Kerkdocumenten van Metslawier en Niawier 1658 – 1850

 

 Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten 

 

De Kerkdocumenten zijn niet in Tresoar aanwezig maar in het Streekarchief te Dokkum

 

 

Terug naar Hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s .

 

 

Toegang 27

 

634-Lidmaten, 1724-1726, 1740-1772

 

634-Benoeming van Ouderlingen en Diakenen, 1724-1726, 1740-1772

 

634-Trouwen-2 januari 1724 - 23 februari 1772

 

635-Doopboek, 2 januari 1724 - 1772

 

636-Doopboek Metslawier 3 mei 1772 - 10 november 1811

 

636-Doopboek Niawier 5 juli 1772 - 8 december 1811

 

637-Trouwboek Metslawier 30 augustus 1772 - 9 december 1810

 

637-Trouwboek Niawier 3 mei 1772 - 13 januari 1811

 

Toegang 28

 

538-Doopboek 1658 - 1665 en 1693 - 1723

 

538-Lidmatenboek 1658 - 1666, 1681 en 1685 - 1723

 

538-Trouwen, Dopen en Dopen op Belijdenis 1658 - 1666, 1681 en 1685 - 1723

 

538-Trouwboek 1658 - 1664 en 1693 - 1723

 

539-Doopboek  1724 - 1772

 

539-Doopboek Metslawier 1772 - 1811

 

539-Doopboek Niawier 1772 - 1811

 

539-Lidmaten 1724 - 1772

 

539-Lidmaten Metslawier 1772 - 1850

 

539-Lidmaten Niawier 1772 - 1850

 

539-Trouwboek 1724 - 1772

 

539-Trouwboek Metslawier 1772 - 1810

 

539-Trouwboek-Niawier-1772-1810