Kerkdocumenten van Tzum 1634-1909

 

 Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

 

Terug naar Hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s .

 

1 Register waarin :

-Lidmaten 1645-1675, 1684-1724, 1729-1737, 1767-1772.

-Handelingen van de Kerkeraad 1721-1724, 1736, 1742, 1780-1781, 1790, 1815-1886

-Kerkeraadsverkiezingen 1767-1803

 

2 Doopboek 1813-1847

 

3 Doopboek 1813-1886

 

4 Lidmatenboek 1772-1883

 

5 Lidmatenboek 1772-1886

 

6 Stukken betreffende lidmaatschap. doop en huwelijk 1821-1909

 

7 Stukken ontvangen van de Algemene Synode en de Algemene Synodale Commissie 1816-1873

 

8 Stukken ontvangen van de Kerkelijke Commissie, de Provinciale Synode, het Provinciaal Kerkbestuur en het Provinciaal College van Toezicht, 1797-1872

 

9 Stukken ontvangen van het classicaal bestuur van Franeker, 1797-1872

 

10 Stukken ontvangen van de regering, 1816-1850

(Hierbij kopie-adres aan de Tweede Kamer in 1851)

 

11 Stukken betreffende verkiezing en beroep van predikanten, 1804-1881

 

12 Diverse losse stukken betreffende de kerkeraad, 1797-1882

 

13  Het boek der kerkorde....voor de Hervormde Kerk in Vriesland, 1806

 

14 Diverse drukwerken, 1808-1871

 

15 Rekeningen der Diaconie, 1722-1791

(voorin een staat van de goederen, 1722 en aan de keerzijde (achterin) stukken betreffende geldlening en verhuur 1735-1791)

 

16 Rekeningen der Diaconie, 1792-1840

( aan de keerzijde (achterin) huurcontracten, 1794-1801, staten van goederen e.d., 1796-1816; diverse akten, 1800, 1802; rekeningen van het fonds ter instandhouding van de diaconie, 1832-1838)

 

17 Rekeningen der Diaconie, 1841-1862

(Achterin een staat van staatsschuldobligaties, ca. 1850)

 

18 Stukken betreffende bezittingen en inkomsten der diaconie, 1650-1847

 

19 Stukken betreffende het onderhoud der armen, 1681-1853

 

20 Diverse stukken betreffende de diaconie, 1720-1853

 

21 Stukken betreffende bezittingen en inkomsten der kerkvoogdij, 1823-1898

 

22 Andere stukken betreffende de kerkvoogdij, 1823-1898

 

23 Ingekomen en minuten van verzonden stukken betreffende de pastoriegoederen en -inkomsten, 1746-1886

 

24 Bewijzen van inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld van de pastorie, 1815-1842

 

25 Andere stukken betreffende de pastoriegoederen en -inkomsten, 1799-1885

 

26 Reversaal van een huis te Tzum, niet onder te brenegen, 1665

 

27 Rekeningboek van de kerkvoogdij, 1634-1726

 

28 Rekeningboek van de kerkvoogdij, 1727-1787

 

29 Rekeningboek van de kerkvoogdij, 1788-1825

(achterin Grondpachten, Eeuwige Renten en Obligaties)

 

30 Rekeningboek van de kerkvoogdij, 1826-1851

 

31 Rekeningboek van de kerkvoogdij, 1852-1881

 

32 Rekeningboek der armvoogdij, 1826-1852

 

256 Doopboek 27 juli 1645 - 1 maart 1772

 

256 Trouwboek 14 september 1645 - 5 april 1772

 

257 Doopboek 3 mei 1772 - 1 maart 1812

 

258 Trouwboek 24 mei 1772 - 1 januari 1811

 

259 Diverse losse stukken, 1730-1883

(van dopen en huwelijken)