Kerkdocumenten van Schalsum 1636-1971

 en tot 1758 ook Boer

 

 Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

 

Terug naar Hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s .

 

Kerkeraad

 

1 Handelingen 1817-1878

 

1 Notulen 1870-1878

 

1 Trouwen 1772-1860

 

2 Notulen 1879-1930

 

3 Notulen 1930-1970

 

4 Dopen 1636-1772

 

4 Lidmaten 1636-1772

 

4 Diaconie Rekeningenboek 1636-1772

 

4 Trouwen 1636-1772

 

5 Dopen 1772-1960

 

6 Dopen 1772-1890

 

6 Lidmaten 1772-1890

 

7 Dopen 1892-1969

 

7 Huwelijken 1936-1971

 

8 Dopen 1962-1969

 

9 Lidmaten 1772-1920

 

9 Huwelijken 1830-1860

 

10 Huwelijken 1937-1940

 

11 Lidmaten 1894-1971

 

12 Lidmaten 1925-1971

(i.v.m. vermelding vertrek data na 1935 niet openbaar)

 

13 Notulen van de Kerkeraad als college van toezicht op het beheer der kerkelijke goederen 1881-1959

 

 

Diakonie

 

14 Notulen 1840-1882 met jaarrekeningen

 

15 Rekeningboek 1825-1827

 

16 Rekeningboek ontvangsten 1857-1893

 

16 Rekeningboek uitgaven 1857-1893

 

17 Rekeningboek 1895-1971

 

 

Kerkvoogdij

 

18 Notulen 1880-1941

 

19 Register van de hoofdelijke omslag 1963-1966

 

20 Grafregister ca. 1870

 

21 Rekeningenboek 1890-1947

 

22 Rekeningenboek 1948-1955

 

23 Rekeningenboek 1956-1964

 

24 Rekeningenboek 1954-1971

 

25 Kasboek 1926-1945

 

26 Jaarverslagen van de vrouwenvereniging “Helpt Elkander”1960-1968

 Opgericht in 1933

 

254 Dopen 12 september 1773 - 22 maart 1812

 

254-a Dopen 1740 tot en met 1771

 

255 Trouwen 17 mei 1772 - 23 december 1810

 

255-a Trouwen 1738-1771