Hervormde Kerkdocumenten Scharnegoutum en LoŽnga 1645-1967

Gereformeerde Kerkdocumenten Scharnegoutum 1867-1970

 

 Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

 

Terug naar Hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de fotoís .

 

 

Deel 1= Hervormde kerk

 

Kerkeraad;

 

1-Notulen 1817-1852

 

2-Notulen 1852-1868

 

3-Notulen 1868-1887

 

4-Notulen 1887-1928

 

5-Notulen 1929-1948

(openbaar tot en met 1937)

 

6-Notulen 1948-1959

 

7-Notulen 1960-1967

 

8-Doopboek 1772-1852

 

9-Doopboek 1812-1841

 

10-Lidmatenboek 1773-1865

 

11-Lidmatenboek 1773-1895

 

12-Lidmatenboek 1866-1884

 

13-Lidmatenboek 1883-1897

 

14-Lidmatenboek 1896-1850

(Niet openbaar i.v.m. dat diverse vertrekdatums na 1937 zijn)

 

15-Trouwboek 1772-1956

(openbaar tot en met 1937)

 

16-Inventaris van het kerkeraadsarchief aangelegd in 1868

 

17-Register van floreenplichtigen 1858

 

18-Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1797-1858

(Hierbij is een inventaris van de stukken)

 

19-Plaatselijke reglementen, 1867, 1882, 1902, 1922 en 1931

( tevens Lijsten van stemgerechtigde leden 1940-1950, en een verslag van de schriftelijke kerkvisitatie 1939-deze zijn niet openbaar)

 

20-Synodalia 1927-1947

(openbaar tot en met 1937)

 

Diaconie;

 

21-Rekeningboek van de Diaconie 1837-1875

 

22-Rekeningboek van de Diaconie 1876-1939

(openbaar tot en met 1937)

 

23-Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1937-1952

(openbaar tot en met 1937)

 

Kerkvoogdij;

 

24-Notulen 1871-1888

 

25-Notulen 1889-1929

 

26-Notulen 1931-1938

(openbaar tot en met 1937)

 

27-Rekeningboek 1671-1711

(Zeer zwak aan de voorzijde ontbreken enkele bladen. Hierin ook verkiezingen van kerkvoogden en ďDijksreisersĒen besluiten van kerkvoogden; contracten, kwitanties en aantekeningen betreffende de huur van kerkelanden, 1699, 1706-1709; stukken betreffende het herstel van de kerktoren, 1689; staten van vorderingen en verhuurde landen, 1709; diverse akten en aantekeningen, meest in kopie)

 

28-Rekeningboek 1711-1737

( zeer zwak de jaartallen staan door elkaar heen, hierin ook de condities voor de verhuur van kerkelanden, 1721)

 

29-Rekeningboek 1737-1762

 

30-Rekeningboek 1762-1814

(Hierin ook staten van kerkelijke goederen en inkomsten; schuldbekentenis van ds. J. Hempenius, 1796; akte van ruil van een graf met dezelfde; register van graven op het kerkhof, 1766. Kopie vanrekening 1813-1814)

 

31-Rekeningboek 1814-1824

(Hierin ook een staat van inkomsten, 1817; staat van effecten, 1845; overzichten van de kerkelijke administratie, 1674-1814; staat van kerkgoederen, 1797; inventaris van oude stukken 1645-1861)

 

31-b Graven en plattegrond van de kerk

(grafregister, 1817; aantekeningen over de graven uit de kerkboeken, 1681-1805 opgemaakt in 1861; schets van de graven uit de kerkboeken, 1861; plattegrond van de oude kerk, 1861.)

 

32-Rekeningboek 1869-1913

 

33-Kasboek 1893-1915

 

34-Kasboek 1925-1932

 

35-Register betreffende de verhuring van zitplaatsen 1916-1924

 

36-Rekeningboek van de Brandspuitbeurs (fonds) 1797-1918

(Hierin ook enige losse kwitanties 1916-1926)

 

37-Kasboek van de afvoer van faecaliŽn 1881-1891

 

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken;

 

38- jaar 1934

 

39- jaar 1935

 

40- jaar 1936

 

41- jaar 1937

 

42- jaar 1938

 

43 jaar 1939

 

44- jaar 1940

 

45- jaar 1941

 

46- jaar 1942 tot en met 1946

 

47- jaar 1947

 

48- jaar 1948

 

49- jaar 1949

 

50-Leggers en stukken betreffende de pastoralia 1781-1952

(openbaar tot en met 1937)

 

51-Stukken betreffende de financiŽle administratie 1930-1942

(openbaar tot en met 1937)

 

52-Omslag betreffende huurcontracten en dergelijke 1947-1962

 

53-Stukken betreffende de kerkbouw en restauratie

(openbaar tot en met 1937)

 

54-Losse stukken en drukwerken 1645, 1736-1927

 

 

55-Losse stukken en drukwerken 1645, 1736-1747, 1774, 1785-1837, 1849-1886, 1897-1918

 

56-Losse stukken en drukwerken 1831, 1923-1961

(openbaar tot en met 1937)

 

57-Rekeningen 1828-1868

 

58-Een gedrukt Wetboek en kerkorde voor de ď Herformde Kerk in Vriesland ď 1806; Wetten en reglementen voor de kerkdienst 1817 (deze is niet gefotografeerd)

 

1012-Doopboek 16 juni 1737 - 6 maart 1774

 

1012-Trouwboek 15 mei 1738 - 20 februari 1774

 

1013-Doopboek 17 mei 1772 - 26 januari 1812

 

1014-Trouwboek 5 juli 1772 - 28 oktober 1810

 

Deel 2 = Gereformeerde Kerk

 

Kerkeraad;

 

1-Notulenboek 1926-1938

 

2-Notulenboek 1938-1948

 

3-Notulenboek 1949-1955

 

4-Notulenboek 1955-1964

 

5-Notulenboek van de gemeentevergaderingen 1932-1959

 

6-Doopboek 1867-1958

 

7-Lidmatenboek 1882-1932

 

8-Lidmatenboek aangelegd in 1929, bijgehouden tot 1961.

Door dat de jaartallen van vertrek na 1937 vermeld staan is dit document niet openbaar.

 

9-Lidmaat op Belijdenis des Geloofs 1911-1959

 

9-Doopboek 1911-1959

 

9-Lidmaatschap opgezegd of afgesneden of geschrapt 1911-1952

 

9-Ingekomen Lidmaten 1911-1958

 

9-Vertrokken Lidmaten 1911-1958

 

9-Overledenen 1911-1957

 

9-Huwelijken 1911-1958

 

Diaconie

 

10-Kasboek 1920-1952

(Achterin: aantekeningen betreffende de verhuur van huizen, eigendom van de Diaconie)

 

11-Kas-Bank- en Giroboek 1932-1970

(Achterin: aantekeningen betreffende de verhuur van huizen, eigendom van de Diaconie 1932-1963

 

Commissie van Beheer

 

12-Notulenboek 1952-1963