altijdstrijdvaardig

Het Nederlandse leger

 In Nederland kunnen wij veilig wonen, maar dit is niet iets wat vanzelfsprekend is. Om ons land veilig te houden en ons te beschermen wanneer er een bedreiging is hebben wij een militairen nodig. De militaire organisatie van Nederland wordt de Nederlandse krijgsmacht genoemd. De Nederlandse krijgsmacht is een onderdeel van het Ministerie van Defensie. Hierdoor noemen wij ons leger vaak ‘Defensie’.

Taken van ons leger

Defensie heeft 3 hoofdtaken die zij uitvoeren om Nederland te beschermen. Ze beschermen eigen grondgebied en dat van onze bondgenoten, bevorderen rechtsorde en leveren assistentie wanneer er een ramp of crisis is. Ieder onderdeel van Defensie heeft zijn eigen taken om de veiligheid van Nederland en zijn bewoners te beschermen. Naast ons eigen land beschermt, zoals eerder genoemd, ook onze bondgenoten. Dit zijn de Nederlandse Antillen en de NAVO landen. Onder de NAVO landen vallen 29 landen uit Noord-Amerika en Europa.

Onderdelen van het leger

                                                                                                                    —-De Nederlandse krijgsmacht bestaat uit vier delen

KL: de Koninklijke Landmacht

Op de grond zorgt de landmacht voor veiligheid. Zij verdedigen het Nederlandse grondgebied tegen vijandige landen en aanvallen op Nederlandse burgers. Ook ondersteunen zij bij rampen en crisissen die plaats vinden.

KLu: de Koninklijke Landmacht

Op de grond zorgt de landmacht voor veiligheid. Zij verdedigen het Nederlandse grondgebied tegen vijandige landen en aanvallen op Nederlandse burgers. Ook ondersteunen zij bij rampen en crisissen die plaats vinden.

KM: de Koninklijke Marine

Het oudste krijgsmachtdeel van Nederland is de marine. De marine beschermt Nederland vanaf het water. Hieronder vallen taken zoals het ondersteunen bij reddingsacties op zee, het bestrijden van terrorisme op of onder water en het opruimen van explosieven op zee of in havengebieden.

kMar: de Koninklijke Marechaussee

De Marechaussee is een politiekorps met militaire status en waakt over de veiligheid van de Staat. Zij doen de internationale en militaire politietaken. Hiervoor worden wereldwijd ingezet op plaatsen die van strategisch belang zijn.