Kerkdocumenten van Wolvega, Nijelamer, Nijeholtwolde en Sonnega 1633-1966

 

Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

 

 

Terug naar hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s .

 

 

Invt. nr. 1 Notulen Kerkeraad 1761-1835

 

Invt. nr. 2 Notulen Kerkeraad 1774-1803 betreft bijlagen bij de notulen invt. nr. 1

 

Invt. nr. 3 Notulen Kerkeraad 1836-1898

 

Invt. nr. 3 Collecten Kerkeraad 1884-1896

 

Invt. nr. 4 Notulen Kerkeraad 1898-1926

 

Invt. nr. 5 Kerkeraad, Ingekomen stukken 1815-1846, de nummers 1-131

 

Invt. nr. 6 Kerkeraad, Ingekomen stukken 1841-1871 de nummers 132-394

 

Invt. nr. 7 Kerkeraad, Ingekomen stukken 1875-1871 de nummers 394-660 ook lijsten met Stemgerechtigde Ledematen 1898-1899

 

Invt. nr. 8 Ingekomen stukken Kerkeraad 1904-1922 met foto's, brieven en een brochure van het Sanatorium ter bestrijding van de Tuberculose "Zonnegloren" te Soestduinen (Utrecht)

 

Invt. nr. 9 Ingekomen stukken van de Kerkeraad 1917-1925

 

Invt. nr. 10 Ingekomen stukken van de Kerkeraad 1925-1934

 

Invt. nr. 11 Ingekomen stukken van de Kerkeraad 1931-1940

 

Invt. nr. 12 Ingekomen stukken van de Kerkeraad 1940-1948

 

Invt. nr. 13 Ingekomen stukken van de Kerkeraad 1948-1951

 

Invt. nr. 14 Doopboek 1812-1826

 

Invt. nr. 15 Doopboek 1826-1878

 

Invt. nr. 16 Doopboek 1878-1958

 

Invt. nr. 17 Lidmatenboek 1688-1772

 

Invt. nr. 17a Bijlage in het Lidmatenboek, Aantekeningen van verandering in de Kerkeraad  1689-1823

 

Invt. nr. 18 Lidmatenboek 1772-1868

 

Invt. nr. 18a Bijlage in het Lidmatenboek, Lidmaten in het najaar van 1836 opgemaakt

 

Invt. nr. 18b Bijlage in het Lidmatenboek, Lidmaten in 1774 opgemaakt

 

Invt. nr. 19 Lidmatenboek 1867-1892

 

Invt. nr. 20 Contra Lidmatenboek 1772-1866

 

Invt. nr. 21 Contra Lidmatenboek 1867-1895

 

Invt. nr. 22 Contra Lidmatenboek 1894-1958

 

Invt. nr. 23 Kerkeraad: Lijst van floreenplichtigen, 1861, inzake predikantsberoeping en lijsten van stemgerechtigden, 1896-1916, 1921, 1942

 

Invt. nr. 24 Contra Trouwboek 1772-1842

 

Invt. nr. 25 Contra Trouwboek 1894-1958

 

Invt. nr. 26 en 27 Diaconie: Notulen, plannen, rapporten e.d., 1695-1835, invt. nr. 27 Ingekomen stukken 1684-1804

 

Invt. nr. 28 Diaconierekeningen van Nijelamer en Nijeholtwolde 1713-1742

 

Invt. nr. 29 Diaconierekeningen van Nijelamer en Nijeholtwolde 1763-1799

 

Invt. nr. 30 Diaconierekeningen van Wolvega 1677-1706

 

Invt. nr. 31 Diaconierekeningen van Wolvega 1706-1727

 

Invt. nr. 32 Diaconierekeningen van Wolvega 1727-1749

 

Invt. nr. 33 Diaconierekeningen van Wolvega 1790-1806

 

Invt. nr. 34 Diaconierekeningen van Wolvega 1806-1822

 

Invt. nr. 35 Diaconierekeningen van Wolvega 1822-1860

 

Invt. nr. 36 Diaconierekeningen van Wolvega 1823-1840

 

Invt. nr. 37 Diaconierekeningen van Wolvega 1875-1909

 

Invt. nr. 38 Diaconie Jaarrekeningen, 1894-1940, 1953

 

Invt. nr. 39 Diaconie Kasboekjes 1932-1935

 

Invt. nr. 40 Diaconie Kwitanties (1780)-1836

 

Invt. nr. 41 Diaconie Kwitanties 1835-1851

 

Invt. nr. 42 Diaconie Collecteboekjes 1830-1842, 1851

 

Invt. nr. 43 Diaconiegoederen 1886-1904

 

Invt. nr. 44 Diaconiegoederen 1905, 1909 en 1940

 

Invt. nr. 45 Diaconie, Pacht en Huurcontracten 1910-1961

 

Invt. nr. 46 Diaconieinschrijvingen in het Grootbeok, 1891, 1916 en hypothecaire inschrijving 1928

 

Invt. nr. 47 Diaconie, Legaten en testamentaire beschikkingen 1639-1957

 

Invt. nr. 48 Kerkeraadsfonds het rekeningboek van 1894

 

Invt. nr. 49 Boelgoedboek van 1743 en 1745 hierin ook verhuringen van eigendommen 1744-1752

 

Invt. nr. 50 Bestek en Tekening van de uitbreiding der Nederlandsch Hervormde Kerk te Wolvega 12-10-1938 en Archiefinventarissen 1894 en 1966

 

Invt. nr. 51 Kerkvoogdij, Schuldbekentenissen 1957

 

Invt. nr. 52 Kerkvoogdij,  Een akte van transport 1936

 

Invt. nr. 53 Jaarrekeningen Pastorie goederen 1729-1778, deze staan onder het gezamenlijk beheer der kerkvoogdijen van Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde, dit boek staat niet op zijn plaats en is of verloren gegaan of verkeerd opgeruimd.

 

De Inventarisnummers 54 tot en met 64 staan onder het gezamelijke beheer der kerkvoogdijen van Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde.

 

Invt. nr. 54 Jaarrekeningen Pastoriegoederen 1780-1810

 

Invt. nr. 55 Jaarrekeningen Pastoriegoederen 1810-1836

 

Invt. nr. 56 Jaarrekeningen Pastoriegoederen 1836-1867

 

Invt. nr. 57 Jaarrekeningen Pastoriegoederen 1933-1937

 

Invt. nr. 58 Ontvangsten en uitgaven Pastoriegoederen 1691-1729

 

Invt. nr. 59 Ontvangsten Pastoriegoederen 1780-1817

 

Invt. nr. 59 Uitgaven Pastoriegoederen 1780-1817

 

Invt. nr. 60 Uitgaven Pastoriegoederen 1786-1866

 

Invt. nr. 61 Uitgaven Pastoriegoederen 1866-1903

 

Invt. nr. 62 Pastoriegoederen, Leggers van Landerijen, Grondpachters enz. 1685, 1828, 1832, 1833, 1867, 1899, 1900 en 1920

 

Invt. nr. 63 Pastoriegoederen, Akten betreffende huur, ruiling en verkoop, 1766-1877 zie ook invt. nr. 49

 

Invt. nr. 64 Pastoriegoederen, Stukken betreffende de opbrengst van hooiland, 1808-1817, 1849-1879. Hierbij 2 kwitanties van aankoop hooiland

 

Invt. nr. 65-deel-1, Kerkvoogdij van Wolvega, Jaarrekeningen 1712-1737

 

Invt. nr. 65-deel-2, Kerkvoogdij van Wolvega, Aantekeningen over 1720-1755

 

Invt. nr. 66  Kerkvoogdij van Wolvega, Jaarrekeningen 1737-1799 dit boek is vermist.

 

Invt. nr. 67 Kerkvoogdij van Wolvega, Jaarrekeningen 1799-1824

 

Invt. nr. 68 Kerkvoogdij van Wolvega Jaarrekeningen 1824-1875 met bijlagen

 

Invt. nr. 69 Kerkvoogdij van Wolvega, Jaarrekeningen 1876-1899 met achterin notulen van de kerkvoogden en notabelen

 

Invt. nr. 70 Kerkvoogdij van Wolvega, Jaarrekeningen 1901-1908

 

Invt. nr. 71 Kerkvoogdij van Wolvega, Begrotingen 1901-1908, 1924-1925

 

Invt. nr. 72-deel 1, Kerkvoogdij van Wolvega, Register van inkomsten uit zitplaatsenverhuur, vanaf 4 Mei 1816-1862

 

Invt. nr. 72-deel 2, Kerkvoogdij van Wolvega, Registervan inkomsten uit zitplaatsenverhuur, 1786-1862

 

Invt. nr. 73 Kerkvoogdij van Wolvega, Ontvang en uitgaaf der dienst in de kerk van Wolvega, 1861-1908

 

Invt. nr. 74 Kerkvoogdij van Wolvega, Stukken betreffende hoofdelijke omslag, 1898, 1900

 

Invt. nr. 75 Kerkvoogdij van Wolvega, Ingekomen en uitgaande stukken, 1784-1857

 

Invt. nr. 76 Kerkvoogdij van Wolvega, Reglementen, 1796, 1826, 1898, 1919, een instructie, 1886 en een resolutie, 1785

 

Invt. nr. 77 Kerkvoogdij van Wolvega, Leggers, 1818, 1821, 1824, 1825, 1842, met bijlagen, 1800, 1900, 1926

 

Invt. nr. 78 Kerkvoogdij van Wolvega, Akten betreffende kerkvoogdijgoederen, 1846-1908

 

Invt. nr. 79 Kerkvoogdij van Wolvega, Resoluties met obligatie voor de kerk van Wolvega, 1698

 

Invt. nr. 80 Kerkvoogdij van Wolvega, Schikkingen tussen Hervormden en Rooms-katholieken, 1799, 1805

 

Invt. nr. 81 Kerkvoogdij van Wolvega, Rekeningen en verantwoording van het pastoriefonds, 1899-1913 en stukken betreffende het predikants traktement, 1891

 

Invt. nr. 82 Kerkvoogdij van Wolvega, Rekeningboek van toren, uurwerk en school, 1799-1804, met aantekeningen over 1817-1819

 

Invt. nr. 83 Kerkvoogdij van Wolvega, Stukken betreffende het onderhoud van kerk, toren en klok, met 3 platte gronden waar ingetekend de graven? of stoelnummers? en enkele familiegraven met vermelding van de familienaam 1790-1840

 

Invt. nr. 83-a Kerkvoogdij van Wolvega, Plattegronden vermeld in invt. nr. 83 en de Leeuwarder Courant van 4 december 1840

 

Invt. nr. 84 Kerkvoogdij van Sonnega Rekeningboek 1633-1697 (Rijkseigendom; afkomstig uit de bijlagen civiele sententies van het Hof van Friesland)

 

Invt. nr. 84-A  Kerkvoogdijrekeningen van Sonnega jaar 1641, Nijelamer jaar 1646 en Nijeholtwolde jaar 1642  komende uit het het Weesboek 1641-1646 (in zijn geheel gefotografeerd) origineel bevindt zich in het Nedergerechtsarchief onder toegang 13 deel 2 Weststellingwerf invt. nr. 57

 

Invt. nr. 85 Kerkvoogdij van Nijelamer Rekeningboek 1702-1747 (zijn door de kerk nooit overgedragen of zijn vermist)

 

Invt. nr. 86 Kerkvoogdij van Nijelamer Rekeningboek 1747-1792 (zijn door de kerk nooit overgedragen of zijn vermist)

 

Invt. nr. 87 Kerkvoogdij van Nijelamer Rekeningboek 1792-1811 (zijn door de kerk nooit overgedragen of zijn vermist)

 

Invt. nr. 88 Kerkvoogdij van Nijelamer Rekeningboek 1811-1827 (zijn door de kerk nooit overgedragen of zijn vermist)

 

Invt. nr. 88-A Kerkvoogdijrekeningen van Nijelamer jaar 1646, komende uit het weesboek 1646-1651 (in zijn geheel gefotografeerd) origineel bevindt zich in het Nedergerechtsarchief onder toegang 13 deel 2  Weststellingwerf invt. nr. 28

 

Invt. nr. 88-B Kerkvoogdijrekeningen van Nijelamer jaar 1727 komende uit het Nedergerechtsarchief toegang 13 deel 2 Westellingwerf invt. nr. 75

 

Invt. nr. 88-C Kerkvoogdijrekeningen van Nijelamer jaar 1727 komende uit het Hypotheekboek 1720-1727  origineel bevindt zich in het Nedergerechtsarchief onder toegang 13 deel 2 Weststellingwerf invt. nr. 152

 

Invt. nr. 89 Kerkvoogdij van Nijeholtwolde Ingekomen stukke 1825-1853

 

Invt. nr. 90 Kerkvoogdij van Nijeholtwolde, Staat van de kerkgoederen en obligatie 1795

 

Invt. nr. 91 Kerkvoogdij van Nijeholtwolde rekeningboek 1643-1693

 

Invt. nr. 92 Kerkvoogdij van Nijeholtwolde rekeningboek 1698-1707 ook verhuringen van 1738-1752

 

Invt. nr. 93 Kerkvoogdij van Nijeholtwolde rekeningboek 1707-1774

 

Invt. nr. 94 Kerkvoogdij van Nijeholtwolde rekeningboek 1774-1830

 

Invt. nr. 95 Kerkvoogdij van Nijeholtwolde rekeningboek 1831-1847

 

Invt. nr. 96 Kerkvoogdij van Nijeholtwolde rekeningboek 1848-1891

 

Invt. nr. 97 Akte en reglement, waarin ingezetenen van de dorpen Nijelamer. Nijeholtwolde en Oldeholtwolde overeenkomen, dat zij samen zullen hebben en onderhouden een schoolmeester te Nijelamer jaar 1774

 

Invt. nr. 98 Extract uit een resolutie van de gecommitteerden van de vier dorpen Wolvega, Sonnega, Nijeholtwolde en Nijelamer inzake de invordering van gelden voor de diaconie gedurende 5 jaar, jaar 1785

 

Invt. nr. 99 Instructie voor de nachtwacht van Nijeholtwolde en stukken inzake de benoeming jaar 1803 en 1810

 

Invt. nr. 100 Extract uit een resolutie van de gecommitteerden van Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde inzake het onderhoud van de pastorie te Wolvega door de kerkvoogden jaar 1785

 

Invt. nr. 101 Nijeholtwolde, Stukken betreffende voorschriften voor het begraven, 1827-1850

 

Invt. nr. 102 Nijeholtwolde, Akten van verpachting van landerijen, met kwitanties, 1735-1815

 

Invt. nr. 103 Akten van schuldbekentenis aan en door kerkvoogden van Nijeholtwolde, 1770, 1810

 

Invt. nr. 104 Nijeholtwolde, Kwitanties van betaalde belasting en van verkocht hakhout, 1808-1812

 

Invt. nr. 104-A Tekening van "de Wildbaan" te Wolvega ca. 1960

 

 

 

Toegang 27

 

Invt. nr. 874 Dopen 10 november 1686 tot 12 april 1812

 

Invt. nr. 874 Trouwen 2 januari 1687 tot 1 mei 1803 en 26 april 1807 tot 6 januari 1811

 

 Toegang 28

 

779-Lidmaten 1688 – 1850

(achterin lidmatenlijst 1774 – 1836)