leger Rangen

Een beroepsmilitair heeft niet alleen een functie, maar ook een rang. Over het algemeen geldt: hoe meer verantwoordelijkheid je hebt, hoe hanger je rang is. De rang of het niveau waarop je werkt, hangt af van je opleiding, maar als je eenmaal soldaat bent kun je wel doorgroeien. Een burgermedewerker heeft geen rang. Rangen in het leger zijn essentieel voor het bewaren van orde, discipline en vooral organisatie. De rangen zijn belangrijk om aan te geven wie op dat moment de leiding geeft.

Welke rangen zijn er?

Het leger kent verschillende rangen welke de status van een militair aangeeft. Op het uniform dan de militair staat aan de hand van sterren en strepen aangegeven welke rang hij of zij heeft. Binnen de marine heten sommige rangen anders. Een soldaat heet bij de marine bijvoorbeeld een matroos. Ook de marechaussee heeft bepaalde rangen met een andere naam. Hieronder vind je de volgorde van de rangen bij Defensie:

 • Opperofficieren:
  Admiraal/generaal -> Luitenant-generaal -> Generaal-majoor -> Brigadegeneraal
 • Hoofdofficieren:
  Kolonel -> Luitenant-kolonel -> Majoor
 • Subalterne officieren:
  Kapitein -> Eerste luitenant -> Tweede luitenant -> Vaandrig
 • Onderofficieren:
  Adjudant-onderofficier -> Sergeant-majoor -> Sergeant
 • Korporaals:
  Korporaal der 1e klasse -> Korporaal
 • Manschappen:
  Matroos/Soldaat der 1e klasse -> Matroos/Soldaat der 2e klasse -> Matroos/Soldaat der 3e klasse

Wat houd een rang in?

Zoals eerder benoemd bepaald een rang welke taken jij uitvoert en hoeveel verantwoordelijkheid je hebt. Soldaten en korporaals zijn de vaklieden van het leger. In deze rang word je uitgezonden en werk je in teamverband om te zorgen voor veiligheid in de wereld. Onderofficieren zijn direct verantwoordelijk voor een groep van ongeveer 10 militairen. Ze werken zowel in Nederland als in het buitenland. Officieren werken ongeveer hetzelfde als onderofficieren, alleen hebben zij meer militairen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Militairen in opleiding op de Koninklijke Militaire Academie hebben de rang cadet of soldaat in opleiding. Na het succesvol afronden van de Beroeps Opleiding 1 (BO-1) wordt je bevorderd tot cadet-korporaal.