Kerkdocumenten van Minnertsga 1655-1882


Door de grote brand op 3 juni 1947 in de kerk zijn er heel veel archiefstukken verloren gegaan.

 

Voor nadere gegevenover deze brand klik hier

 

Terug naar hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

In invt. nr. 1, 2, 72 en 73 met alfabetisch register achterin

 

Via onderstaande hyperlinks komt u rechtstreeks bij de foto’s

 

Invt. nr. 1 Lidmatenboek-1772-1844

 

Invt. nr. 1 Trouwboek-1813-1839

 

Invt. nr. 2 Lidmatenboek-1808-1882

 

Invt. nr. 3 Diaconierekeningen-1724-1746

 

Invt. nr. 4 Diaconierekeningen-1788-1810

 

Invt. nr. 5 Kerkvoogdijrekeningen-1696-1732

 

Invt. nr. 6 Kerkvoogdijrekeningen-1732-1821

Hierin worden ook vermeld de ontvangsten voor de

Graven met de namen van de eigenaren.

 

Invt. nr. 72 Doopboek 7 jan. 1655 - 15 dec. 1771

 

Invt. nr. 72 Lidmatenboek-1655-1771

 

Invt. nr. 72 Trouwboek 28 jan. 165 5- 29 dec. 1771

 

Invt. nr. 73 Doopboek 2 februari 1772 - 1 maart 1812