Home Pagina

 

In het archief van Tresoar bevinden zich van diverse plaatsen de Kerkdocumenten.

 

Helaas zijn heel veel van deze stukken van een zodanige kwaliteit dat ze niet meer kunnen worden ingezien.

 

Tresoar stelt mij in de gelegenheid om deze documenten nog ťťnmaal te bekijken, met het doel ze te fotograferen.

Op het moment van fotograferen zijn de kerkstukken jonger dan 75 jaar,

geboorte 100 jaar, huwelijk 75 jaar en overlijden 50 jaar niet openbaar.

 

Via onderstaande hyperlinks komt u bij de diverse kerkarchieven terecht.

 

 

 

 

Aalsum-Wetsens-1772-1812

 

Achlum-Hitzum-1656-1934

 

Anjum-1684-1812

 

Akkerwoude-Murmerwoude-Veenwouden-1602-1812

 

Birdaard-Janum-1645-1796

 

Blija-Hogebeintum-1611-1980

 

Dantumadeel-Trouwen-Gerecht-en-Doopsgezinden-1796-1809††

Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude-1697-1898 en tot 1834 ook Zwaagwesteinde

Dokkum-1605-1829††††

Dongjum-1671-1970††

Donkerbroek en Haule-1701-1934

Ee-Engwierum-1659-1850

Ferwerd-1654-1934

Gaastmeer-Nijehuizum-1720-1939

GoŽnga-Gauw-Offingawier-1667-1918

Hallum-1532-1934 en Doopsgezind Hijum

Heeg-1594-1915

Herbaijum-1730-1903

Holwerd-Diaconierekeningen-1749-1823

IJsbrechtum-Tjalhuizum-Tirns-1705-1852

Joure-1802-1856

Jutrijp-Hommerts-1682-1812

Makkinga-Elsloo-Langedijke-1732-1897

Marrum-Westernijkerk-1619-1962

Metslawier-Niawier-1658-1850

Midlum-1605-1970

Minnertsga-1655-1882

Morra-Lioessens-1698-1850

Nijkerk=Oosternijkerk-1745-1850

Nijland-1651-1812

Olde-Nijeberkoop-1714-1850

 

Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo-1623-1966

 

Oosthem-Abbega-Folsgare-1723-1812

 

Oppenhuizen-Uitwellingerga-1599-1987

 

Oudega-Idzega-Sanfirden-1742-1812

 

Peins en Zweins-1653-1971

 

Reitsum-Genum-Lichtaard-1717-1980

 

Rinsumageest-Sijbrandahuis-1628-tot-29 maart 1812

 

Ried en Boer 1614-1972

 

Schalsum-1636-1971

 

Scharnegoutum-LoŽnga-1645-1967

 

Sloten 1594-1934

 

Tjerkgaast-Doniaga-St.Nicolaasga-Idskenhuizen-Legemeer=Langweer-1613-1936

 

Tzum-1634-1909

 

Wanswerd-Jislum-1686-1977

 

Wijmbritseradeel-Trouwen-voor-het-Gerecht-1758-1811

 

WolsumWesthem-1715-1968

 

Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega-1633-1934

 

Woudsend-Ypecolsga-Indijk-Smallebrugge-1598-1967