Kerkdocumenten van Peins en Zweins 1653-1971

  

Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

 

 Terug naar Hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s.

 

Kerkeraad Peins

 

1 Notulenboek-1814-1817

 

1 Huwelijken-1772-1961

 

2 Notulenboek-1816-1889

 

3 Notulenboek-1890-1954

 

4 Ingekomen stukken-1888-1944

 

5 Inventaris van het archief-1944 met lijst van ingekomen stukken-1903-1918 en catalogus van de bibliotheek-1900

 

6 Plaatselijk reglement benoeming ouderlingen en diakenen en beroeping predikanten-1867, 1919 en 1929

 

7 Combinatie van de gemeente Peins-Zweins en Schalsum-1921, 1924 en 1948

 

8 Beroepsbrieven-1929, 1938 en 1941 en stembiljetten voor de beroeping van een predikant-1872

 

9 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten-1920-1950

 

10 Dopen-1772-1971

 

11 Dopen 1772-1817

 

11 Lidmaten-1772-1916

 

12 Dopen-1815-1970

 

13 Trouwen Peins en Zweins-1903-1971

 

14 Lidmaten 1772-1916

 

15 Lidmaten 1920-1971 (i.v.m. de vertrekdatums niet openbaar.)

 

16 Lidmaten 1925-1971 (i.v.m. de vertrekdatums niet openbaar.)

 

Diaconie Peins

 

17 Diaconiebezittingen-1895, 1915, 1926 en 1944

 

18 Rekeningboek-1863-1929

 

19 Rekeningboek-1930-1963

 

20 Kasboek 1952-1971

 

Kerkvoogdij en Armvoogdij Peins

 

21 Notulenboek-1897-1930

(Hierin ook afschriften en uitgegane stukken en begrotingen)

 

22 Notulenboek-1931-1971

 

23 Plaatselijk reglement op het beheer van de kerkelijke goederen-1882, 1932

 

24 Besluit van het Provinciaal College van Toezicht inzake het verzoek tot benoeming van een derde kerkvoogd-1873

 

25 Predikantstractement-1880, 1896 en 1938

 

26 Vaststelling van het Predikantstractement en toelagen daarop-1834-1947

 

27 Schuldbekentenis ten laste van de kerkvoogdij-1866

 

28 Spaarbankboekje-1916-1945

 

29 Koop en Verkoop van onroerende goederen-1891, 1892, 1947-1969

 

30 Huurcontracten van de pastorie en een perceel bouwland te Peins-1931

 

31 Herstel en restauratie van de kerk en toren-1864, 1865, 1898, 1899 en 1928

 

32 Missive van B. en W. van Franekeradeel inzake de voorwaarden voor de overdracht van de toren-1872

 

33 Bestek en voorwaarden voor het bouwen van een nieuwe pastoria-1928

 

34 Reglement voor de algemene begraafplaats te Peins-1916

 

35 Begrotingen-1865-1872

 

36 Rekeningboek van de kerk en armvoogdij-1737-1822

 

37 Rekeningboek van de kerk en armvoogdij-1822-1861

 

38 Rekeningboek van de kerk en armvoogdij-1862-1900

 

39 Rekeningboek van de kerk en armvoogdij-1901-1971

 

40 Floreenkohier van Peins-1858

 

41 Floreenkohier met aantekeningen betreffende de omslag over de florenen-1852-1861

 

42 Register met aantekeningen van de bedragen van de hoofdelijke omslag-1934-1939

 

Kerkeraad Zweins

 

43 Dopen-1772-1971

 

44 Dopen-1812-1973

 

45 Trouwen-1772-1973

 

46 Lidmaten-1772-1936

 

47 Lidmaten-1772-1922

 

48 Lidmaten 1916-1971 Contra boek (i.v.m. de vertrekdatums niet openbaar.)

 

49 Lidmaten 1925-1971 (i.v.m. de vertrekdatums niet openbaar.)

 

Diaconie Zweins

 

50 Inventarissen van de diaconiegoederen-1867-1944

 

51 Rekeningboek-1863-1925

 

52 Rekeningboek-1926-1971

 

53 Kasboek 1939-1971

 

Kerkvoogdij Zweins

 

54 Notulenboek-1881-1942

 

55 Missive van B. en W. van Franekeradeel betreffende de omheining van begraafplaatsen-1876

 

56 Rekeningboek-1653-1757  (achterin het boek Schooldienaren)

 

57 Rekeningboek-1757-1860

 

58 Rekeningboek-1861-1880

 

59 Rekeningboek-1880-1954

 

60 Rekeningboek 1954-1971

 

61 Rekeningboek 1963-1971

 

62 Kwitanties-1746-1785 en enkele stukken betreffende belastingen-1874, 1934

 

63 Lijst van predikanten van Peins en Zweins-1600-1884

 

242 Betaalde grondpacht der pastorie-1747-1766

 

242 Dopen-1682-1772

 

242 Lidmaten-1698-1767

 

242 Overlijden-1699-1735

 

242 Predikanten sedert de Hervorming tot-1805

 

242 Diaconierekeningen van Peins-1684-1781

 

242 Trouwen te Peins-1699-1771

 

243 Dopen van Peins-1772-1811

 

244 Trouwen van Peins-1772-1810

 

245 Dopen van Zweins-1773-1811

 

246 Trouwen van Zweins-1772-1810