Kerkdocumenten van de gecombineerde Hervormde gemeente;

 Tjerkgaast, Doniaga, Sint Nicolaasga, Idskenhuizen en Legemeer=Langweer 1613-1936

 

En de Rooms-Katholieke Parochie van Sint Nicolaasga

(tot 1835 was de R. K. kerk “op de heide”. In dat jaar is de nieuwe kerk te Sint Nicolaasga in gebruik genomen.)

 

 

Pas op in de DTB nrs. 171 t/m 179 staan veel gegevens door elkaar

 

 

Terug naar hoofdindex Kerkdocumenten

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s .

 

1 Doopboek van Tjerkgaast 1812-1916

 

1-a Contra Doopboek van Idskenhuizen en Legemeer 1772-1812

 

2 Trouwboek van Sint Nicolaasga 1773-1810

 

3 Lidmatenboek 1763-1852.

 

4 Reglement van de vergadering van kerkvoogden der gecombineerde Hervormde Gemeente te Tjerkgaast, Idskenhuizen, Legemeer, St. Nicolaasga en Doniaga 1902

 

5 Kasboek der kerkvoogdij van Tjerkgaast, 1858-1930

 

6 Grafregister van Tjerkgaast 1842-1936

 

7 Grafregister van Tjerkgaast 1842-1936

 

8 Grafregister van Tjerkgaast 1842-1936.

 

9 Losse stukken van de kerkvoogdij 1866-1912

 

171 Dopen, Lidmaten, Trouwen-1613-1687

( in dit boek de dopen, lidmaten, trouwen van de vijf dorpen ieder afzonderlijk, ook  afrekeningen van de Diaconie, Kerkvoogdij en Armvoogdij ook een extract van een testament van A. Solcama secretaris van Wonseradeel)

 

172 Lidmaten, Dopen, Trouwen-1662-1737

( in dit boek de dopen, lidmaten, trouwen van de vijf dorpen ieder afzonderlijk, ook  afrekeningen van de Diaconie en Kerkvoogdij )

 

173 Doopboek, 17 maart 1737 - 22 maart 1772

( hierbij een los katern uit een ander boek met gedoopten van 1700 tot januari 1737)

 

174 Doopboek 1772-1812

(Dopen Tjerkgaast 21 augustus 1772 tot 26 januari 1812, Dopen Idskenhuizen en Legemaar van 31 mei 1772 tot 16 februari 1812, Dopen St. Nicolaasga en Doniaga van 6 september 1772 tot 19 januari 1812)

 

175 Doopboek van Sint Nicolaasga en Doniaga-19 augustus 1772 - 13 oktober 1811

 

176 Trouwboek van Tjerkgaast, Idskenhuizen, Sint Nicolaasga en Doniaga-1772-1811

( Tjerkgaast 24 mei 1772-26 maart 1811, Idskenhuizen 4 oktober 1772-22 mei 1809, Sint Nicolaasga en Doniaga 4 april 1773-3 juni 1810)

 

177 Trouwboek van Idskenhuizen en Legemeer, 20 september1772 - 22 mei 1809

 

178 Sint Nicolaasga R.K. 1715-1780

 

179 Sint Nicolaasga R. K.  Register met Dopen, Trouwen en Overledenen-1766-1812

(Dopen 31 december 1766 – 30 april 1812, Trouwen 11 november 1766 – 3 mei 1811 en Overledenen 12 februari 1780 – 31 maart 1812

 

Invt

. nr. 725 Doopboek van Tjerkgaast 21 augustus 1772 tot 26 januari 1812, dit boek bevind zich in het kerkarchief van Sloten

 

Invt. nr. 726 Trouwboek 24 mei 1772 tot 26 maart 1811, dit boek bevind zich in het kerkarchief van Sloten