Kerkdocumenten van Aalsum en Wetzens 1594-1803

 


Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten 

 

 

De Kerkdocumenten zijn niet in Tresoar aanwezig maar in het Streekarchief te Dokkum

 

 

 

Terug naar Hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s .

 

PAS OP: Datums-Jaartallen en Plaatsen heeft de Dominee door elkaar opgeschreven

 

619 Naamlijst van Predikanten-1594-1787

 

619 Dopen, 28 maart 1680 - 22 maart 1772

 

619 Trouwen 1680 - 16 februari 1772

 

619 Lidmaten, benoemingen van ouderlingen en diakenen en data van avondmaal-1682-1773

 

620 Doopboek-1772-1803

( Aalsum en Wetzens 3 mei 1772 tot 24 juni 1787;

Aalsum 26 augustus 1787 tot 7 augustus 1803;

Wetzens 2 september 1787 tot 1 mei 1803)

 

621 Doopboek-1803-1812

(Aalsum 2 oktober 1803 – 8 maart 1812;

Wetzens 28 augustus 1803 – 2 februari 1812)

 

622 Doopboek 1772-1799

(Wetzens 27 december 1772 – 1799;

8 december – 3 mei 1801)

 

623 Trouwboek 1772-1811

(Aalzum en Wettens 3 mei 1772 – 1799;

5 mei 1801 – 13 januari 1811’

 

 

PAS OP: Datums-Jaartallen en Plaatsen zijn door de Dominee door elkaar genoteerd.