uit de kerkarchieven van Friesland (ca. 300.000 pagina’s)
 

Onderofficieren en Minderen in Oost en West Indie

 

Musquetier kwartierstaat met 28-Generaties

 

Wolf van der Kwartierstaat met 13 Generaties


Schippers en  Veldwachters


Bedelaars , Kolonisten, Vondelingen en Wezen


Gevangenen


genealogy-yn-fryslan